Balkan Contextual Theology: An Introduction

Arhiva objava

Balkan Contextual Theology: An Introduction

Naslovnica knjige Balkan Contextual Theology: An Introduction

Profesor na našem Centru, doc. dr. sc. Zoran Grozdanov je s dr. sc. Stipom Odakom sa Sveučilišta Louvain u Belgiji suuredio knjigu Balkan Contextual Theology: An Introduction u prestižnoj akademskoj izdavačkoj kući Routledge iz Londona.

Recenzenti djela su Elizabeth Schuessler Fiorenza sa Sveučilišta Harvard, Aristotle Papanikolaou sa Sveučilišta Fordham te Juergen Moltmann sa Sveučilišta u Tübingenu, koji je u svojoj recenziji naveo: “Balkanska kontekstualna teologija je bogata knjiga, kao i Balkan u kojemu mnogo glasova ujedinjuju i dijele. Ona se bavi oslobođenim religijama i državama nakon raspada Jugoslavije. Ova knjiga predstavlja prvu kontekstualnu i političku kritičku teologiju. Njezina teologija je model za druga nemirna područja.”

O knjizi, recenzijama i sadržaju knjige, više možete vidjeti ovdje.

Arhiva objava