O Centru

Centar danas

Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik ustrojbena je jedinica Sveučilišta u Zagrebu koja se bavi znanstveno-istraživačkim i nastavnim radom u polju teologije te u području s teologijom povezanih humanističkih i društvenih znanosti. Centar je osnovan 17. 01. 2017. godine kada je Senat Sveučilišta u Zagrebu donio Odluku o osnivanju Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik.

Iako je riječ o „mladoj“ ustrojbenoj jedinici Sveučilišta u Zagrebu, ona predstavlja nastavak rada Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik kojeg su 1975. godine u bivšoj Jugoslaviji osnovale Evangelička crkva i Savez baptističkih crkava.


Povijest i razvoj

U vrijeme komunističke vladavine u bivšoj Jugoslaviji 1976. godine predstavnici Evangeličke crkve i Saveza baptističkih crkava upuštaju se u, za ono vrijeme, avangardni projekt osnivanja protestantskog teološkoga fakulteta imajući pri tom izuzetno dalekovidnu viziju.

Fakultet je započeo s radom na Dan reformacije 31. listopada 1976. Ime je dobio po Matiji Vlačiću Iliriku (1520.-1575.), hrvatskom protestantskom teologu i reformatoru rođenom u Labinu u Istri.


Misija, vizija i ciljevi

Vizija Centra razvijala se tokom proteklih desetljeća, no izgrađena je na Vlačićevoj viziji o širenja i razvijanju reformacijskih istina s jedne strane te potrebe za obrazovanjem župnika, svećenika, pastora, teologa i drugih crkvenih službenika s druge strane. Naravno, ova temeljna vizija se kontinuirano nastoji uklopiti u kontekst hrvatskog društva te se posebna pažnja pridaje promoviranju općeg teološkog razumijevanja u tom društvu.


Ustroj

Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik je ustrojbena jedinica Sveudilišta u Zagrebu koja se bavi znanstveno-istraživačkim i nastavnim radom u polju teologije, te u području s teologijom povezanih humanističkih i društvenih znanosti.

Tijela centra su voditelj i zamjenik voditelja, tajnik, Vijeće te Strateško-razvojni odbor.


Nastavnici

Nastavnici zaposlenici Centra i vanjski suradnici.


Dokumenti

Temeljni dokumenti, važeći propisi.