Upisni postupak za kandidate s položenom državnom maturom

Upisna kvota predviđa 14 mjesta za redovne studente i 4 mjesta za izvanredne studente s položenom državnom maturom.

1. Prijava putem internetske stranice

Prijave se obavljaju putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) – http://www.postani-student.hr, odabirom studijskog programa Protestantska teologija. Prilikom prijave kandidat odabire redovni ili izvanredni studij.

Datumi upisnih rokova bit će objavljeni naknadno. Ukoliko nakon ljetnog roka upisna kvota ne bude popunjena, raspisat će se natječaj za upis u jesenskom roku.


2. Prijava za motivacijski razgovor

Osim prijave putem internetske stranice, potrebno je ispuniti posebni obrazac za prijavu za provjeru posebnih sposobnosti – motivacijski razgovor.

Obrazac (za ak. god. 2019./2020.)

Ispunjeni obrazac za prijavu predaje se osobno ili šalje preporučenom poštanskom pošiljkom, na adresu:

Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik
Ivana Lučića 1a
10000 Zagreb

Uz popunjenu prijavu koju šaljete ili donosite na Fakultet obavezno treba priložiti dokaz o uplati troškova za provjeru posebnih sposobnosti (kopija uplatnice ili ispis potvrde ako plaćate internetom) u iznosu od 100,00 kuna, koji se uplaćuje na račun Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik. Podaci za uplatu:

Primatelj: Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb
Iznos: 100,00 kn
IBAN: HR2024840081103663564
Model plaćanja: 67
Svrha: „za motivacijski razgovor“
Poziv na broj: OIB kandidata


3. Motivacijski razgovor

Motivacijski razgovor za preddiplomski studij Protestantska teologija predstavlja obvezan uvjet za upis na studij (za sve kandidate). Datumi motivacijskih razgovora bit će objavljeni naknadno.

Svi podaci o načinu bodovanja pojedinih postignuća za upis u studijski program Protestantska teologija dostupni su na internetskim stranicama Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) – http://www.postani-student.hr kao i na poveznici:

Upisni kriteriji

Pristupnici, kandidati za različita zvanja u crkvama reformacije i reformacijske baštine, te s njima povezanim organizacijama, imaju prednost pri upisu, ali trebaju obavezno priložiti pismenu preporuku nadležne crkvene institucije. Navedena dokumentacija donosi se osobno na motivacijski razgovor na Fakultet.  Molimo kandidate da ove dokumente ne šalju poštom.


4. Upisi i participacija u troškovima studija

Prilikom upisa je potrebno donijeti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerene kopije:

  • potvrda o položenoj državnoj maturi
  • svjedodžbe 1.-4. razreda završene srednje škole 
  • domovnica
  • izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list 
  • dvije fotografije (format za indeks – 6×4 cm) 

Participacija u troškovima studija za izvanredne studente iznosi 7.200,00 kuna. Podaci za uplatu:

Primatelj: Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb
Iznos: 7200,00 kn
IBAN: HR2024840081103663564
Model plaćanja: 67
Svrha: „školarina za ak. g. 2019/20.“
Poziv na broj: OIB kandidata


Sve dodatne informacije o upisima i studijskom programu možete dobiti u referadi Centra:

Adresa: Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 48 28 915
E-mail: upisi@tfmvi.hr
Radno vrijeme: 10:00-14:00


← Upisni postupak za preddiplomski studij