Arhiva objava

Bernd Moeller i Raymund Kottje: Ekumenska povijest Crkve 2

25.22 

Naslov izvornika: Ökumenische Kirchengeschichte. Bd. II: Mittelalter und Reformation
Jezik izvornika: Njemački
Prijevod: dr. sc. Marina Miladinov
Broj stranica: 400
Godina izdanja: 2008.
ISBN: 978-953-7307-13-4
Uvez: Meki
Biblioteka: Bibliotheca Flaciana

Knjiga se nastavlja na već ranije objavljenu Ekumensku povijest Crkve 1, u potpunosti slijedeći metodologiju i ekumenski pristup iz prvoga sveska, uz dobru suradnju osam autora iz različitih konfesija.

Opis

Ovaj svezak Ekumenske povijesti Crkve obuhvaća razdoblje u vrlo širokom rasponu od ranoga srednjeg vijeka do završetka Tridesetogodišnjeg rata (povijest Zapadne crkve u ranom, razvijenom i kasnom srednjem vijeku, te povijest reformacije, katoličke reforme i protureformacije), a posebnost su ovoga sveska komentari suradnika iz druge konfesije, koji su pridodani ispod glavnoga teksta u obliku bilježaka. Knjizi je pridodana opširna bibliografija i kazalo. Premda je knjiga prvenstveno priređena kao fakultetski udžbenik, prikladna je i kao referentni priručnik za stručnjake.

Iz predgovora hrvatskom izdanju

“Prikazati povijest kršćanske Crkve od ranoga srednjeg vijeka do završetka Tridesetogodišnjeg rata opsežan je pothvat, u kojemu valja mnogo toga reducirati, a da se ne zapadne u redukcionizam i mnogo toga tek ovlaš dotaknuti, a da rezultat ipak ne bude površan. Osmorica autora koji su surađivali na ovome svesku pod budnim uredničkim okom Raymunda Kottjea i Bernda Moellera omogućili su čitatelju da taj golemi vremenski raspon prebrodi bez zamora, kako bi svježega duha prišao ključnom povijesnom trenutku: rađanju novovjekovne Europe.

Ekumenska povijest Crkve trebala bi biti globalna i izbjegavati svaki geografski centrizam, svaku klasnu i etničku diskriminaciju. Takva bi povijest omogućila kršćanima da sagledaju i razumiju svoju vjeru u raznim njezinim fazama i kontekstima, a nekršćanima bi predočila raznolikost izražaja kršćanskog identiteta. Ali da ekumenizam nipošto nije stvar u kojoj krv ostaje hladna, a duhovi smireni, možemo također iščitati iz komentarâ koji predstavljaju posebnost ovoga sveska: glavnom se tekstu, od početaka reformacije nadalje, često pridružuju komentari suradnika iz druge konfesije u obliku bilježaka. Upravo se tim komentarima postiglo da knjiga doista preraste u dijalog, jer oni ne sadrže samo dodatne informacije, nego također živo podsjećaju na činjenicu da je svaka povijest stvar interpretacije, nečija povijest, ona povijest koja će, više ili manje hotimično, nastojati opravdati postupke jedne skupine, a drugu osuditi pred licem budućih generacija. To je bilo osobito očito u velikim ideološkim sukobima, u kojima se povijest takoreći razdvojila, raskolila i pretvorila u više povijestî, koje su krenule vlastitim, paralelnim putanjama. Autori knjige koja je pred nama dali su vrijedan doprinos ponovnom povezivanju tih zasebnih povijesti u koherentnu cjelinu.”

Marina Miladinov

Izvadak iz knjige

Preuzmi

Arhiva objava Arhiva objava