Temeljni koncept studija

Studij na Sveučilišnom centru za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik podijeljen je u pet područja teologije. Opširnije na linkovima:

Pored ovih pet glavnih područja, studij teologije obuhvaća i niz pojedinačnih predmeta važnih za teološku izobrazbu i izgradnju.

To su ponajprije tri klasična jezika: hebrejski, grčki i latinski, koji predstavljaju uvjet za studij biblijskih (Stari zavjet i Novi zavjet) i povijesnih predmeta (Povijest Crkve i teologije), kao i za studij sustavne teologije.

Nadalje, to je studij stranih jezika (ponajprije engleskog, a prema mogućnostima i njemačkoga), bez kojih nije moguće bavljenje teologijom.

Uvjet za studij, kao i za bavljenje znanstvenim radom uopće, predstavlja metodologija znanstvenog rada.

Budući pak da je teologija u velikoj mjeri upućena na suradnju s drugim znanostima, kako s humanističkim, tako i s društvenim, u studij teologije uključuje se i niz predmeta interdisciplinarnog karaktera, a po mogućnosti u suradnji s drugim učilištima čime se otklanja i najmanja mogućnost eventualne samoizolacije i idelogizacije.


← Studiji