Upisni postupak za razlikovnu godinu

Upisna kvota za diplomski studij predviđa 9 mjesta za redovne, 5 mjesta za izvanredne i 1 mjesto za strane studente.

Razlikovnu godinu upisuju kandidati koji nisu završili prijediplomski studij Protestantska teologija, nego drugi prijediplomski studij humanističkog ili društvenog područja.

Razlikovnu godinu moguće je upisati isključivo izvanredno.

1. Prijava za razredbeni postupak

Kandidati se trebaju prijaviti izravno u referadi Centra. Kod prijave za razredbeni postupak treba priložiti:

  1. domovnicu
  2. rodni list
  3. svjedodžbu, odnosno potvrdu o završenom sveučilišnom prijediplomskom ili dodiplomskom studiju društvenih ili humanističkih znanosti
  4. dopunsku ispravu o studiju (ili prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena)
  5. pristupnici koji su prijediplomski sveučilišni studij završili u inozemstvu prilažu svjedodžbu i dopunsku ispravu o studiju te studijski program i izvedbeni plan studija,

Prijave se primaju od 19. – 23. rujna 2022. od 9–13 sati u prostorijama Sveučilišnoga centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik.


2. Prijava za motivacijski razgovor

Kandidati se također trebaju prijaviti za motivacijski razgovor na posebnom obrascu.

Obrazac (za ak. god. 2020./2021.)

Obrazac se može ispuniti na licu mjesta prilikom prijave za razredbeni postupak ili ispuniti unaprijed te priložiti ostaloj dokumentaciji. Troškovi motivacijskog razgovora iznose 13,27 € te se mogu uplatiti na licu mjesta prilikom prijave ili putem opće uplatnice. Podaci za uplatu:

Primatelj: Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb
Iznos: 13,27 €
IBAN: HR2024840081103663564
Model plaćanja: 67
Svrha: „za motivacijski razgovor“
Poziv na broj: OIB kandidata


3. Motivacijski razgovor i razredbeni postupak

Motivacijski razgovor za diplomski studij Protestantska teologija predstavlja obvezan uvjet za upis na studij (za sve kandidate), a održat će se 29. rujna 2022.

Rang lista utvrdit će se na temelju prosjeka ocjena stečenih tijekom prijediplomskog studija te bodova prikupljenih na motivacijskom razgovoru.

Rezultati razredbenog postupka bit će objavljeni 30. rujna 2022. do 12 sati.
Kandidati imaju pravo žalbe na rezultate razredbenog postupka. Žalbe se primaju u roku od 24 sata po objavi rezultata.


4. Upisi i participacija u troškovima studija

Prilikom upisa potrebno je donijeti dvije fotografije (format za indeks – 6×4 cm).

Participacija u troškovima studija za studente koji upisuju razlikovnu godinu iznosi 955,60 €. Podaci za uplatu:

Primatelj: Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb
Iznos: 955,60 €
IBAN: HR2024840081103663564
Model plaćanja: 67
Svrha: „školarina za ak. g. 2022/23.“
Poziv na broj: OIB kandidata


Sve dodatne informacije o upisima i studijskom programu možete dobiti u referadi Centra:

Adresa: Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 48 28 915
E-mail: upisi@tfmvi.hr
Radno vrijeme: 10:00-14:00


← Upisni postupak za diplomski studij i razlikovnu godinu