Lidija Matošević: Pregled dogmatike I

Arhiva objava

Lidija Matošević: Pregled dogmatike I

U nakladi Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik objavljen je XXII. svezak niza Bibliotheca FlacianaPregled dogmatike I: Nauk o Bogu, nauk o stvaranju i providnosti, nauk o čovjeku i grijehu autorice Lidije Matoševič.

U knjizi se predstavljaju tri velike tematske cjeline, pri čemu je svaka od njih izložena u dva dijela. Prva cjelina donosi nauk o Bogu, gdje se u prvom dijelu razmatra pitanje o Božjim vlastitostima, odnosno atributima, dok se u drugom pažnja posvećuje tematici povezanoj s pitanjem o značenju nauka o Trojedinom Bogu kao krucijalnom sadržaju kršćanske vjere. Druga cjelina posvećena je nauku o stvaranju i providnosti te razmatra odgovore koje kršćanska teologija nudi na pitanje o podrijetlu i naravi cjelokupne stvarnosti, kao i pitanje o Božjem odnosu prema stvorenome nakon stvaranja, pri čemu je posebna pažnja posvećena tzv. pitanju o teodiceji. Treća je cjelina posvećena tematici teološke antropologije. U njezinom se prvom dijelu razmatraju odgovori  koje kršćanska teologija nudi na pitanje o naravi čovjeka kao Božjeg stvorenja, dok se u drugom dijelu pažnja usmjerava na čovjeka kao takvoga čije je konkretno stanje obilježeno grijehom.

Sve informacije o knjizi i narudžbama možete pronaći ovdje.

Arhiva objava