Misija, vizija i ciljevi

Vizija Centra razvijala se tokom proteklih desetljeća, no izgrađena je na Vlačićevoj viziji o širenju i razvijanju reformacijskih istina s jedne strane te potrebe za obrazovanjem župnika, svećenika, pastora, teologa i drugih crkvenih službenika s druge strane. Naravno, ova temeljna vizija se kontinuirano nastoji uklopiti u kontekst hrvatskog društva te se posebna pažnja pridaje promoviranju općeg teološkog razumijevanja u tom društvu.

To vodi k praktičnijim ciljevima kao što su:

  • istraživanje, unapređivanje i razvijanje ideja ekumenizma;
  • istraživanje i promoviranje religijskih sloboda, ljudskih prava i kršćanskog mirotvorstva;

Centar u skoroj budućnosti planira uključivanje u sveučilišne europske međunarodne programe razmjene studenata i nastavnika, a istovremeno nastavlja i dosadašnju višegodišnju suradnju s inozemnim predavačima iz Europe i SAD-a. Od ak. god. 2018./2019. studentima je osigurana stručna praksa u inozemstvu. 

U znanstvenom području, ostvaruje se intenzivna suradnja s mrežama europskih i američkih partnera u nabavi knjižnog fonda i uspostavljanju knjižnično-informacijskog sustava prilagođenog suvremenim standardima. Nakon konstituiranja Centra, otvorile su se nove mogućnosti suradnje na akademskoj razini. U tijeku su dogovori i počeci implementacije nekoliko međunarodnih znanstvenih projekata.

Slijedeći rastući trend u svijetu, prema kojemu sve veći broj studenata teologije pripada drugoj i trećoj životnoj dobi, Centar je započeo razvijati program cjeloživotnog obrazovanja u koji su uključeni domaći i inozemni partneri i podupiratelji.


← O Centru