Centar danas

Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik ustrojbena je jedinica Sveučilišta u Zagrebu koja se bavi znanstveno-istraživačkim i nastavnim radom u polju teologije te u području humanističkih i društvenih znanosti povezanih s teologijom. Centar je započeo s radom 17. siječnja 2017. godine kada je Senat Sveučilišta u Zagrebu donio Odluku o osnivanju. Iako bi se moglo reći da je riječ o „novoj“ ustrojbenoj jedinici Sveučilišta, ona ujedno predstavlja i nastavak rada Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik kojeg su 1975. godine u bivšoj Jugoslaviji osnovale Evangelička crkva i Savez baptističkih crkava.

Centar danas izvodi dva studijska programa: sveučilišni prijediplomski studij protestantske teologije i sveučilišni diplomski studij protestantske teologije. Oba studijska programa koncipirana su oko pet klasičnih područja teologije – sustavna, starozavjetna i novozavjetna teologija, povijest crkve i teologije te praktična teologija – ali se velika pozornost pridaje i društvenim i humanističkim znanostima povezanima s teologijom (povijest, filozofija, psihologija, sociologija…), kao i jezicima (biblijski hebrejski, novozavjetni grčki, latinski i engleski jezik). Studij posebno potiče razvoj vještina kritičkog razmišljanja i čitanja te sposobnosti akademskog i publicističkog pisanja.

Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik veliku pozornost poklanja znanstvenoj djelatnosti, a kao poseban dio njeguje i  akademsku izdavačku djelatnost. Nastavno osoblje Centra aktivno sudjeluje u radu akademskih stručnih i znanstvenih skupova, ali i u mnogobrojnim stručnim i humanitarnim inicijativama, pa su među nastavnicima i suradnicima  Centra dobitnica nagrade John Templeton Award for Theological Promise, dobitnici Priznanja dr. Branko Lovrec za promicanje dijaloga između religije i društva, aktualna predsjednica Women’s Department at Baptist World Alliance kao i dobitnik Priznanja „Krunoslav Sukić“ za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava.

Centar redovito organizira i podupire niz aktivnosti kojima nastavnici i studenti pridonose društvenoj zajednici promičući u široj vjerničkoj i kulturnoj javnosti ekumenizam, kršćansko mirotvorstvo, ravnopravnost i borbu protiv različitih oblika diskriminacije. Primjera radi, u godini osnivanja Centra, a povodom 500. obljetnice reformacije u Europi, Centar je u suradnji s Institutom za društvena istraživanja organizirao međunarodni simpozij Reformacija: globalni događaj u lokalnoj perspektivi, s Filozofskim fakultetom u Rijeci suorganizirao je međunarodni simpozij Ikonokolazam i ikonofilija, a s Katoličkim bogoslovnim fakultetom iz Splita Ekumenski studijski dan povodom 500. godine reformacije. U sklopu izdavačke djelatnosti, Centar redovito objavljuje recentne teološke priručnike i udžbenike, a posebnu pažnju posvećuje hrvatskoj protestantici.

Diplomanti Centra uspješno nalaze svoje mjesto u zvanjima povezanima sa crkvama i njima bliskim organizacijama, ali i u širem društvenom kontekstu. Brojni su i oni koji su obrazovanje uspješno nastavili u zemlji i u inozemstvu.

Zgrada Centra
Zgrada Centra, Ivana Lučića 1a.

← O Centru