Nastavnici

Zaposlenici centra


Lidija Matošević za radnim stolom.

izv. prof. dr. sc. Lidija Matošević

Voditeljica Centra, profesorica sustavne teologije

Životopis

Lidija Matošević rođena je u Rijeci, gdje je završila osnovnu i srednju školu.

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je filozofiju i povijest, a na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu teologiju. Magisterij iz teologije stekla je na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku, a doktorat iz teologije 2003. godine na Teološkom fakultetu Karls-Ruprecht (evangelička teologija) Sveučilišta u Heidelbergu.

Od 2003. do danas djeluje na Teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik (danas Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik) gdje drži predmete iz sustavne teologije. Predavala je na diplomskom filozofsko-teološkom sveučilišnom studiju te na  poslijediplomskom sveučilišnom znanstvenom teološkom studiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Održala je i više gostujućih predavanja na Sveučilištu u Leipzigu (jednosemestralni ciklus predavanja) i na Sveučilištu u Heidelbergu.

Za knjigu Lieber katholisch als neuprotestantisch: Karl Barths Rezeption der katholischen Theologie 1921-1930, kod izdavača Neukirchener Verlag, dobila je 2007. John Templeton Award for Theological Promise. Godine 2017. objavila je udžbenik Uvod u dogmatiku (Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Zagreb, 2017.), 2020. godine udžbenik Pregled dogmatike I – Nauk o Bogu, nauk o stvaranju i providnosti, nauk o čovjeku i grijehu (Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Zagreb, 2020.) te 2022. godine knjigu Petsto godina kasnije – Što nam je reformacija donijela, a što odnijela? (Služba Božja, Split, 2022.). Također je objavila veći broj stručnih i znanstvenih članaka u domaćoj i inozemnoj znanstvenoj periodici te u međunarodnim publikacijama.

Sudjelovala je u procesu integracije Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik u Sveučilište u Zagrebu te u pokretanju izdavačke djelatnosti Fakulteta unutar koje uređuje nizove Bibliotheca Flaciana i Folia Protestantica Croatica.

Godine 2018. Udruga za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj dodijelila joj je Priznanje dr. Branko Lovrec za promicanje dijaloga između religije i društva.


izv. prof. dr. sc. Ksenija Magda

Profesorica biblijske teologije Novoga zavjeta

Fotografija Ksenije Magde
Životopis

Ksenija Magda na Sveučilišnom je centru rezidentni bibličar, s fokusom na Novi zavjet. Teologiju je studirala na Evanđeoskom teološkom fakultetu (danas Visoko evanđeosko teološko učilište) u Osijeku i na London School of Theology (Brunel University) u Londonu, gdje je doktorirala 2008. godine. Trenutno je predsjednica Svjetskog baptističkog saveza žena (BWA Women’s Department 2015-2020). Urednica je na projektu Central Eastern European Contextual Commentary on the Bible za područje Pavlovih poslanica. Njen je istraživački interes globalna kršćanska crkva i kontekstualna primjenjivost Biblije. Angažirana je kao dušobrižnik i bibličar za potrebe humanitarne organizacije Ruke Nade, koja se bavi razvojem zajednice. U slobodno vrijeme čita beletristiku, napose Grishamove krimiće.


izv. prof. dr. sc. Zoran Grozdanov

Povjerenik za znanost i međunarodnu suradnju, profesor sustavne teologije

Životopis

Zoran Grozdanov je rođen 1977. Godine u Rijeci. Studirao je teologiju, filozofiju i povijest u Rijeci, Zagrebu i Osijeku te je doktorirao na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2015. godine.

2010./2011. proveo je studijsku godinu na Sveučilištu u Tübingenu pod mentorstvom Jürgena Moltmanna.

Uredio je i napisao nekoliko knjiga i članaka u domaćim i inozemnim izdavačkim kućama i časopisima, među kojima se izdvajaju: Balkan Contextual Theology: An Introduction (sa Stipom Odakom, Routledge: London and New York, 2022); Envisioning the Good Life Essays on God, Christ, and Human Flourishing in Honor of Miroslav Volf (s Ryanom McAnnally Linzom i Mattom Croasmunom, Wipf&Stock, Oregon, 2017) te Theology—Descent into the Vicious Circles of Death. On the Fortieth Anniversary of Jürgen Moltmann’s The Crucified God (Wipf&Stock, Oregon, 2016).

2019. godine bio je istraživač na Sveučilištu u Münsteru.

