Upisni postupak za kandidate bez položene državne mature

Upisna kvota predviđa 6 mjesta za redovne studente i 4 mjesta za izvanredne studente koji nemaju položenu državnu maturu.

Zadnji Rok za prijave pristupnika koji su svoje srednješkolsko obrazovanje dovršili prije 2010. godine i nisu polagali državnu maturu je 30. lipnja 2021.

1. Prijava za razredbeni postupak

Kandidati se trebaju prijaviti izravno u referadi Centra. Kod prijave za razredbeni postupak treba priložiti:

 1. originalne svjedodžbe (ili prijepis ovjeren od uprave srednje škole) svih razreda završene srednje škole ili indeks te svjedodžbu o završnom ispitu,
 2. originalnu domovnicu ili osobnu iskaznicu,
 3. pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu uz sve svjedodžbe stečene u inozemstvu prilažu:
  – rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb,
  – uvjerenje o položenom ispitu iz hrvatskog jezika.

Prilikom prijave kandidat odabire redovni ili izvanredni studij.

Pristupnici, kandidati za različita zvanja u crkvama reformacije i reformacijske baštine, te s njima povezanim organizacijama, imaju prednost pri upisu, ali trebaju obavezno priložiti pismenu preporuku nadležne crkvene institucije. Navedena dokumentacija donosi se osobno na motivacijski razgovor na Fakultet.  Molimo kandidate da ove dokumente ne šalju poštom.


2. Prijava za motivacijski razgovor

Kandidati se također trebaju prijaviti za motivacijski razgovor na posebnom obrascu.

Obrazac (za ak. god. 2021./2022.)

Ispunjeni obrazac za prijavu predaje se osobno ili šalje preporučenom poštanskom pošiljkom, na adresu:

Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik
Ivana Lučića 1a
10000 Zagreb

Uz popunjenu prijavu koju šaljete ili donosite na Fakultet obavezno treba priložiti dokaz o uplati troškova za provjeru posebnih sposobnosti (kopija uplatnice ili ispis potvrde ako plaćate internetom) u iznosu od 100,00 kuna, koji se uplaćuje na račun Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik. Podaci za uplatu:

Primatelj: Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb
Iznos: 100,00 kn
IBAN: HR2024840081103663564
Model plaćanja: 67
Svrha: „za motivacijski razgovor“
Poziv na broj: OIB kandidata

Motivacijski razgovor za preddiplomski studij Protestantska teologija  predstavlja obvezan uvjet za upis na studij (za sve kandidate). O točnom terminu održavanja pristupnici će biti obaviješteni naknadno.

Rang lista utvrdit će se na temelju zbroja završnih ocjena svih razreda, uspjeha na maturi i rezultata na motivacijskom razgovoru.


4. Upisi i participacija u troškovima studija

Prilikom upisa je potrebno donijeti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerene kopije:

 • svjedodžbe 1.-4. razreda završene srednje škole 
 • domovnica
 • izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list 
 • jednu fotografiji (format za putovnicu – 35×45 mm)

Participacija u troškovima studija za izvanredne studente iznosi 7.200,00 kuna. Podaci za uplatu:

Primatelj: Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb
Iznos: 7200,00 kn
IBAN: HR2024840081103663564
Model plaćanja: 67
Svrha: „školarina za ak. g. 2021/22.“
Poziv na broj: OIB kandidata


Sve dodatne informacije o upisima i studijskom programu možete dobiti u referadi Centra:

Adresa: Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 48 28 915
E-mail: upisi@tfmvi.hr
Radno vrijeme: 10:00-14:00


← Upisni postupak za preddiplomski studij