Bibliana – hrvatski prijevodi Biblije

Arhiva objava

Bibliana – hrvatski prijevodi Biblije

U nakladi Hrvatskog filološkog društva i Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu izašla je knjiga pod naslovom Bibliana – hrvatski prijevodi Biblije, koju su uredili Tarasa Barševski, Zrinka Jelaska i Nada Babić.

Ona svojim temama i stručnim profilom suradnika pokazuje interdisciplinarnost područja proučavanja biblijskih prijevoda, a prema riječima recenzentice cijele knjige, raširila se u raznim i katkada neočekivanim smjerovima: od teologije i filologije do lingvistike, književnosti, kazališne umjetnosti, nacionalne povijesti i dječje pedagogije.

Knjiga ima 512. stranica, a uza zahvale, predgovor, objedinjenu literaturu i vrlo opsežan sadržaj (s naslovima potpoglavlja) sastoji se od 21 poglavlja koja je napisalo 29 autora. Poglavlja su podijeljena u pet dijelova:

  • I. Prijevodi Biblije na hrvatske idiome i srodne jezike
  • II. Usporedbe različitih prijevoda i izdanja
  • III. Od izvornika do hrvatskoga jezika
  • IV. Biblija, književnost i kultura
  • V. Dodatak.

Knjiga se može prelistati ovdje.

Arhiva objava