• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Studijski programi

Studijski programi

Saznajte više o preddiplomskom i diplomskom studiju Protestantske teologije.

Opširnije

Upisi

Upisi

Saznajte više o uvjetima, kvotama i postupku upisa na preddiplomski i diplomski studij Protestantske teologije.

Opširnije

Naša izdanja

Naša izdanja

Pogledajte ponudu izdanja Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik.

Opširnije

Jesenski rok za upis u diplomski studij

Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik raspisuje natječaj za upis na diplomski studij Protestantska teologija (4 semestra) kojim se stječe akademski naziv magistar/magistra teologije.

Kandidati se mogu prijaviti u razdoblju od 19.-23. rujna 2022. (od 9 – 13 sati).

Sve informacije o uvjetima, kvotama i postupku upisa možete pronaći ovdje.

Jesenski rok za upis na preddiplomski studij Protestantska teologija u ak. g. 2022/2023

Jesenski rok za upis u preddiplomski studij Protestantska teologija 2022./23.

Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, Ivana Lučića 1a, Zagreb raspisuje natječaj za upis na preddiplomski studij Protestantska teologija (6 semestara) kojim se stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica teologije.

Jesenski rok za prijavu je 5. rujna 2022.

Sve informacije o uvjetima, kvotama i postupku upisa možete pronaći ovdje.

Naslovnica knjige Balkan Contextual Theology: An Introduction

Balkan Contextual Theology: An Introduction

Profesor na našem Centru, doc. dr. sc. Zoran Grozdanov je s dr. sc. Stipom Odakom sa Sveučilišta Louvain u Belgiji suuredio knjigu Balkan Contextual Theology: An Introduction u prestižnoj akademskoj izdavačkoj kući Routledge iz Londona.

Recenzenti djela su Elizabeth Schuessler Fiorenza sa Sveučilišta Harvard, Aristotle Papanikolaou sa Sveučilišta Fordham te Juergen Moltmann sa Sveučilišta u Tübingenu, koji je u svojoj recenziji naveo: “Balkanska kontekstualna teologija je bogata knjiga, kao i Balkan u kojemu mnogo glasova ujedinjuju i dijele. Ona se bavi oslobođenim religijama i državama nakon raspada Jugoslavije. Ova knjiga predstavlja prvu kontekstualnu i političku kritičku teologiju. Njezina teologija je model za druga nemirna područja.”

O knjizi, recenzijama i sadržaju knjige, više možete vidjeti ovdje.

Naslovnica knjige Petsto godina kasnije autorice Lidije Matošević.

Lidija Matošević: Petsto godina kasnije

U nakladi katoličke izdavačke kuće i časopisa Služba Božja objavljena je knjiga izv. prof. dr. sc. Lidije Matošević pod naslovom: Petsto godina kasnije: Što nam je reformacija donijela, a što odnijela?

Ova knjiga, koja na svjetlo dana dolazi pet godina nakon velike obljetnice, predstavlja značajan doprinos sustavnijoj artikulaciji reformacijskih tema na hrvatskom jezičnom teološkom prostoru. Autorica u okviru ukupno dvanaest tekstova tematizira pitanja vezana uz problematiku geneze reformacije, njezinog tijeka i posljedica.

Sasvim u skladu sa zadatkom najavljenim već u samom naslovu knjige, autorica o reformaciji i njezinim dometima razmišlja kritički te govori ne samo o ‘blagodatima’ koje je protestantizam iznjedrio te njima obdario ekumensko kršćanstvo, već vrlo otvoreno i o onim dijelovima razvoja protestantizma koji predstavljaju djelomičan ili čak posvemašnji ‘gubitak’ ili barem neprimjereno zanemarivanje vrijednih sadržaja iz zajedničke riznice ekumenskog kršćanstva.

Zajedničko je obilježje svih dvanaest teoloških tekstova u knjizi da su im teme jasno artikulirane i iznesene preciznim, jednostavnim i čitljivim jezikom, koji s lakoćom mogu pratiti ne samo teolozi i studenti teologije, nego i znatno širi krug čitatelja. S obzirom da u teološkoj literaturi o reformacijskim temama na hrvatskom jeziku prevladavaju katolički tekstovi i pristupi, ova je knjiga zanimljiva već i zbog toga što u njoj reformaciju i njenu teologiju predstavlja i vrednuje teologinja koja dolazi iz reformacijske baštine. Primjetno je njeno nastojanje oko objektivnosti, konstruktivnih ekumenskih perspektiva, pomirenja i zajedničkih kršćanskih temelja vjere.

