Upisni postupak za diplomski studij

Upisna kvota za diplomski studij predviđa 9 mjesta za redovne4 mjesta za izvanredne 1 mjesto za strane studente.

1. Prijava za motivacijski razgovor

Kandidati se trebaju prijaviti za motivacijski razgovor na posebnom obrascu.

Obrazac (za ak. god. 2021./2022.)

Obrazac se može ispuniti u referadi Centra. Troškovi motivacijskog razgovora iznose 100,00 kuna te se mogu uplatiti u referadi Centra ili putem opće uplatnice. Podaci za uplatu:

Primatelj: Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb
Iznos: 100,00 kn
IBAN: HR2024840081103663564
Model plaćanja: 67
Svrha: „za motivacijski razgovor“
Poziv na broj: OIB kandidata

Kandidati se mogu prijaviti u razdoblju od 16.-22. rujna 2021. (od 9 – 13 sati).

Uz obrazac za prijavu treba priložiti:

  • domovnicu
  • rodni list
  • svjedodžbu, odnosno potvrdu o završenom sveučilišnom preddiplomskom ili dodiplomskom studiju društvenih ili humanističkih znanosti
  • dopunsku ispravu o studiju (ili prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena)
  • pristupnici koji su preddiplomski sveučilišni studij završili u inozemstvu prilažu svjedodžbu i dopunsku ispravu o studiju i studijski program i izvedbeni plan studija

Prilikom prijave kandidat odabire redovni ili izvanredni studij.


2. Motivacijski razgovor i razredbeni postupak

Motivacijski razgovor za diplomski studij Protestantska teologija predstavlja obvezan uvjet za upis na studij (za sve kandidate). Termin održavanja motivacijskih razgovora je 24. rujan 2021.

Rang lista utvrdit će se na temelju prosjeka ocjena stečenih tijekom preddiplomskog studija te bodova prikupljenih na motivacijskom razgovoru.

Rezultati razredbenog postupka bit će objavljeni 28. rujna 2021. do 12 sati.
Kandidati imaju pravo žalbe na rezultate razredbenog postupka. Žalbe se primaju u roku od 24 sata po objavi rezultata.


3. Upisi i participacija u troškovima studija

Prilikom upisa potrebno je donijeti jednu fotografiju (format za indeks – 6×4 cm).

Participacija u troškovima studija za izvanredne studente iznosi 7.200,00 kuna. Podaci za uplatu:

Primatelj: Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb
Iznos: 7200,00 kn
IBAN: HR2024840081103663564
Model plaćanja: 67
Svrha: “školarina za ak. g. 2021/22.”
Poziv na broj: OIB kandidata

Datum upisa je 30. rujna 2021.


Sve dodatne informacije o upisima i studijskom programu možete dobiti u referadi Centra:

Adresa: Ivana Lučića 1a, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 48 28 915
E-mail: upisi@tfmvi.hr
Radno vrijeme: 10:00-14:00


← Upisni postupak za diplomski i razlikovni studij