Arhiva objava

Ruben Knežević: Hrvatski bezimprimaturni biblijski prijevodi

23.89 

Jezik izvornika: Hrvatski
Broj stranica: 336
Godina izdanja: 2019.
ISBN: 978-953-7307-33-2
Uvez: Meki
Biblioteka: Folia Protestantica Croatica

Knjiga Rubena Kneževića o hrvatskim bezimprimaturnim prijevodima Biblije treći je svezak biblioteke Folia Protestantica Croatica Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik.

Opis

Autor u knjizi opisuje većinu hrvatskih nekatoličkih biblijskih prijevoda, djelomičnih i cjelovitih, čije je pojavljivanje i postojanje desetljećima bilo uglavnom zanemarivano u hrvatskoj biblicistici te uopće u književnom i književnopovijesnom vrjednovanju svih sastavnica hrvatske biblijskoprevoditeljske književne baštine. Svi su ovi prijevodi – među kojima se oni prvi pojavljuju još tijekom druge polovine 16. stoljeća – priređeni i objavljeni izvan granica većinske Crkve i njezinih propisa o svetopisamskom prevođenju. Zbog toga su oni godinama bili prešućivani i  ignorirani te čak izričito deklarirani nepreporučljivima. Uglavnom su bili samo rubno doticani u hrvatskoj književnoj i biblijsko-prevodilačkoj kritici, a hrvatskoj vjerničkoj te nadasve široj kulturnoj javnosti ostali su – sve do u najnovije vrijeme – praktički nepoznatima.

Sve su te prijevode, koji bi se zbirno mogli odrediti kao „nekatolički“ ili „bezimprimaturni“ (jer su izdani bez službenog odobrenja Katoličke Crkve) priredili nekatolički izdavači. Premda ovi prijevodi ne nose imprimatur Katoličke Crkve te nisu mogli biti službeno preporučljivi katoličkim čitateljima, neki su od njih imali znakovitog utjecaja u katoličkim biblijskim i vjerskim krugovima.

Nakon uvodnog dijela te povijesnog pregleda crkvenih propisa o cenzuri i zabrani tiskanih knjiga, posebice odredbi koje se tiču svetopisamskih prijevoda,  u knjizi se redom prikazuju:

Konzul-Dalmatinov Novi zavjet te uraški Proroci,  Šulekov prijevod – odnosno njegova obradba Karadžićeva Novog zavjeta te Daničićevih Psalama – kao i kasnija Rešetarova revizija Vuk-Daničićeve Biblije, ‘Knjiga o Kristu’ B. Lovreca i suradnika, prijevodi B. Djakovića,  G. Đ. Martinjaka, S. Etchesa, I. Vrtarića, R. Kneževića, M. Jovanovića te varaždinska i čakovečka biblijska izdanja. Iscrpno su prikazana različita izdanja i kasnije prijevodne verzije pojedinih autora. Priložen je i osvrt na protestantske djelomične ili cijele prijevode koji su ostali u rukopisu, kao i na neke projekte u najavi. Ukazuje se na motive nastanka, koncepciju, metodologiju te karakteristike i specifičnosti bezimprimaturnih prijevoda kao i na njihovu recepciju te valorizaciju u hrvatskoj biblijskoprevodilačkoj baštini. Istražuje se i njihov moguć utjecaj na neke katoličke biblijske prijevode.

Primjerena valorizacija hrvatske nekatoličke biblijskoprevodilačke baštine – čemu i ova knjiga nastoji izvorno doprinijeti – ne iznosi na svjetlo dana samo manje poznata ili zaboravljena djela hrvatske biblicistike, književnosti i kulture; ona istodobno ukazuje i na nezanemarivu važnost protestantskog udjela u hrvatskom biblijskom, književnopovijesnom i kulturnom razvoju. U najširem pak smislu, ona upućuje na važnost znanstvene spoznaje o tome da je hrvatsko protestantsko nasljeđe jedna od bitnih sastavnica hrvatske povijesti, identiteta i kulture.

O autoru

Rođen 14. studenoga 1960. u Rijeci, oženjen, otac dvoje djece. Diplomirani ekonomist (Ekonomski fakultet u Rijeci) i diplomirani teolog (Teološki fakultet “Matija Vlačić Ilirik” u Zagrebu i Evanđeoski teološki fakultet u Osijeku). Uz rad u gospodarstvu bavi se i biblijsko­prevodilačkim radom te istraživanjem povijesti hrvatskoga biblijskog prevodilaštva.

Također se bavi teološkim spisateljstvom te istraživanjem povijesti hrvatskoga protestantizma, posebice baptizma. U novinama i periodici objavljivao različite esejističke i književne radove. Autorom je također nekoliko radova i projektnih studija iz ekonomskog područja te iz povijesti gljivoznanstva. Autor i koautor više radnih materijala za potrebe Saveza baptističkih crkava u RH.

Priredio je jezično­teološku lekturu dvadesetak teoloških priručnika i vjerskih knjiga. Član je Biblijskoga društva pri Međunarodnom centru za život u Rijeci. Glavni je urednik Glasa Crkve, službenoga glasila Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj.

Iz recenzija

“‘Hrvatski bezimprimaturni prijevodi’ otvorili su temu kojoj još predstoji daljnjih istraživanja, kritičkih analiza, vrijednih povijesnih osvrta i nastavak rada za ovog i druge autore. Ovaj će pak rad bez sumnje biti jedan od svjetionika pa ga valja uzeti u ruke s pažnjom i predanosti u daljnjem proučavanju. Osim povijesnih dokumenata koje čitatelj nalazi na jednom mjestu, naći će u ovoj knjizi neponovljiva osobna i detaljizirana istraživanja koje je autor iznio na svjetlo dana.”

dr. sc. Danijel Berković

“Vrijednost knjige je, uz ostalo, i u tome što je ona obogaćenje za hrvatsku biblicistiku u širem poimanju te riječi. Svakako nezaobilazni doprinos današnjem vremenu i svima onima koji se bave proučavanjem hrvatskih prijevoda Biblije i to Biblije koja nema katolički imprimatur, a ipak je relevantna za svakoga čovjeka koji želi razumijeti i propovjedati biblijsku Riječ koja nije podložna nikakvim zabranama!”

dr. sc. Alojz Jembrih

Izvadci iz knjige

Preuzmi (Predgovor i Uvod)

Preuzmi (Kazalo osobnih imena)

Arhiva objava Arhiva objava