Arhiva objava

Lidija Matošević: Pregled dogmatike I – Nauk o Bogu, nauk o stvaranju i providnosti, nauk o čovjeku i grijehu

23.89 

Jezik izvornika: Hrvatski
Broj stranica: 303
Godina izdanja: 2020.
ISBN: 978-953-7307-36-3
Uvez: Meki
Biblioteka: Bibliotheca Flaciana

U izdanju Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik objavljen je udžbenik Pregled dogmatike I: Nauk o Bogu, nauk o stvaranju i providnosti, nauk o čovjeku i grijehu autorice Lidije Matošević, kao XXII svezak u nizu Bibliotheca Flaciana.

Opis

U ovom Pregledu dogmatike I predstavljaju se tri velike tematske cjeline, pri čemu je svaka od njih izložena u dva dijela. Prva cjelina donosi nauk o Bogu, gdje se u prvom dijelu razmatra pitanje o Božjim vlastitostima, odnosno atributima, dok se u drugom pažnja posvećuje tematici povezanoj s pitanjem o značenju nauka o Trojedinom Bogu kao krucijalnom sadržaju kršćanske vjere. Druga cjelina posvećena je nauku o stvaranju i providnosti te razmatra odgovore koje kršćanska teologija nudi na pitanje o podrijetlu i naravi cjelokupne stvarnosti, kao i pitanje o Božjem odnosu prema stvorenome nakon stvaranja, pri čemu je posebna pažnja posvećena tzv. pitanju o teodiceji. Treća je cjelina posvećena tematici teološke antropologije. U njezinom se prvom dijelu razmatraju odgovori  koje kršćanska teologija nudi na pitanje o naravi čovjeka kao Božjeg stvorenja, dok se u drugom dijelu pažnja usmjerava na čovjeka kao takvoga čije je konkretno stanje obilježeno grijehom.

Recenzenti su doc. dr. sc. Iva Mršić Felbar i doc. dr. sc. Zoran Grozdanov.

O autoru

Izv. prof. dr. sc. Lidija Matošević, rođena 1969. u Rijeci, studirala je i diplomirala katoličku teologiju te filozofiju i povijest na Sveučilištu u Zagrebu, a magistrirala teologiju na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku. Godine 2003. doktorirala je na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Heidelbergu. Za knjigu Lieber katholisch als neuprotestantisch. Karl Barths Rezeption der katholischen Theologie 1921 – 1930 (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2005.) primila je John Templeton Award for Theological Promise (2007.). Od 2003. predaje dogmatiku i ekumensku teologiju na Teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik u Zagrebu (od 2007. Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, Sveučilište u Zagrebu). Uz navedenu knjigu objavila je i udžbenik Uvod u dogmatiku (2017.). Autorica je većeg broja znanstvenih članaka. Godine 2018. Udruga za vjersku slobodu u RH uručila joj je priznanje za promicanje dijaloga između religija i društva. Živi u Rijeci; supruga i majka četvero djece.

Prikazi

“Pregled dogmatike I pruža uvid i donosi detaljni pregled temeljnih dogmatskih tema: nauka o Bogu, njegovoj naravi, atributima, pitanja Božje trojedinosti, nauka o stvaranju i providnosti, teodicejskog pitanja te tematike o ljudskom grijehu – od biblijskih temelja, sustavnoteoloških implikacija do susreta sa suvremenom znanošću. Upravo su ove teme i znanstvenokritička konfrontacija s njihovom (re)interpretacijom i recepcijom tema djela autorice Lidije Matošević. Ona na svjež način znanstvene argumente kršćanske teologije sučeljava s religijsko-filozofskim promišljanjima i tako se angažirano uključuje u aktualnu znanstvenu raspravu koja dogmatske teme čini aktualnima, ujedno čineći kršćansku teologiju, a osobito onu sustavnu, bližom današnjem čovjeku. Na taj način pridonosi afirmaciji aktualnih filozofsko-teoloških tema i njihovu približavanju humanističkoj misli na hrvatskom području, u čemu je nesumnjiva relevanstnost ovoga djela.”

doc. dr. sc. Iva Mršić Felbar

“Na hrvatskom jezičnom prostoru rijetki su teolozi i teologinje i rijetka su djela koja nam sustavno i pregledno približavaju golemo blago kršćanske teologije i njezina nasljeđa. Lidiji Matošević to je uspjelo te nam ona donosi vrlo suvremen pregled tema s kojima se suočavala i koje je obrađivala kršćanska dogmatika. Ovo će djelo imati trajnu važnost i predstavljat će veliku pomoć kako teološkim stručnjacima, tako i onima koji to žele postati, ali i svima onima koji se žele upoznati s osnovnim temama kršćanske teologije.”

doc. dr. sc. Zoran Grozdanov

Izvadak iz knjige

Preuzmi

Arhiva objava Arhiva objava