Arhiva objava

Pretisak ćiriličkoga Novoga testamenta (1563.)

58.40 

Broj stranica: [Novi testament] 949; [Pogovor] 224
Godina izdanja: 2008.
ISBN: [Novi testament] 978-953-7307-14-1; [Pogovor] 978-953-7307-15-8
Uvez: [Novi testament] Tvrdi; [Pogovor] Meki

Izdavanje pretiska ćiriličkoga Novoga testamenta (1563.) nastavak je projekta koji je započet 2007. godine kada je Teološki fakultet „Matija Vlačić Ilirik“ objavio pretisak glagoljičke verzije prvog prijevoda Novoga zavjeta na hrvatski jezik. Taj je prijevod izvorno objavljen 1562./63. na glagoljici u protestantskoj tiskari u Urachu pored Tübingena, a priredili su ga Stipan Konzul Istrian i Antun Dalmatin. 1563. godine isti prijevod objavljen je na ćirilici (bosančici).

Djelo je objavljeno u dvije knjige u prikladnoj zaštitnoj kutiji.

Biblioteka:

Opis

Naime, u protestantskoj uraškoj tiskari u 16. stoljeću izdavana su djela na hrvatskom jeziku i to na sva tri pisma (latinici, glagoljici i ćirilici tj. bosančici) kojima se hrvatski jezik onoga vremena zapisivao, što svjedoči o širini rada i velikoj važnosti koju je tiskara imala te njezinom velikom doprinosu za hrvatsku književnu produkciju. Izdavanjem pretiska prijevoda otisnutog ćirilicom omogućava se između ostaloga mogućnost jezične usporedbe što uvelike može doprinijeti proučavanju razvoja hrvatskoga jezika općenito. Dakle, ovime Teološki fakultet nastavlja sa svojim prvobitnim ciljem da se bogata hrvatska protestantska baština doličnije predstavi domaćoj, pa i stranoj javnosti i time ukaže na njezin ogroman utjecaj na izgradnju hrvatske kulturne baštine u širem smislu.

Ovaj hrvatski protestantski biblijski prvotisak, premda je sastavnim i nezaobilaznim dijelom hrvatske kulture i identiteta, bio je stoljećima prešućivan, zanemarivan i uglavnom nedostupan. Danas je sačuvan u još svega nekoliko primjeraka po europskim knjižnicama. Objavljivanjem ovoga pretiska dostupnijima postaju filološka i teološka proučavanja hrvatske protestantske književnosti, kao i komparativna proučavanja slavenskoga i europskoga biblijskog prevodilaštva. Istodobno time se u djelo sprovodi nastojanje da se konkretno nastavi s projektom vraćanja uraško-hrvatskih izdanja u Hrvatsku na način da ona povrate status vrhunskih primjera hrvatske kulturne baštine. Tiskanjem engleskog prijevoda studije i predgovora bit će omogućeno da pretisak svoje mjesto pronađe i na slavističkim katedrama diljem svijeta.

Na projektu izdavanja pretiska neposredno su sudjelovali, uz glavnog urednika izdanja, prof. dr.sc. Alojza Jembriha, također i dr.sc. Lidija Matošević, dr.sc. Vesna Badurina-Stipčević, dr.sc. Marina Miladinov, doc. dr.sc. Mario Grčević, Ruben Knežević, dipl. theol. i Branka Kosanović, prof. – uz još petnaestak suradnika koji su na razne načine doprinijeli uspješnoj realizaciji projekta. Grafičko oblikovanje pretiska potpisuje Grafički ured Dominis-Aničić, a knjige su tiskane u Grafičkom zavodu Hrvatske.

Sadržaj kompleta

U prvoj, glavnoj knjizi, zajedno su tiskana negdašnja dva dijela Novoga testamenta. U drugoj knjizi – Pogovoru uz pretisak ćiriličkoga Novoga testamenta – donosi se studija o specifičnostima rada na ovom prijevodu i izdavanju Novoga zavjeta čime se baca i novo svjetlo na povijest protestantske tiskare, odnosno biblijskog zavoda u Urachu. Knjigu pogovora, osim ove studije, sačinjava i prijevod izvornog predgovora pisanog goticom, na njemačkom jeziku, kojega su zajednički potpisali Primož Trubar, Antun Dalmatin i Stipan Konzul, transliterirani tekst Konzulova predgovora, te engleski prijevod studije i njemačkoga predgovora. Autor ove druge knjige pogovora je pref. dr. sc. Alojz Jembrih, ujedno i glavni urednik izdanja. Budući da u Hrvatskoj ne postoji cjeloviti original tog prijevoda, projekt je realiziran u suradnji s Narodnom in univerzitenom knjižnicom u Ljubljani.

Izvadak iz knjige

Preuzmi

Arhiva objava Arhiva objava