Arhiva: Upisi

Djevojka pred laptopom.

Prijave za upis u preddiplomski studij u ak. g. 2020./2021.

Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, Ivana Lučića 1a, Zagreb raspisuje natječaj za upis na preddiplomski studij Protestantska teologija (6 semestara) kojim se stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica teologije.

Rok za prijavu je 30. lipnja 2020.

Sve informacije o uvjetima, kvotama i postupku upisa možete pronaći ovdje.

Nova akademska godina!

Počela je nova akademska godina!

Drago nam je zbog svih onih studenata koji su ove godine počeli sa studijem teologije i želimo im jako srdačnu dobrodošlicu! Nadamo se da ćete otkriti da ste donijeli pravu odluku i da će ovdje stečena iskustva i znanja predstavljati važnu životnu etapu.

I na kraju, u vremenu koje dolazi očekujemo i sljedeće korake u razvoju našeg novog Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik. Vesele nas sve mogućnosti koje će se u budućnosti otvoriti i suradnje koje ćemo realizirati. Zbog svega toga, uspješna vam/nam akademska godina 2017./2018.! 
Uprava Centra

Akademski kalendar čitave godine možete pronaći ovdje.