Telefon: 01 48 28 915/917, Faks: 01 48 28 916 mvi@tfmvi.hr

Središnji ured za upravljanje kvalitetom poziva sve studente, a posebno brucoše na interaktivno predavanje pod naslovom Temeljne akademske vještine. Pregled tema koja će ovo predavanje obraditi, kao i moguće ishode i rezultate možete pronaći u tekstu poziva. Važno: Za sudjelovanje je potrebno prethodno ispuniti prijavnicu.

 

 
Share This