O Centru

Centar danas

Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik ustrojbena je jedinica Sveučilišta u Zagrebu koja se bavi znanstveno-istraživačkim i nastavnim radom u polju teologije te u području humanističkih i društvenih znanosti povezanih s teologijom. Centar je započeo s radom 17. siječnja 2017. godine kada je Senat Sveučilišta u Zagrebu donio Odluku o osnivanju. Iako bi se moglo reći da je riječ o „novoj“ ustrojbenoj jedinici Sveučilišta, ona ujedno predstavlja i nastavak rada Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik kojeg su 1975. godine u bivšoj Jugoslaviji osnovale Evangelička crkva i Savez baptističkih crkava.


Povijest i razvoj

Godine 1975., u vrijeme komunističke vladavine u bivšoj Jugoslaviji, predstavnici Evangeličke crkve i Saveza baptističkih crkava upustili su se u projekt, prilično avangardan za ono vrijeme, osnivanja protestantskog teološkoga fakulteta. Fakultet je ime dobio po Matiji Vlačiću Iliriku (1520.-1575.), hrvatskom protestantskom teologu, reformatoru, lingvistu, filozofu i crkvenom povjesničaru rođenom u Labinu u Istri, a s radom je započeo na Dan reformacije 31. listopada 1976. godine.


Misija, vizija i ciljevi

Misija Centra, a ranije Fakulteta, razvijala se tijekom proteklih desetljeća, no u bitnome se naslanja na Vlačićevu misiju širenja i razvijanja reformacijskih istina i ideja te na potrebu za obrazovanjem župnika, svećenika, pastora, teologa i drugih crkvenih službenika koji će djelovati na ispunjavanje te vizije.


Ustroj

Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik je ustrojbena jedinica Sveudilišta u Zagrebu koja se bavi znanstveno-istraživačkim i nastavnim radom u polju teologije, te u području s teologijom povezanih humanističkih i društvenih znanosti.

Tijela centra su voditelj i zamjenik voditelja, tajnik, Vijeće te Strateško-razvojni odbor.


Nastavnici

Nastavnici zaposlenici Centra i vanjski suradnici.


Dokumenti

Temeljni dokumenti, važeći propisi.