Arhiva objava

Lidija Matošević: Uvod u dogmatiku

21.24 

Jezik izvornika: Hrvatski
Broj stranica: 237
Godina izdanja: 2017.
ISBN: 978-953-7307-25-7
Uvez: Meki
Biblioteka: Bibliotheca Flaciana

U izdanju Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik objavljen je udžbenik Uvod u dogmatiku autorice dr. sc. Lidije Matošević, kao XVIII svezak u poznatom nizu Bibliotheca Flaciana. Ovo je prvi takav protestantski udžbenik na hrvatskom jeziku, a priredila ga je hrvatska autorica koja je već prethodno objavila više znanstvenih i stručnih radova iz ovoga područja.

Opis

Razumijeva li se teologija kao govor o Bogu koji se nadovezuje na ono što o Bogu svjedoči zajednica vjernika, a pri čemu je zadaća teologije sistematizirati, argumentirati te kritički prosuđivati govor zajednice vjernika – onda zadaća teologije najjasnije dolazi do izražaja u sustavnoj teologiji koja uređeno predstavlja sadržaje kršćanske vjere. Unutar pak područja sustavne teologije ovom se problematikom specifično bavi dogmatika, čiji uvod predstavlja i ovaj udžbenik. On je dakle zasad samo prolegomena pregledu dogmatike, a planirana je i daljnja razrada ove tematike.

Udžbenik je ponajprije namijenjen studentima Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik – koji je u međuvremenu prerastao u Sveučilišni centar za protestantsku teologiju – ali će knjiga biti od koristi i širem krugu studenata teologije kao i teološki zainteresiranim čitateljima.

Recenzenti su knjige prof. dr. sc. Jure Zečević i dr. sc. Jadranka Brnčić. Teološko-jezičnu lekturu potpisuje Ruben Knežević, a prijelom i grafičku pripremu Teofil Dereta.

O autoru

Lidija Matošević studirala je i diplomirala katoličku teologiju te filozofiju i povijest na Sveučilištu u Zagrebu. Godine 2003. doktorirala je teologiju na protestantskom Teološkom fakultetu Sveučilišta u Heidelbergu, a za knjigu Lieber katholisch als neuprotestantisch. Karl Barths Rezeption der katholischen Theologie 1921-1920 (Neukirchener Verlag 2005.) primila je John Templeton Award for Theological Promise (2007.).

Prikazi

“Iako je knjiga udžbenik iz područja dogmatske teologije namijenjen ponajprije studentima teologije, ona nadilazi okvire svojega žanra. Polazišni joj je okvir protestantska teologija u ekumenskoj i dijaloškoj perspektivi. Jedno-stavnim i jasnim jezikom Lidija Matošević otvara složena teološka pitanja: o problemu odnosa Objave u Svetom pi-smu i njezine tradicijske i teološke interpretacije, o odnosu kršćanske misli prema  kulturi i znanosti, o potrebi govora o Bogu kakav bi morao biti aktualiziran u novoj kulturnoj situaciji u kojoj se događa, o (ne)opravdanosti apso-lutiziranja kršćanstva te mogućnosti spasenja izvan kršćanske crkve. Zbog svoje zanimljivosti i žive aktualnosti knjiga će zacijelo naći i širu čitateljsku publiku.”

dr. sc. Jadranka Brnčić

“Premda autorica ne krije svoju privrženost protestantskoj tradiciji tematika kojom se bavi dotiče i druge crkvene tradicije te knjiga stoga poprima i ekumensku širinu i značaj. Budući da je djelo namijenjeno prvenstveno prote-stantskim korisnicima, katolici, pravoslavci i drugi neprotestantski kršćani ne mogu od knjige zahtijevati posvemašnju vlastitu ortodoksiju, ali joj mogu biti zahvalni čitatelji zbog mogućnosti upoznavanja teoloških naglasaka svojstvenih protestantizmu, koji, upravo zbog svoje različitosti, mogu predstavljati povod na kreativnu komparaciju i valorizaciju vlastitih teoloških tradicija, ali i komplementarno obogaćenje. Ekumenska dimenzija vi-dljiva je i u osnovnoj metodologiji djela, koja polazi od temelja zajedničkih svim kršćanskim konfesijama pri čemu se i sam protestantizam i njegov doprinos vrednuju kritički.”

prof. dr. sc. Jure Zečević

Izvadak iz knjige

Preuzmi

Arhiva objava Arhiva objava