Od 2018. godine zaposlen je na Sveučilišnom centru za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, a prije toga je bio aktivan u civilnom sektoru gdje je bio inicijator i koordinator inicijative “Oslobodimo doniranje hrane PDV-a”, koja je 2015. godine ishodovala oslobođenje poreza na doniranu hranu humanitarnim organizacijama, te je kasnije bio koordinatorom platforme „Mreža hrane“, koja je zagovarala osnivanje Banke hrane.

Od 2005. godine inicijator je i urednik teoloških nizova Ecumenica i Ars haeretica u izdavačkoj kući Ex libris iz Rijeke, gdje je 2010.-2018. bio jedan od inicijatora i urednika Međunarodnog časopisa za teologiju Concilium.

Dobitnik je sljedećih nagrada:

  • Knjigu godine za knjigu Vjera u dijalog: religijsko i sekularno u razgovoru (s Nebojšom Zeličem), Centra za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka 2018.
  • organizacije Bröt für die Welt Evangeličke crkve u Njemačkoj (alumni s najboljim praktičnim postignućem) 2016.
  • Udruge za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj godine za promicanje dijaloga religije i društva 2018.

doc. dr. sc. Enoh Šeba

Tajnik Centra, profesor praktične teologije

Doc. dr. sc. Enoh Šeba
Životopis

Rođen je 1974. godine. Od 1997. do 2003. djeluje kao tajnik Studentskog evanđeoskog pokreta (STEP) gdje posebno nastoji promicati ekumensko zajedništvo i dijalog kršćana studenata različitih crkvenih tradicija. Od 2004. radi kao tajnik Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik i aktivno doprinosi njegovoj transformaciji u Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik. Teologiju je najprije diplomirao na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku, a potom magistrirao na International Baptist Theological Seminary u Pragu (današnji International Baptist Theological Study Centre u Amsterdamu). Godine 2019. stekao je doktorat na Spurgeon’s College (University of Chester) u Velikoj Britaniji.

Primarno se zanima za područje praktične teologije – prije svega za homiletiku i liturgiku, s posebnim naglaskom na ulogu slušatelja i tzv. “običnih” vjernika. Proveo je prvo terensko, empirijsko istraživanje među vjernicima o njihovim očekivanjima od propovijedi. Objavio je dvije knjige i više članaka u domaćim i inozemnim časopisima. Redovito propovijeda u svojoj crkvenoj zajednici. Osmislio je niz radionica (PRO-radionica) namijenjenih mjesnim crkvama u kojima propovjednici i njihovi slušatelji/vjernici zajedno promišljaju i iskustveno rade na poboljšanju zajedničke prakse i službe propovijedanja. Priprema opsežno istraživanje svih protestantskih zajednica u Republici Hrvatskoj s namjerom pronalaženja odgovora na pitanje Što protestantske zajednice u Hrvatskoj nude po pitanju bogoštovlja, društvenih, političkih i kulturnih djelatnosti te što smatraju fokusom svojih djelatnosti i vitalnosti? Preveo je i nekoliko knjiga teološke tematike.

Nije siguran da ima hobije, ali još uvijek odbija prestati pratiti sport, čitati knjige i gledati filmove. U transportu se često služi biciklom, a mirovinu se nada provesti negdje u Gorskom Kotaru.

Nastava

Andrej Bukovac-Mimica

Andrej Bukovac-Mimica, mag. theol. et hist.

Asistent na crkvenoj povijesti

Životopis

Andrej Bukoavc-Mimica rođen je 1989. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. U Zagrebu je završio prijediplomski i diplomski studij protestantske teologije na Teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik te diplomski studij povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2018. do 2022. godine djelovao je kao vanjski suradnik Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, gdje je obavljao administrativne poslove i poslove vezane uz izdavačku djelatnost. U nizovima Bibliotheca Flaciana i Folia Protestantica Croatica obavljao je postupke redakture i korekture te vodio postupke izrade kazala za sva izdanja od 2019. Od 2022. djeluje kao asistent u području crkvene povijesti na Centru.

