Kako je prošla promocija? (FOTO)

Arhiva objava

Kako je prošla promocija? (FOTO)

U akademskoj godini u kojoj Sveučilište u Zagrebu obilježava 350 godina svojeg postojanja i djelovanja, Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik održao je svečanu promociju svojih prvostupnika i magistara koji su ta zvanja stekli dovršetkom studija tijekom posljednje dvije akademske godine (2016./2017. i 2017./2018.). Ovaj skup, održan 14. studenog 2018. u auli Sveučilišta u Zagrebu, ujedno je i prva svečanost promocije u okrilju Sveučilišnog centra koji u potpunosti nastavlja aktivnosti i poslanje svojeg prethodnika, Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik. Na njemu je svoju diplomu primilo jedanaestero prvostupnica i prvostupnika teologije, kao i petero magistri i magistara teologije. Inače, u navedenom razdoblju preddiplomski studij je završilo 18 studenata/ica, a diplomski studij 6 studenata/ica.

Promovente, njihove roditelje, rodbinu, prijatelje i ostale prisutne najprije je pozdravio rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damir Boras. On je izrazio veliko zadovoljstvo što Sveučilište u Zagrebu, osim Katoličkog bogoslovnog fakulteta i Fakulteta filozofije i religijskih znanosti, sada u svojem sastavu ima i treću ustanovu povezanu s proučavanjem religije. Iskazao je i zahvalnost vodstvu centra, izv. prof. dr. sc. Lidiji Matošević i prof. dr. sc. Siniši Zrinščaku za uloženi trud u razvoju ove visokoškolske ustanove, kao i svim nastavnicima i suradnicima Centra. Posebno se pak obratio diplomantima, naglasivši vrijednost, znanstvenost i svrhovitost studija teologije, poželjevši im uspjeh u budućem životu i radu, te naglasivši da im vrata Sveučilišta uvijek ostaju otvorena.

Voditeljica Centra, izv. prof. dr. sc. Lidija Matošević, podsjetila je da je osnivanje i ustrojavanje Centra 2017. godine zapravo dovršetak procesa integracije Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik na Sveučilište u Zagrebu započetog još 2009. godine. Izrazila je svoju zahvalnost Sveučilištu te osobito rektoru prof. dr. sc. Damiru Borasu u čijem je mandatu  proces integracije dovršen jer su njime osigurani uvjeti za rad ustanove koja se, kao učilište koje je 1975. osnovano od strane manjinskih protestantskih zajednica (evangeličke i baptističke), nalazilo u permanentno nepovoljnoj situaciji koja je otežavala njegov optimalan razvoj, i to kako u prošlom sustavu tako i u pravnom okviru Republike Hrvatske. Zaključila je kako je integracijom ovog protestantskog učilišta, koje je u svim segmentima svojega djelovanja (teološko obrazovanje, znanstvena i stručna djelatnost, izdavaštvo i dr.) prepoznatljivo po interdisciplinarnosti, njegovanju ekumenizma, međureligijskog i općedruštvenog dijaloga, te čiji su studenti i diplomanti osobito senzibilizirani za brigu o marginaliziranim skupinama, obogaćeno ne samo Sveučilište, već i cjelokupno hrvatsko društvo.

Nakon polaganja zakletve koju je predvodila predstavnica promovenata, Ružica Blažević Koledić, i svečane dodjele diploma, novopečenim prvostupnicima i magistrima se obratio i zamjenik voditeljice Centra, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak. On je o ovome danu govorio kao svečanosti kojom se slavi njihov uspjeh – uspjeh koji je istodobno i individualan, ali i nadindividualan što će reći da je postignut uz pomoć njihovih obitelji, rodbine, nastavnika, učitelja i odgojitelja. Jednako tako, ovom promocijom oni stječu privilegij pripadnosti visokoobrazovanoj sferi našeg društva u koju donose prednosti svojeg obrazovanja, a to su pluralizam i humanizam. Našoj zemlji upravo takvi stručnjaci trebaju jer će “Hrvatska biti demokratska i pluralistička ili je neće biti.”

Svečanost je zaključio pastor Željko Mraz, glavni tajnik SBC-a u RH. On je u ime predstavnika osnivača nekadašnjeg Fakulteta ponajprije čestitao svim diplomantima, u nadi da je dovršetak studija potvrda pronađene ljubavi prema teologiji, a ujedno i novi početak jačanja ljubavi prema Bogu i čovjeku. Izrazio je i uvjerenje da je na putu do ove točke svatko od njih nailazio na brojne poteškoće koje je mogla nadvladati samo vjera u Boga (sola fide). Uspjeh koji su postigli dovršetkom studija zapravo je milosni dar (sola gratia). U nadi da će svi oni odavde krenuti dalje s hrabrošću za nove početke, blagoslovio ih je riječima iz Br 6,24-26a (sola Scriptura).

Arhiva objava