Teresa Forcades – javno predavanje na temu “Institucija i sloboda”

Arhiva objava

Teresa Forcades – javno predavanje na temu “Institucija i sloboda”

Teresa Focades

Časna sestra Teresa Forcades održat će 26. svibnja 2017. u 14 sati na Sveučilišnom centru za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik (Ivana Lučića 1a) javno predavanje na temu Institucija i sloboda.

Ulaz je slobodan. 

Iz biografije predavačice:
Teresa Forcades i Villa (1966.) katalonska je liječnica i benediktinka. U SAD-u je specijalizirala internu medicinu te je 1997. magistrirala teologiju na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Harvardu. Iste godine postaje benediktinka, a 2004. doktorira iz područja javnog zdravstva na Sveučilištu u Barceloni. Doktorirala je i teologiju 2009. godine na Katalonskom teološkom fakultetu.
2015. godine dobila je dopuštenje Svete stolice da do 2018. godine napusti benediktinski red i pridruži se političkoj borbi Procés Constituenta.

Među ostalim djelima napisala je La Trinitat avui (Trojstvo danas) (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005); Els crims de les grans companies farmacèutiques (Zločini velikih farmaceutskih tvrtko) (Cristianisme i Justícia, 2006); La teologia feminista en la història (Feministička teologija u povijesti) (Fragmenta Editorial, 2007); Faith and Freedom (Polity Press, 2016).

Na hrvatskom jeziku objavljena joj je knjiga Bez straha: razgovori Terese Forcades i Ester Vivas (Algoritam, 2014) te predavanje u Rijeci «Kršćanstvo i socijalna pravednost u Europi danas», u: Z. Grozdanov i N. Zelič (ur.), Vjera u dijalog: sekularno i religijsko u razgovoru (Ex libris i CeKaDe, 2017.). Nedavno je Ex libris objavio i njezinu knjigu Vjera i sloboda

Arhiva objava