Upisni postupak za diplomski studij

Upisna kvota za diplomski studij predviđa 9 mjesta za redovne4 mjesta za izvanredne 1 mjesto za strane studente.

1. Prijava za motivacijski razgovor

Kandidati se trebaju prijaviti za motivacijski razgovor na posebnom obrascu.

Obrazac (za ak. god. 2023./2024.)

Obrazac se može ispuniti u referadi Centra. Troškovi motivacijskog razgovora iznose 13,27 € te se mogu uplatiti u referadi Centra ili putem opće uplatnice. Podaci za uplatu:

Primatelj: Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb
Iznos: 13,27 €
IBAN: HR2024840081103663564
Model plaćanja: 67
Svrha: „za motivacijski razgovor“
Poziv na broj: OIB kandidata

Kandidati se mogu prijaviti u razdoblju od 18.-22. rujna 2023. (od 9 – 15 sati).

Uz obrazac za prijavu treba priložiti:

  • domovnicu
  • rodni list
  • svjedodžbu, odnosno potvrdu o završenom sveučilišnom prijediplomskom ili dodiplomskom studiju društvenih ili humanističkih znanosti
  • dopunsku ispravu o studiju (ili prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena)
  • pristupnici koji su prijediplomski sveučilišni studij završili u inozemstvu prilažu svjedodžbu i dopunsku ispravu o studiju i studijski program i izvedbeni plan studija

Prilikom prijave kandidat odabire redovni ili izvanredni studij.


2. Motivacijski razgovor i razredbeni postupak

Motivacijski razgovor za diplomski studij Protestantska teologija predstavlja obvezan uvjet za upis na studij (za sve kandidate). Termin održavanja motivacijskih razgovora je 25. rujna 2023.

Rang lista utvrdit će se na temelju prosjeka ocjena stečenih tijekom prijediplomskog studija te bodova prikupljenih na motivacijskom razgovoru.

Rezultati razredbenog postupka bit će objavljeni 27. rujna 2023. do 12 sati.
Kandidati imaju pravo žalbe na rezultate razredbenog postupka. Žalbe se primaju u roku od 24 sata po objavi rezultata.


3. Upisi i participacija u troškovima studija

Prilikom upisa potrebno je donijeti jednu fotografiju (format za indeks – 6×4 cm).

Participacija u troškovima studija za izvanredne studente iznosi 955,60 €. Podaci za uplatu:

Primatelj: Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb
Iznos: 955,60 €
IBAN: HR2024840081103663564
Model plaćanja: 67
Svrha: “školarina za ak. g. 2022/23.”
Poziv na broj: OIB kandidata

Upisi se obavljaju u razdoblju od 28. do 29. rujna 2023.


Sve dodatne informacije o upisima i studijskom programu možete dobiti u referadi Centra:

Adresa: Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 48 28 915
E-mail: upisi@tfmvi.hr
Radno vrijeme: 10:00-14:00


← Upisni postupak za diplomski i razlikovni studij