Niz godina honorarno je radio kao pisac sadržaja za internet stranice te, kraće vrijeme, kao voditelj projekta u Isusovačkoj službi za izbjeglice. Objavio je dva znanstvena rada u koautorstvu s izv. prof. dr. sc. Lidijom Matošević.Vanjski suradnici


Jadranka Brnčić

dr. sc. Jadranka Brnčić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Studirala je francuski i ruski jezik s književnostima na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je zaposlena i gdje je doktorirala temom “Ricœurovo tumačenje biblijskoga teksta”. Na Sveučilišnom centru za protestantsku teologiju predaje hermeneutiku i kolegije o vezama Biblije i kulture te evanđelja i hebrejske tradicije.  Piše znanstvene, stručne, publicističke i književne tekstove, među kojima je glavnina znanstvenih posvećena hermeneutici teksta, posebice biblijskoga.

Među objavljenim knjigama: Anđeli (1998, 2003); Biti katolik još (2006); Franjina Pjesma stvorenja (2012); Svijet teksta (2012); Zrno gorušičino. Interpretacija odabranih biblijskih perikopa (2013); Biti kršćanin s papom Franjom (2016); Ljestve Jakovljeve. Biblijski motivi u književnosti (2019); Kritikaimaginacijavjera (2021); Scriptura sacra sui ipsius interpres: Uvod u biblijsku hermeneutiku (2022). U pripremi za tisak: Ješuine prispodobe.


Siniša Zrinščak

prof. dr. sc. Siniša Zrinščak

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Mladen Turk

prof. dr. sc. Mladen Turk

Baltzer počasna katedra za teologiju i religije, Profesor i pročelnik odsjeka za studij religija, Elmhurst University, Elmhurst, SAD

E-mail: turkm@elmhurst.edu
Tel.: +1-630-617-3782

Profil na Elmhurst University

Nastava (Diplomski studij):

Životopis

Profesor Mladen Turk predaje na Elmhurst University (Elmhurst, Illinois, SAD) od 2004 a na Sveučilišnom centru za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik od 2006. Područje specijalizacije su mu religija i znanost s posebnim fokusom na znanstvene teorije religije i metodologiju proučavanja religije, ali on podučava široko u područjima povijesti kršćanstva u 19. i 20. stoljeću te religijske tradicije južne Azije.

Prof. Turk studirao je filozofiju, etnologiju, indologiju i teologiju u Zagrebu, magistrirao filozofiju na Sveučilištu u Bergenu, Norveška, magistrirao teologiju na Luteranskoj školi teologije u Chicagu i doktorirao filozofiju na Luteranskoj školi teologije u Chicagu.

Prof. Turk je između ostaloga objavio udžbenik Logika: vježbe, zadaci, rješenja (Školska Knjiga, 1993 i 1995), teorijsku knjigu Biti religiozan: Kognitivne i evolucijske teorije u povijesnoj perspektivi (Pickwick Publications, 2013), te uredio tomove pod naslovom Interaktivni svijet, interaktivni Bog: Osnovna stvarnost kreativne interakcije (Cascade Books, 2017) i Postajanje ljudi u doba znanosti, tehnologije i vjere (Fortress Academic – Rowman & Littlefield, 2022).

Prof. Turk je stalni član izdavačkog odbora časopisa Zygon: Journal of Religion and Science te je urednik recenzija knjiga u tom istom časopisu.

Prof. Turk redovito vodi studente u inozemstvo na jednomjesečne tečajeve za proučavanje religija Indije.


doc. dr. sc. Eva Katarina Glazer

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu


Branko Sekulić

dr. sc. Branko Sekulić

Protestantski fakultet Sveučilišta Ludwig Maximilian u Münchenu


Alojz Jembrih

prof. emeritus Alojz Jembrih

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

Životopis

Alojz Jembrih (r. 11. lipnja 1947., Varaždin) završio je studij slavenske filologije na Sveučilištu u Beču, Institutu za slavensku filologiju, doktoriravši s temom o hrvatskom piscu Antunu Vramcu na njemačkom jeziku s naslovom: Antun Vramec in seiner Zeit. Beitrag zur älteren serbokroatischen Literaturgeschichte  und historischen Dialektologie (1977.): mentor prof. dr. Josip Hamm, članovi povjerenstva: prof. dr. František Vaclav Mareš, prof. dr. Günther Wyrtzenz. Doktorat mu je nostrificiran na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 16. veljače 1978., br. 01-742-1-1977. (povjerenstvo: prof. dr. Josip Vončina, prof. dr. Rafo Bogišić).

