Arhiva objava

Alojz Jembrih: Stipan Konzul i njegovo djelo

30.00 

Jezik izvornika: Hrvatski
Broj stranica: 512
Godina izdanja: 2023.
ISBN: 978-953-7307-39-4
Uvez: Meki
Biblioteka: Folica Protestantica Croatica

Suizdavači:
Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću
Adventističko teološko visoko učilište

Kao 7. svezak biblioteke Folia Protestantica Croatica objavljena je knjiga Stipan Konzul i njegovo djelo autora Alojza Jembriha, u suizdavaštvu sa Hrvatskim kulturnim društvom u Gradišću i Adventističkim teološkim visokim učilištem u Maruševcu.

Opis

Autor u ovoj knjizi donosi niz vrijednih novih uvida u povijesni proces prevoditeljske i tiskarske djelatnosti Stipana Konzula sa suradnicima u Urachu. Temeljem izvornog (arhivskoga) gradiva i sekundarne literature, autor predočuje niz relevantnih dokaza kojima se mijenja (korigira) dosadašnja slika o Stipanu Konzulu u povijestima hrvatske književnosti.

Knjiga Stipan Konzul i njegovo djelo opremljena je bibliografijom i znanstvenim aparatom te kontekstualizirana autorovim bilješkama. Posebno su vrijedni njegovi komentari o pojedinim osobama i zbivanjima vezanim za prevođenje i tiskanje hrvatskih knjiga u Urachu. Zasebne cjeline (poglavlja) rukopisa adekvatno su razjašnjene referentnim podatcima, pri čemu se autorove bilješke u pojedinim segmentima mogu čitati i kao propedeutički komentari u kontekstu kroatistike i slavenske filologije.

Autor je tekst pojedinih poglavlja popratio adekvatnim ilustracijama, preslicima, autografima, portretima osoba koje su kontekstualno involvirane u uraško-hrvatski prevoditeljski i izdavački projekt 16. stoljeća. Dakle, projekt koji je na čelu sa Stipanom Konzulom Buzećaninom, uz ostale hrvatske knjige, iznjedrio prvi hrvatski cjeloviti prijevod Novoga zavjeta tiskanog na glagoljici i ćirilici (1562./1563.) u Urachu.

Iz recenzija

Knjiga Alojza Jembriha predstavlja bitan filološki, historiografski i kulturološki doprinos, a posebice je znanstveni prinos u osvjetljavanju niza dionica u doba reformacije, u kojoj je na prevoditeljskom polju Stipan Konzul imao značajnu ulogu.  Knjiga o Stipanu Konzulu objavljivanjem postat će referentnim djelom za bolje poznavanje njegova lika i djela.

doc. dr. sc. Marina Schumann, Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, Sveučilište u Zagrebu

Knjiga Stipan Konzul i njegovo djelo osvjetljava, na temelju izvornog gradiva i sekundarne literature, široki spektar djelatnosti uraško-hrvatskoga prevoditeljskoga kruga u kojemu je Stipan Konzul imao značajnu ulogu.

izv. prof. dr. sc. Lidija Matošević, Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik

Izvadak iz knjige

Preuzmi

Content missing

Arhiva objava Arhiva objava