Uputa o postupanju – COVID-19

Arhiva objava

Uputa o postupanju – COVID-19

Na temelju preporuka Kriznog stožera Sveučilišta u Zagrebu sa sjednice održane 11. ožujka 2020., donesena je Uputa sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu o postupanju vezano uz epidemiološku situaciju vezanu za COVID 19.

Molimo vas da Uputu pažljivo pročitate i u slijedećem razdoblju postupate u skladu s njom.


Ovo su stavci iz Upute koji se posebno tiču studenata:

  • Zbog pogoršanja epidemiološke situacije vezane uz COVID-19 odgađaju se sve aktivnosti, koje nisu u izravnoj mjeri vezane uz nastavu.
  • Svi studenti koji su u proteklih 14 dana boravili izvan RH dužni su se javiti nadležnom prodekanu za nastavu i studente i ostati u samoizolaciji (14 dana od povratka).
  • U slučaju pojave simptoma tijekom samoizolacije moraju se javiti nadležnom epidemiologu prema naputku HZJZ
  • Izostanci studenata s nastave opravdat će se posebnim odlukama rektora odnosno dekana sastavnica Sveučilišta u Zagrebu
  • Djelatnicima i studentima koji boluju od kroničnih bolesti te trudnicama preporučuje se ostati, od dana izdavanja ovih preporuka, 14 dana kod kuće i raditi od kuće u dogovoru s Upravom, a studenti u dogovoru s nadležnim prodekanom.
  • Sveučilište u Zagrebu spremno je u najkraćem roku obustaviti izravnu kontaktnu nastavu te donijeti konkretne odluke u vezi s tim sukladno Odlukama Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Posebno molimo sve studente koji su u proteklih 14 dana boravili izvan RH da o tome obavijeste osoblje Centra putem e-maila (referada@tfmvi.hr) te ostanu u samoizolaciji 14 dana od povratka.

O održavanju nastave i drugim mogućim izvanrednim mjerama bit ćete obaviješteni u najkraćem mogućem roku.

Arhiva objava