Od 1. travnja 1978. do 31. ožujka 1980. radio je u svojstvu znanstvenoga asistenta u Institutu za staroslavenski jezik „Svetozar Ritig“ na projektu: Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, a od 1. travnja 1980. do 30. svibnja 1983. radio je u Zavodu za jezik (danas Institut za  hrvatski jezik i jezikoslovlje) u Zagrebu na projektu: Rječnik hrvatskokajkavskoga književnog jezika. U tom je razdoblju obradio Govor Gregurovca Veterničkoga fonetsko-fonološka i morfološka obilježja (s M. Lončarićem). Od 1. lipnja do sredine listopada 1996. bio je zaposlen na Filozofskoj fakulteti Univerze v Ljubljani na Oddelku za slovanske jezike in književnosti, u okviru južnoslavenskih jezika i književnosti te je na četverogodišnjem studiju predavao jezikoslovne predmete iz hrvatskoga jezika. Na istom je Fakultetu biran u nastavno zvanje docenta (1983.) i izvanrednog profesora. „za zgodovino hrvaškega jezika in hrvaško dialektologijo“[za povijest hrvatskoga jezika i dijalektologiju] (1997.).

Više


Anto Mišić

prof. dr. sc. Anto Mišić

Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Nastava (Prijediplomski studij):

Životopis

Rođen sam 20. rujna 1953. u Živinicama (BiH). Klasičnu gimnaziju, studij filozofije i teologije završio sam u Zagrebu. Poslijediplomske studije sam završio u inozemstvu. Prvi magisterij i diplomu postigao sam 1988. na Pontifica Universitas Lateranensis – Istitutum Patristicum «Augustinianum», iz patrologije i patrističkih znanosti. Drugi poslijediplomski studij iz filozofije na Pontifica Universitas Gregoriana u Rimu magistrirao sam 1991. godine. Na sveučilištu Gragoriana u Rimu doktorirao sam 1994. s temom doktorskog rada: Metafisica della luce in “Nova de universis philosophia” di Franciscus Patricius». Nakon studija u inozemstvu habilitirao sam na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu (FFDI), habilitacijskim radom: Od duše do Boga – Elementi Augustinove filozofije. Od 1989. predajem na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove, sada Fakultetu filozofije i religijskih znanosti – Sveučilišta u Zagrebu, prvo kao asistent i viši asistent (od 1994). Za docenta sam izabran 17. travnja 1994, za izvanrednoga profesora 12. prosinca 2000. Za redovitoga profesora na Sveučilištu u Zagrebu izabran sam 10. srpnja 2007. a u trajno zvanje redovitog profesora 12. srpnja 2012. godine. Usporedno imam i sve izbore u znanstveno nastavna zvanja prema pravilima koja vrijede za crkvena visoka učilišta u svijetu. Nekoliko  godina vršio sam dužnost prodekana. Izbor za dekana FFDI-a  potvrdila je vatikanska «Kongregacija za katolički odgoj»  14. svibnja 2001. Dekansku sam dužnost obavljao u tri trogodišnja mandata od 2001. do 2010. godine. 

Na studiju filozofije FFDI-a (FFRZ-a) predajem filozofske discipline Metafiziku, Filozofiju prirode, Povijest renesansne filozofije. Na studiju religijskih znanosti FFDI-a (FFRZ-a) predajem predmet Povijest ranokršćanske književnosti, Ranokršćansku arheologiju, Povijest Crkve. Povremeno držim seminare i izborne kolegije tematski povezane s navedenim predmetima. Predavao sam predmete Metafiziku i Kozmologiju na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu, a 2006. godine pozvani je predavač za predmet Kozmologija na KBF-u u Đakovu, Sveučilišta u Osijeku. Kao gost profesor povremeno predaje na teološkom učilištu «Redemptoris Mater» u Puli i u Skadru (Albanija). Dosada sam bio mentor više od 50 diplomskih, desetak magistarskih i četiri doktorska rada.

Uz predavanje filozofskih i religijskih disciplina, objavio sam knjigu: Rječnik filozofskih pojmova (2000.), uredio više zbornike, te više priručnika za studente (scripta). Objavio sam više od 50 znanstvenih i stručnih članaka na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku u domaćim i stranim časopisima, enciklopedijskim i leksikonskim izdanjima.  Član sam Znanstveno-nastavnog vijeća Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, član sam Matičnog odbora nacionalnog vijeća za znanost za područje humanističkih znanosti – polje filozofija i teologija. Član sam Matice Hrvatske i uredničkoga vijeća više znanstvenih časopisa i strukovnih udruga u zemlji i inozemstvu.


dr. sc. Ervin Budiselić

Biblijski institut, Zagreb

Nastava (Prijediplomski studij):

Nastava (Diplomski studij):


dr. sc. Jadranka Rebeka Anić

dr. sc. Jadranka Rebeka Anić

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Split

Životopis

Dr. sc. Jadranka s. Rebeka Anić, Školska sestra franjevka, znanstvena savjetnica u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Split.

