Upisi

Upisni postupak

Postupak upisa je isti za redovni i izvanredni studij, no razlikuje se ovisno o tome upisujete li preddiplomski ili diplomski studij. Više u nastavku:


Upisni postupak za preddiplomski studij

Pravo upisa na Preddiplomski sveučilišni studij Protestantska teologija imaju:

  • osobe koje su završile četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i položile državnu maturu
  • osobe koje su četverogodišnje srednješkolsko obrazovanje dovršile prije 2010. godine i nisu polagale državnu maturu

Upisni postupak za diplomski studij i razlikovnu godinu

Pravo upisa na Diplomski sveučilišni studij Protestantska teologija imaju:

  • osobe koje su završile Preddiplomski sveučilišni studij Protestantska teologija
  • osobe koje su završile preddiplomski studij iz drugog područja, uz obvezu polaganja razlikovnih ispita