Upisni postupak za kandidate bez položene državne mature

Upisna kvota predviđa 6 mjesta za redovne studente i 4 mjesta za izvanredne studente koji nemaju položenu državnu maturu.

1. Prijava za razredbeni postupak

Kandidati se trebaju prijaviti izravno u referadi Centra. Kod prijave za razredbeni postupak treba priložiti:

  1. originalne svjedodžbe (ili prijepis ovjeren od uprave srednje škole) svih razreda završene srednje škole ili indeks te svjedodžbu o završnom ispitu,
  2. originalnu domovnicu ili osobnu iskaznicu,
  3. pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu uz sve svjedodžbe stečene u inozemstvu prilažu:
    – rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb,
    – uvjerenje o položenom ispitu iz hrvatskog jezika.

Prilikom prijave kandidat odabire redovni ili izvanredni studij.

Rokovi za prijave pristupnika koji su svoje srednješkolsko obrazovanje dovršili prije 2010. godine i nisu polagali državnu maturu bit će objavljeni naknadno.


2. Prijava za motivacijski razgovor

Kandidati se također trebaju prijaviti za motivacijski razgovor na posebnom obrascu.

Obrazac (za ak. god. 2019./2020.)

Obrazac se može ispuniti na licu mjesta prilikom prijave za razredbeni postupak ili ispuniti unaprijed te priložiti ostaloj dokumentaciji. Troškovi motivacijskog razgovora iznose 100,00 kuna te se mogu uplatiti na licu mjesta prilikom prijave ili putem opće uplatnice. Podaci za uplatu:

Primatelj: Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb
Iznos: 100,00 kn
IBAN: HR2024840081103663564
Model plaćanja: 67
Svrha: „za motivacijski razgovor“
Poziv na broj: OIB kandidata


3. Motivacijski razgovor

Motivacijski razgovor za preddiplomski studij Protestantska teologija  predstavlja obvezan uvjet za upis na studij (za sve kandidate). Datumi motivacijskih razgovora bit će objavljeni naknadno.

Rang lista utvrdit će se na temelju zbroja završnih ocjena svih razreda, uspjeha na maturi i rezultata na motivacijskom razgovoru.


4. Upisi i participacija u troškovima studija

Prilikom upisa je potrebno donijeti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerene kopije:

  • domovnica
  • izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list 
  • dvije fotografije (format za indeks – 6×4 cm)

Participacija u troškovima studija za izvanredne studente iznosi 7.200,00 kuna. Podaci za uplatu:

Primatelj: Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb
Iznos: 7200,00 kn
IBAN: HR2024840081103663564
Model plaćanja: 67
Svrha: „školarina za ak. g. 2019/20.“
Poziv na broj: OIB kandidata


Sve dodatne informacije o upisima i studijskom programu možete dobiti u referadi Centra:

Adresa: Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 48 28 915
E-mail: upisi@tfmvi.hr
Radno vrijeme: 10:00-14:00


← Upisni postupak za preddiplomski studij