Upisni postupak za prijediplomski studij

Uvjeti upisa i rokovi (jesenski rok ak. g. 2023./24.)

Pravo upisa na prijediplomski studij Protestantska teologija imaju:

  • osobe koje su završile četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i položile državnu maturu
  • osobe koje su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje dovršile prije 2010. godine i nisu polagale državnu maturu

Postupak upisa je isti za redovni i izvanredni studij.


Upisne kvote

Upisna kvota za upis u prijediplomski studij Protestantska teologija raspoređuje se na sljedeći način:

  • 12 mjesta predviđeno za redovite studente
  • 8 mjesta predviđeno za izvanredne studente
  • 2 mjesta predviđeno za strane studente (koji nisu državljani EU)

Napomena: svi kandidati prijavljuju se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijave na visoka učilišta (NISpVU), pa tako i kandidati koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili prije 2010. godine i nisu polagali državnu maturu. Oni također mogu polagati ispite državne mature, ali se na ovaj studijski program mogu prijaviti i ako ne polože ispite državne mature. U tom slučaju ne dobivaju bodove koji se odnose na taj dio vrednovanja.


Prijava putem internet stranice

Prijave se obavljaju putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) – http://www.postani-student.hr, odabirom studijskog programa Protestantska teologija. Prilikom prijave kandidat odabire redovni ili izvanredni studij.

Rok za prijavu za upis na prijediplomski studij Protestantska teologija je 6. rujna 2023.

Upisni kriteriji

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na navedeni studijski program sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi do 300 bodova
   
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  
Hrvatski jezik (viša razina) do 200 bodova
Matematika do 50 bodova
Strani (ili klasični) jezik do 100 bodova
Izborni predmet* (Povijest ili Vjeronauk ili Etika ili Filozofija ili Logika ili Psihologija ili Sociologija) do 50 bodova
   
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti  
Motivacijski razgovor** do 250 bodova
   
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća  
osvojeno jedno mjesto od prvih pet na državnim natjecanjima u RH iz bilo kojeg predmeta do 50 bodova
pristupnici, kandidati za različita zvanja u crkvama reformacije i reformacijske baštine, te s njima povezanim organizacijama, stječu prednost pri upisu na temelju pismene preporuke nadležne crkvene institucije, ako su uspješno položili državnu maturu IZRAVAN UPIS

* Pristupnik nije obvezan položiti niti jedan od sedam navedenih izbornih predmeta. Polaganjem jednog predmeta stječu se dodatni bodovi, a najviše 50.
** Svi prijavljeni kandidati moraju pristupiti provjeri posebnih sposobnosti (motivacijskom razgovoru) ukoliko se žele upisati na studij.


Prijava za motivacijski razgovor

Osim prijave putem internetske stranice, potrebno je ispuniti posebni obrazac za prijavu za provjeru posebnih sposobnosti – motivacijski razgovor.

Obrazac (za ak. god. 2023./2024.)

Ispunjeni obrazac za prijavu predaje se osobno ili šalje preporučenom poštanskom pošiljkom, na adresu:

Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik
Ivana Lučića 1a
10000 Zagreb

Uz popunjenu prijavu koju šaljete ili donosite na Fakultet obavezno treba priložiti dokaz o uplati troškova za provjeru posebnih sposobnosti (kopija uplatnice ili ispis potvrde ako plaćate internetom) u iznosu od 13,27 €, koji se uplaćuje na račun Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik. Podaci za uplatu:

Primatelj: Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb
Iznos: 13,27 €
IBAN: HR2024840081103663564
Model plaćanja: 67
Svrha: „za motivacijski razgovor“
Poziv na broj: OIB kandidata

Motivacijski razgovor za prijediplomski studij Protestantska teologija predstavlja obvezan uvjet za upis na studij (za sve kandidate).

Motivacijski razgovor održat će se 8. rujna 2023., a o točnom terminu održavanja pristupnici će biti obaviješteni naknadno.


Upisi i participacija u troškovima studija

Upisi se obavljaju u razdoblju od 19. do 21. rujna 2023.

Prilikom upisa je potrebno donijeti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerene kopije:

  • potvrda o položenoj državnoj maturi
  • svjedodžbe 1.-4. razreda završene srednje škole 
  • domovnica
  • izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list 
  • jedna fotografija (format 6×4 cm)

Participacija u troškovima studija za izvanredne studente iznosi 955,60 €. Podaci za uplatu:

Primatelj: Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb
Iznos: 955,60 €
IBAN: HR2024840081103663564
Model plaćanja: 67
Svrha: „školarina za ak. g. 2023/24.“
Poziv na broj: OIB kandidata


Sve dodatne informacije o upisima i studijskom programu možete dobiti u referadi Centra:

Adresa: Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 48 28 915
E-mail: upisi@tfmvi.hr
Radno vrijeme: 10:00-14:00