Prijave za upis u preddiplomski studij u ak. g. 2020./2021.

Arhiva objava

Prijave za upis u preddiplomski studij u ak. g. 2020./2021.

Djevojka pred laptopom.

Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, Ivana Lučića 1a, Zagreb raspisuje natječaj za upis na preddiplomski studij Protestantska teologija (6 semestara) kojim se stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica teologije.

Rok za prijavu je 30. lipnja 2020.

Sve informacije o uvjetima, kvotama i postupku upisa možete pronaći ovdje.

Arhiva objava