Arhiva: Upisi

Skupina studenata za stolom s laptopima.

Ljetni rok za upis u preddiplomski studij Protestantska teologija 2021./22.

Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, Ivana Lučića 1a, Zagreb raspisuje natječaj za upis na preddiplomski studij Protestantska teologija (6 semestara) kojim se stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica teologije.

Ljetni rok za prijavu je 30. lipnja 2020.

Sve informacije o uvjetima, kvotama i postupku upisa možete pronaći ovdje.

Skupina diplomiranih studenata na brijegu u suton baca kape u zrak.

Otvorene prijave za upis u preddiplomski studij

Od 1.3.2021. otvorene su prijave za upis u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Protestanstska teologija u akademskoj godini 2021./2022.

Kandidati s položenom državnom maturom mogu se prijaviti putem stranice  http://www.postani-student.hr.

Prijava za upis za kandidate bez državne mature obavlja se izravno u referadi Centra.

Sve informacije o uvjetima, kvotama i postupku upisa možete pronaći ovdje.

Studenti šaraju po papiru.

Jesenski rok za upis u preddiplomski studij Protestantska teologija

Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, Ivana Lučića 1a, Zagreb raspisuje natječaj za upis na preddiplomski studij Protestantska teologija (6 semestara) kojim se stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica teologije.

Jesenski rok za prijavu je 06. rujna 2020.

Sve informacije o uvjetima, kvotama i postupku upisa možete pronaći ovdje.

Djevojka pred laptopom.

Prijave za upis u preddiplomski studij u ak. g. 2020./2021.

Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, Ivana Lučića 1a, Zagreb raspisuje natječaj za upis na preddiplomski studij Protestantska teologija (6 semestara) kojim se stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica teologije.

Rok za prijavu je 30. lipnja 2020.

Sve informacije o uvjetima, kvotama i postupku upisa možete pronaći ovdje.