Upisni postupak za diplomski studij i razlikovnu godinu

Uvjeti upisa i rokovi

Pravo upisa na diplomski studij Protestantska teologija imaju:

  • osobe koje su završile Preddiplomski sveučilišni studij Protestantska teologija
  • osobe koje su završile preddiplomski studij iz drugog područja, uz obvezu polaganja razlikovnih ispita

Datumi upisnih rokova bit će objavljeni naknadno. Ukoliko nakon ljetnog roka upisna kvota ne bude popunjena, raspisat će se natječaj za upis u jesenskom roku.

Osobe koje nisu završile preddiplomski studij Protestantska teologija, nego drugi preddiplomski studij humanističkog ili društvenog područja, imaju obvezu polaganja razlikovnih ispita prema dinamici koju propiše Vijeće studija.

Više o razlikovnoj godini

Upisne kvote

Upisna kvota za upis u diplomski studij Protestantska teologija predviđa 15 mjesta. Od toga je:

  • 9 mjesta predviđeno za redovne studente
  • 5 mjesta predviđeno za izvanredne studente
  • 1 mjesto predviđeno za strane studente (koji nisu državljani EU)