Blog Post Image: Potpisan sporazum između Sveučilišta u Zagrebu, Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik i crkava osnivača