Diplomski sveučilišni studij Protestantska teologija

ECTS: 120
Trajanje studija: 4 semestra (2 godine)
Stručni naziv: magistar/magistra teologije (mag. theol.)
Početak nastave: Listopad 2021.

Diplomski studij protestantske teologije namijenjen je podjednako onima koji su ranije završili prijediplomski studij teologije, kao i onima koji su diplomirali na drugim područjima. Podrobnije se obrađuju pojedina područja kršćanske teologije, uključujući biblijsku teologiju Staroga i Novoga zavjeta, povijest teologije te pitanja suvremene teologije. Nastavni program također uključuje i kolegije o pojedinim kršćanskim denominacijama, drugim abrahamovskim religijama te o religijskim tradicijama dalekog istoka. Kao i na prijediplomskom, vodeća ideja diplomskog studija protestantske teologije je razvoj sposobnosti konstruktivnog i kritičkog mišljenja te vještine akademskog i publicističkog pisanja.

Povrh svega toga, diplomski studij Protestantska teologija pokazuje se i kao najbolja opcija za studente čije kvalifikacije stečene na pojedinim teološkim ustanovama nisu valjano priznate u hrvatskom visokoškolskom sustavu, pa im upis na ovaj studij omogućava da “nadograde” svoje postojeće obrazovanje i steknu valjanu diplomu.

Kako bi se studentima omogućilo da svoje obveze ispunjavaju paralelno s postojećim radnim odnosom, studij je moguće upisati redovno ili izvanredno.

Izvedbeni plan za diplomski studij u akademskoj godini 2023./2024. možete pronaći ovdje (PDF).

Osobe koje nisu završile prijediplomski studij Protestantska teologija, već drugi prijediplomski studij humanističkog ili društvenog područja, imaju obvezu polaganja razlikovnih ispita prema dinamici koju propiše Vijeće studija.

Više o razlikovnoj godini

Program:


← Studiji