Telefon: 01 48 28 915 i 48 28 917 mvi@tfmvi.hr

Christian Grethlein: Pedagogija zajednice vjernika

U nakladi Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik izdan je petnaesti svezak Bibliothece Flaciane. Riječ je o knjizi Christiana Grethleina Pedagogija zajednice vjernika.

 Ova knjiga donosi kvalitetan prikaz stanja u znanstvenom bavljenju katehezom koji svoju važnost crpi i iz prisutnosti problema koji nastaju kao popratna pojava sekularizacije: raskid s tradicijom i njezinim vrijednostima, visoka stopa napuštanja Crkve, iščezavanje religiozne socijalizacije u obitelji. Osim toga, posebnost djela krije se i u implicitnoj ekumeničnosti – iako u prvom redu smjera pružiti naputke za protestantsku katehetiku, osjetljivost za povijesni razvoj katehetike i ekumensko ozračje crkvenosti danas, knjigu čini korisnom ne samo u informativnom nego i u praktično-konstruktivnom smislu za pripadnike različitih kršćanskih tradicija.

Struktura knjige slijedi zanimljivu zamisao – naime, osnovna tema, kateheza svih životnih dobi, razmatra se kroz tri prizme. Autor glavna područja kateheze – krsnu katehezu, kateheze predškolske dobi, crkveni odgoj školske djece, katehezu potvrđenika, katehezu mladih, katehezu odraslih, katehezu osoba starije dobi – najprije temeljito raščlanjuje iz povijesne perspektive. Promatranjem povijesnih razvoja i promjena u svakoj od tih kategorija nastoji čitateljima objasniti uzročnike i razloge za trenutno stanje na području katehetike. Suvremena situacija prizma je kroz koju se tematika razrađuje u drugom dijelu knjige. Djelo je pisano jasno i pregledno, a sastavni dijelovi knjige su skladno ukomponirani tako da omogućavaju neometano iščitavanje i prikupljanje informacija.

Prevoditeljica knjige jest dr. sc. Marina Miladinov, a urednica dr. sc. Lidija Matošević. Opseg knjige je 280 stranica, a cijena iznosi 150 kn.

Izvadak iz knjige preuzmite ovdje!

 

Informacije i narudžbe na:

tel. 01 48 28 915

e-mail: izdavastvo@tfmvi.hr

ili putem ovoga obrasca:

5 + 7 =

Share This