Druga godina: ljetni semestar

Program

Kolegij specijalnijeg tipa I

ECTS: 5
Sati tjedno: 1

Popis kolegija specijalnijeg tipa možete pronaći ovdje.

Diplomski ispit

ECTS: 12

Nakon što je položio sve ispite (osim diplomskog rada) student može pristupiti završnom ispitu. Završni ispit predstavlja repetitorij iz četiri područja teologije: Stari zavjet, Novi zavjet, sustavna teologija, povijest Crkve i teologije.

Kompletan silabus (PDF)

Diplomski rad

ECTS: 13
Samostalni rad

Student  na početku četvrtog semestra diplomskog studija izabire mentora te, u dogovoru s njim, određuje temu diplomskog rada. Mentor diplomskog rada može biti nastavnik koji sudjeluje u izvođenju nastave prema dotičnom studijskom programu, te posjeduje minimalno akademski stupanj doktora znanosti. Tema diplomskog rada mora biti vezana uz sadržaj predmeta koji se predaje na studiju.  Opseg završnog rada treba biti najmanje 70 kartica.

Ishodi učenja
Tijekom izrade diplomskog rada student stječe sposobnost samostalnog istraživanja, korištenja literature i primjenu znanstvene i stručne metodologije.

Kompletan silabus (PDF)


← Diplomski studij