Diogenes Allen i Eric O. Springsted: Filozofija za razumijevanje teologije

Arhiva objava

Diogenes Allen i Eric O. Springsted: Filozofija za razumijevanje teologije

Knjiga Filozofija za razumijevanje teologije izlazi kao XXVI. svezak Bibliothece Flaciane, objavljena u suizdavaštvu sa Fakultetom filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Radi se od udžbeniku koji na razumljiv i jednostavan način nudi pregled glavnih dodirnih točaka teologije i filozofije. Prolazeći kroz povijest filozofije od predsokratovaca do danas, ova knjiga iscrpno objašnjava nastanak i razvoj pojedinih filozofskih koncepata, pitanja i usmjerenja koja su kasnije izvršila važan utjecaj na nastanak i razvoj pojedinih kršćanskih nauka i smjerova u teologiji, kao i na pojedine važne teologe. U fokusu knjige, dakle, nije povijest filozofije kao takve, već povijest onih elemenata filozofije koji će čitatelju omogućiti dublje i temeljitije razumijevanje teologije. S obzirom da se studenti teologije često susreću s problemom da poveznice između teologije i filozofije u literaturi nisu eksplicitno izražene, ova knjiga nastoji popuniti tu prazninu.

Djelo je propedeutičko udžbeničke naravi, pisano jednostavnim jezikom, no uz poštivanje filozofske terminologije. Autori kroz 13 poglavlja iznose pregled zapadne filozofije, polazeći od predsokratovskih filozofa i Platona, preko Platonističke tradicije, Aristotela, srednjovjekovne i novovjekovne filozofije, sve do suvremenih pokreta poput egzistencijalizma i dekonstruktivizma. Građa je dobro strukturirana te prvenstveno prati razvoj teologije, odnosno elemente filozofije koji su izvršili ključan utjecaj na teologiju.

Sve informacije o knjizi i narudžbama možete pronaći ovdje.

Arhiva objava