Diplomirala jei magistrirala u na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, doktorirala na Katoličko-teološkom fakultetu Sveučilišta u Beču. Kao vanjska suradnica predavala je na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru, u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije (CIPS) Univerziteta u Sarajevu, na Katoličkom teološkom fakultetu u Splitu te na Teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik u Zagrebu.

Bila je članica upravnog odbora Europskog društva žena u teološkom istraživanju (ESWTR) te predsjednica i dopredsjednica Hrvatske sekcije ESWTR-a. Herbert Haaag Stiftung für Freiheit in der Kirche iz Švicarske dodijelio joj je 2017. nagradu za istraživanja rodnih teorija i anti-rodnog pokreta.

Glavna područja njezinog istraživanja su teološka antropologija pod rodnim vidom, anti-rodni pokret, nasilje nad ženama, uloga religije u životu beskućnika i starijih osoba.


doc. dr. sc. Iva Mršić Felbar

doc. dr. sc. Iva Mršić Felbar

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Blažka Riosa, mag. theol.

Doktorand na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Nastava (Prijediplomski studij):


dr. sc. Senad Bajramović

Nastava (Prijediplomski studij):

Nastava (Diplomski studij):


Daniel Brkić.

dr. sc. Daniel Brkič

Crkva dobrega pastirja, Novo mesto, Slovenija


Krunoslav Nikodem

prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Nastava (Prijediplomski studij):


dr. sc. Daniel Premerl

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb


doc. dr. sc. Hrvoje Čargonja

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Nastava (Prijediplomski studij):


Kristijan Gradečak

dr. sc. Kristijan Gradečak

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Nastava (Prijediplomski studij):


Suzana Vrhovski Peran

doc. dr. sc. Suzana Vrhovski Peran

Odjel za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu

E-mail: suzana.peran@unicath.hr

Poveznice:
CROSBI

Nastava (Prijediplomski studij):

Životopis

Suzana Peran, docentica je na Odjelu za komunikologiju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. Područja njezina znanstvenog istraživanja su obitelj i mediji, vjerodostostojnost medija, prikaz žena u medijima, vjerske teme u medijima, odnos Crkve i medija, medijska pismenost.

Predavačica je medijske skupine predmeta na različitim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Urednica je i autorica više knjiga te autorica brojnih znanstvenih radova. Dugogodišnja je novinarka i urednica.  Predsjednica je Hrvatskoga društva katličkih novinara.


mr. sc. Jasminka Domaš

Bet Israel, Zagreb

Nastava (Prijediplomski studij):

Životopis

Jasminka Domaš za svoj dugogodišnji rad na monografijama o židovskim obiteljima u Hrvatskoj (Obitelj-mišpaha; Glasovi, sjećanje, život; Ako tebe zaboravim ) dobila je više priznanja najvećeg muzeja holokausta na svijetu, jeruzalemskog Jad Vašema kao i priznanje izraelskog muzeja Ustanika u Varšavskom getu. Članica je Radne skupine za pripremu predsjedanja Hrvatske u 2023. godini Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust.

Što se tiče njezina književnog rada, krajem 2022. objavila je veoma zapaženu zbirku duhovne poezije pod nazivom Šutljivi tumač snova, a HNK u Varaždinu prema njezinom romanu Kadišl i nebeski putnici napravilo je predstavu. Također na njezine stihove poznati skladatelj Davor Bobić komponirao je glazbu.

Jasminka Domaš scenaristica je više od deset dokumentarnih filmova u produkciji HTV-a. Najnoviji dokumentarni film Unatoč svemu -Zagrebački Židovi 1941.-1945.  govori o djelovanju Židovske općine tijekom Drugog svjetskog rata.


Vanja Popović

mr. sc. Vanja Popović

Centar Krugovi, Zagreb

Nastava (Prijediplomski studij):


mr. sc. Svjetlana Mraz

Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj, Zagreb

Nastava (Prijediplomski studij):


Marina Peterlin, prof.

Osnovna škola Tina Ujevića, Zagreb

Nastava (Prijediplomski studij):
← O Centru