Knjiga obuhvaća 272 stranice u tvrdom uvezu, cijena je 160 kn, a recenzenti su prof. dr. sc. Jure Zečević i prof. dr. sc. Miroslav Volf. Sve informacije o narudžbama mogu se dobiti od izdavača: sluzbabozja@kbf-st.hr

Naslovnica knjige Prinos povijesti Evangeličke Crkve u Slavoniji Mattija Korpiaha.

Matti Korpiaho: Prinos povijesti Evangeličke Crkve u Slavoniji

U nakladi Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik objavljen je 6. svezak niza Folia Protestantica Croatica naslovljen Prinos povijesti Evangeličke Crkve u Slavoniji: Utjecaj protestantskih misijskih organizacija na razvoj Evangeličke Crkve u Slavoniji 1868. – 1918.

Rad istražuje utjecaj protestantskih misijskih organizacija – Pilgermission St. Chrischona, Das Rauhe Haus i Die Innere Mission te British and Foreign Bible Society – na razvoj Evangeličke Crkve u Slavoniji u razdoblju od 1868. do 1918. Prati se djelovanje kolportera i propovjednika povezanih s ovim misijskim organizacijama, koji započinu dolaziti od 1868., te istražuje njihovo djelovanje u kontekstu početaka i razvoja evangeličkih crkava u Slavoniji, a u ozračju novih društveno-crkvenih okolnosti nastalih nakon što je godine 1859. car Franjo Josip I proglasio Protestantski patent kojim je zajamčena sloboda osnivanja crkvenih općina i omogućeno naseljavanje evangelika.

Prvotna verzija ovog rada – priređena 1988. i obranjena kao magistarska radnja na Teološkom fakultetu “Matija Vlačić Ilirik” u Zagrebu – objavljuje se sada u revidiranoj i dopunjenoj verziji. Sačuvana je polazna sadržajna struktura, ali su neka poglavlja dopunjena, odnosno proširena podatcima iz relevantne građe i literature. Također je popis građe i literature upotpunjen nekim novim naslovima. Knjizi su priložene stare povijesne fotografije te preslike nekih važnijih povijesnih dokumenata, otisnutih u boji na posebnom papiru.

Sve informacije o knjizi i narudžbama možete pronaći ovdje.

Logo FER škole: Feminizam i Religija

FER ŠKOLA: FEMINIZAM I RELIGIJA

TPO Fondacija iz Sarajeva u partnerstvu sa Ekumenskom inicijativom žena iz Omiša organizira FER školu: Feminizam i religija.

Cilj FER škole je dekonstrukcija temelja rodnih stereotipa i konstrukcija egalitarnih rodnih modela koji svoja uporišta nalaze u znanstvenim i religijskim argumentima. Metodom feminističke antropologije, historijskog kriticizma, hermeneutike sumnje i rodno senzibilne lingvistike bit će analizirani klasični i suvremeni filozofijski, teološki, historijski, sociološki i drugi izvori.

Prijava za upis treba sadržavati:

  1. Motivacijsko pismo;
  2. CV.

Prijavu do 25. 01. 2022. dostaviti na adresu: ferskola.tpo@gmail.com. Odgovor na prijavu dobit ćete do 28. 01. 2022. godine.

Više informacija možete pronaći u pozivu za prijavu te na internetskoj stranici škole.

Plakat Znanstvenog ekumenskog simpozija "Dvadeseta obljetnica Ekumenske povelje (Charta oecumenica) - recepcija i perspektive.

Međunarodni znanstveni ekumenski simpozij „Dvadeseta obljetnica Ekumenske povelje (Charta oecumenica) – recepcija i perspektive“

U petak 10. prosinca 2021., s početkom u 9.00 sati, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Vlaška 38, dvorana I, održat će se Međunarodni znanstveni ekumenski simpozij „Dvadeseta obljetnica Ekumenske povelje (Charta oecumenica) – recepcija i
perspektive“.

Na Simpoziju će sudjelovati znanstvenici s područja ekumenske teologije s
katoličkih, pravoslavnih i protestantskih fakulteta iz Hrvatske (Zagreb, Split, Đakovo i Osijek), Bosne i Hercegovine (Sarajevo), Srbije (Beograd), Slovenije (Ljubljana) i Njemačke (Münster).

Cjelovit program simpozija možete pronaći ovdje.

Logo skupa Čitatelj i čitanje u digitalno doba

Čitatelj i čitanje u digitalno doba

U četvrtak, 11. studenoga 2021., Odjel za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta organizira u Godini čitanja pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnostionline međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup Čitatelj i čitanje u digitalno doba.

Informacije možete pratiti na mrežnim stranicama skupa.

Svečano otvorenje skupa s početkom u 9 sati možete pratiti izravno na YouTube kanalu Hrvatskog katoličkog sveučilišta.