Studiji

Temeljni koncept studija

Studij na Sveučilišnom centru za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik podijeljen je u pet područja teologije:


Centar nudi slijedeće studijske programe:


Prijediplomski sveučilišni studij Protestantska teologija

Prijediplomski sveučilišni studij Protestantska teologija traje šest semestara (3 godine, 180 ECTS bodova).
Završetkom studija student(ica) stječe naziv sveučilišni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica teologije (univ. bacc. theol.).

Studij je moguće upisati redovno ili izvanredno.


Diplomski sveučilišni studij Protestantska teologija

Diplomski sveučilišni studij Protestantska teologija traje četiri semestra ( 2 godine, 120 ECTS bodova ).
Završetkom studija student(ica) stječe naziv magistar/magistra teologije (mag. theol.).

Studij je moguće upisati redovno ili izvanredno.