Upisni postupak za diplomski studij i razlikovnu godinu

Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik raspisuje natječaj za upis u diplomski studij Protestantska teologija (4 semestra) u akademskoj godini 2021./2022. kojim se stječe akademski naziv magistar teologije.

Uvjeti upisa i rokovi

Pravo upisa na diplomski studij Protestantska teologija imaju:

  • osobe koje su završile Prijediplomski sveučilišni studij Protestantska teologija
  • osobe koje su završile prijediplomski studij iz drugog područja, uz obvezu polaganja razlikovnih ispita

Kandidati koji su završili prijediplomski studij koji nije ustrojen u istom znanstvenom području, polju odnosno grani u kojoj je ustrojen i diplomski studij za koji su ostvarile pravo na upis, imaju obvezu polaganja razlikovnih ispita u opsegu i prema dinamici koju propiše Vijeće studija.

Više o razlikovnoj godini

Upisne kvote

Upisna kvota za upis u diplomski studij Protestantska teologija predviđa 14 mjesta. Od toga je:

  • 9 mjesta predviđeno za redovne studente
  • 4 mjesta predviđeno za izvanredne studente
  • 1 mjesto predviđeno za strane studente (koji nisu državljani EU)