Razlikovna godina predviđena je za osobe koje bi željele upisati diplomski sveučilišni studij Protestantska teologija, no nisu završile prijediplomski studij Protestantska teologija, već drugi prijediplomski studij humanističkog ili društvenog područja.

Osobama koje dolaze s odgovarajućih prijediplomskih studija omogućuje se upis razlikovne godine u statusu izvanrednog studenta. Tokom razlikovne godine studenti imaju obvezu polaganja razlikovnih ispita u slijedećem opsegu (silabusi predmeta na poveznicama):

PredmetECTS bodovi
Hebrejski (biblijski) jezik  I4
Hebrejski (biblijski) jezik  II4
Novozavjetni grčki jezik I4
Novozavjetni grčki jezik II4
Uvod u Stari zavjet I5
Uvod u Stari zavjet II5
Uvod u Novi zavjet I5
Uvod u Novi zavjet II5
Latinski I3
Latinski II3
Opća povijest Crkve I4
Opća povijest Crkve II4
Uvod u dogmatiku I4
Uvod u dogmatiku II4

Ukupno: 58 ECTS

Redovan upis u prvu godinu diplomskoga studija moguć je nakon polaganja svih razlikovnih ispita.


← Diplomski studij