Upisni postupak za diplomski studij

Upisna kvota za diplomski studij predviđa 9 mjesta za redovne5 mjesta za izvanredne 1 mjesto za strane studente.

1. Prijava za motivacijski razgovor

Kandidati se trebaju prijaviti za motivacijski razgovor na posebnom obrascu.

Obrazac (za ak. god. 2019./2020.)

Obrazac se može ispuniti u referadi Centra. Troškovi motivacijskog razgovora iznose 100,00 kuna te se mogu uplatiti u referadi Centra ili putem opće uplatnice. Podaci za uplatu:

Primatelj: Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb
Iznos: 100,00 kn
IBAN: HR2024840081103663564
Model plaćanja: 67
Svrha: „za motivacijski razgovor“
Poziv na broj: OIB kandidata

Prilikom prijave kandidat odabire redovni ili izvanredni studij.


2. Motivacijski razgovor

Motivacijski razgovor za diplomski studij Protestantska teologija predstavlja obvezan uvjet za upis na studij (za sve kandidate). Datumi motivacijskih razgovora bit će objavljeni naknadno.

Rang lista utvrdit će se na temelju prosjeka ocjena stečenih tijekom preddiplomskog studija te bodova prikupljenih na motivacijskom razgovoru.


3. Upisi i participacija u troškovima studija

Prilikom upisa potrebno je donijeti dvije fotografije (format za indeks – 6×4 cm).

Participacija u troškovima studija za izvanredne studente iznosi 7.200,00 kuna. Podaci za uplatu:

Primatelj: Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb
Iznos: 7200,00 kn
IBAN: HR2024840081103663564
Model plaćanja: 67
Svrha: „školarina za ak. g. 2019/20.“
Poziv na broj: OIB kandidata


Sve dodatne informacije o upisima i studijskom programu možete dobiti u referadi Centra:

Adresa: Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 48 28 915
E-mail: upisi@tfmvi.hr
Radno vrijeme: 10:00-14:00


← Upisni postupak za diplomski i razlikovni studij