Arhiva objava

Diogenes Allen i Eric O. Springsted: Filozofija za razumijevanje teologije

26.00 

Naslov izvornika: Philosophy for Understanding Theology, 2nd edition
Jezik izvornika: Engleski
Prijevod: Andrej Bukovac-Mimica
Broj stranica: 326
Godina izdanja: 2023.
ISBN: 978-953-7307-41-7
Uvez: Meki
Biblioteka: Biblitheca Flaciana

SuizdavačFakultet filozofjie i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Knjiga Filozofija za razumijevanje teologije izlazi kao XXVI. svezak Bibliothece Flaciane, objavljena u suizdavaštvu sa Fakultetom filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Opis

Knjiga Filozofija za razumijevanje teologije na razumljiv i jednostavan način nudi pregled glavnih dodirnih točaka teologije i filozofije. Prolazeći kroz povijest filozofije od predsokratovaca do danas, ova knjiga iscrpno objašnjava nastanak i razvoj pojedinih filozofskih koncepata, pitanja i usmjerenja koja su kasnije izvršila važan utjecaj na nastanak i razvoj pojedinih kršćanskih nauka i smjerova u teologiji, kao i na pojedine važne teologe. U fokusu knjige, dakle, nije povijest filozofije kao takve, već povijest onih elemenata filozofije koji će čitatelju omogućiti dublje i temeljitije razumijevanje teologije. S obzirom da se studenti teologije često susreću s problemom da poveznice između teologije i filozofije u literaturi nisu eksplicitno izražene, ova knjiga nastoji popuniti tu prazninu.

Djelo je propedeutičko udžbeničke naravi, pisano jednostavnim jezikom, no uz poštivanje filozofske terminologije. Autori kroz 13 poglavlja iznose pregled zapadne filozofije, polazeći od predsokratovskih filozofa i Platona, preko Platonističke tradicije, Aristotela, srednjovjekovne i novovjekovne filozofije, sve do suvremenih pokreta poput egzistencijalizma i dekonstruktivizma. Građa je dobro strukturirana te prvenstveno prati razvoj teologije, odnosno elemente filozofije koji su izvršili ključan utjecaj na teologiju.

Iz recenzija

Prolazeći kroz povijest filozofije od predsokratovaca do danas, ova knjiga iscrpno objašnjava nastanak i razvoj pojedinih filozofskih koncepata, pitanja i usmjerenja koja su poslije bitno utjecala na nastanak i razvoj pojedinih kršćanskih nauka i smjerova u teologiji, kao i na pojedine važne teologe. U fokusu knjige, dakle, nije povijest filozofije kao takve, već povijest onih elemenata filozofije koji će čitatelju omogućiti dublje i temeljitije razumijevanje teologije.

doc. dr. sc. Zoran Grozdanov, Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, Sveučilište u Zagrebu

Velika je vrijednost knjige u tome što su autori uspjeli objasniti složene filozofske ideje na jasan i pristupačan način, što ovu knjigu čini posebno vrijednom za čitatelje koji su manje upoznati s filozofijom. Autori su obavili izvrstan posao dajući mnoštvo primjera kako bi lakše ilustrirali teorijska stajališta o kojima pišu.

doc. dr. sc. Ines Skelac, Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Allen i Springsted donose nam pregledan i sustavan uvid u filozofsku pozadinu glavnih kršćanskih doktrina i teoloških rasprava. Njihova knjiga predstavlja izvrstan propedeutički priručnik te će zasigurno postati nezaobilazna postaja svim studentima koji započinju studij teologije, kao i svima koji bi željeli produbiti svoje razumijevanje ključnih teoloških doktrina i rasprava.

doc. dr. sc. Nebojša Zelič, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Izvadak iz knjige

Preuzmi

Arhiva objava Arhiva objava