Centar danas

Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik ustrojbena je jedinica Sveučilišta u Zagrebu koja se bavi znanstveno-istraživačkim i nastavnim radom u polju teologije te u području s teologijom povezanih humanističkih i društvenih znanosti. Centar je osnovan 17. 01. 2017. godine kada je Senat Sveučilišta u Zagrebu donio Odluku o osnivanju Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik.

Iako je riječ o „mladoj“ ustrojbenoj jedinici Sveučilišta u Zagrebu, ona predstavlja nastavak rada Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik kojeg su 1975. godine u bivšoj Jugoslaviji osnovale Evangelička crkva i Savez baptističkih crkava.

Centar izvodi dva studijska programa: 1) sveučilišni preddiplomski studij protestantske teologije i 2) sveučilišni diplomski studij protestantske teologije. Na preddiplomskom studiju prosječno studira 45-50 redovnih i izvanrednih studenata dok ih je na diplomskom studiju upisano 20-25. Oba studijska programa koncipirana su oko pet klasičnih područja teologije – sustavna, starozavjetna, novozavjetna, povijest crkve i teologije te praktična teologija – ali se pozornost pridaje i društvenim i humanističkim znanostima povezanima s teologijom (povijest, filozofija, psihologija, sociologija…) te jezicima (biblijski hebrejski, novozavjetni grčki, latinski i engleski jezik). Studij posebno potiče razvoj vještina kritičkog razmišljanja i čitanja te sposobnosti akademskog i publicističkog pisanja.

Među zaposlenicima i suradnicima centra dobitnica je nagrade John Templeton Award for Theological Promise, dobitnici Priznanja dr. Branko Lovrec za promicanje dijaloga između religije i društva te aktualna predsjednica Women’s Department at Baptist World Alliance.

Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik veliku pozornost poklanja i znanstvenoj djelatnosti. Djelatnici Centra aktivno sudjeluju u stručnim i znanstvenim skupovima. U godini osnutka, a povodom 500. obljetnice reformacije u Europi, Centar je u suradnji s Institutom za društvena istraživanja organizirao međunarodni simpozij Reformacija: globalni događaj u lokalnoj perspektivi, s Filozofskim fakultetom u Rijeci suorganizarao je međunarodni simpozij Ikonokolazam i ikonofilija a s Katoličkim bogoslovnim fakultetom iz Splita Ekumenski studijski dan povodom 500. godine reformacije. 

Centar organizira i podupire niz aktivnosti kojima nastavnici i studenti pridonose društvenoj zajednici promičući u široj vjerničkoj i kulturnoj javnosti ekumenizam, kršćansko mirotvorstvo, ravnopravnost i borbu protiv različitih oblika diskriminacije.

Diplomanti Centra uspješno nalaze svoje mjesto u zvanjima povezanima sa crkvama i njima bliskim organizacijama, ali i u širem društvenom kontekstu. Brojni su i oni koji su obrazovanje uspješno nastavili u zemlji i u inozemstvu.

Zgrada Centra
Zgrada Centra, Ivana Lučića 1a.

← O Centru