Druga godina: ljetni semestar

Program

Film i religija

ECTS: 5
Sati tjedno: 2

Seminar predviđa prikazivanje više filmova o Isusovom životu, nakon čega će se – polazeći od filmske analize – raspravljati o njima s teološkoga gledišta. Teme: 1. Analiza filma. Različiti metodološki pristupi filmu: semiotika, psihologija, sociologija filma. 2. Pristupi filmskoj kritici: Filmska kritika i ocjenjivanje filma. Teološki pristup u filmskoj kritici. 3. Isus na filmskome platnu: Život i muka Isusa Krista; Kralj kraljeva; Evanđelje po Mateju; Najveća priča ikad ispričana; Godspell; Isus Krist Superstar; Mesija; Isus iz Nazareta; Posljednje Kristovo iskušenje; Isus iz Montreala; Pasija. 4. Filmovi koji obrađuju vjersku tematiku; duhovnost u filmu.

Ishodi učenja
Sposobnost primjene tehnike kritičkoga čitanja te analize i interpretacije filmskoga  jezika filmova koji se bave vjerskom tematikom, s posebnom pozornošću na filmove o Isusu Kristu. Spobnost kritičke ocjene o tome  koliko su filmski jezik i stil povezani sa značenjem njegova sadržaja.

Kompletan silabus (PDF)

Diplomski ispit

ECTS: 12

Nakon što je položio sve ispite (osim diplomskog rada) student može pristupiti završnom ispitu. Završni ispit predstavlja repetitorij iz četiri područja teologije: Stari zavjet, Novi zavjet, sustavna teologija, povijest Crkve i teologije.

Kompletan silabus (PDF)

Diplomski rad

ECTS: 13
Samostalni rad

Student  na početku četvrtog semestra diplomskog studija izabire mentora te, u dogovoru s njim, određuje temu diplomskog rada. Mentor diplomskog rada može biti nastavnik koji sudjeluje u izvođenju nastave prema dotičnom studijskom programu, te posjeduje minimalno akademski stupanj doktora znanosti. Tema diplomskog rada mora biti vezana uz sadržaj predmeta koji se predaje na studiju.  Opseg završnog rada treba biti najmanje 70 kartica.

Ishodi učenja
Tijekom izrade diplomskog rada student stječe sposobnost samostalnog istraživanja, korištenja literature i primjenu znanstvene i stručne metodologije.

Kompletan silabus (PDF)


← Diplomski studij