Arhiva: Novosti

Naslovnica knjige Prinos povijesti Evangeličke Crkve u Slavoniji Mattija Korpiaha.

Matti Korpiaho: Prinos povijesti Evangeličke Crkve u Slavoniji

U nakladi Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik objavljen je 6. svezak niza Folia Protestantica Croatica naslovljen Prinos povijesti Evangeličke Crkve u Slavoniji: Utjecaj protestantskih misijskih organizacija na razvoj Evangeličke Crkve u Slavoniji 1868. – 1918.

Rad istražuje utjecaj protestantskih misijskih organizacija – Pilgermission St. Chrischona, Das Rauhe Haus i Die Innere Mission te British and Foreign Bible Society – na razvoj Evangeličke Crkve u Slavoniji u razdoblju od 1868. do 1918. Prati se djelovanje kolportera i propovjednika povezanih s ovim misijskim organizacijama, koji započinu dolaziti od 1868., te istražuje njihovo djelovanje u kontekstu početaka i razvoja evangeličkih crkava u Slavoniji, a u ozračju novih društveno-crkvenih okolnosti nastalih nakon što je godine 1859. car Franjo Josip I proglasio Protestantski patent kojim je zajamčena sloboda osnivanja crkvenih općina i omogućeno naseljavanje evangelika.

Prvotna verzija ovog rada – priređena 1988. i obranjena kao magistarska radnja na Teološkom fakultetu “Matija Vlačić Ilirik” u Zagrebu – objavljuje se sada u revidiranoj i dopunjenoj verziji. Sačuvana je polazna sadržajna struktura, ali su neka poglavlja dopunjena, odnosno proširena podatcima iz relevantne građe i literature. Također je popis građe i literature upotpunjen nekim novim naslovima. Knjizi su priložene stare povijesne fotografije te preslike nekih važnijih povijesnih dokumenata, otisnutih u boji na posebnom papiru.

Sve informacije o knjizi i narudžbama možete pronaći ovdje.

Naslovnica knjige Bibliana - hrvatski prijevodi Biblije.

Bibliana – hrvatski prijevodi Biblije

U nakladi Hrvatskog filološkog društva i Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu izašla je knjiga pod naslovom Bibliana – hrvatski prijevodi Biblije, koju su uredili Tarasa Barševski, Zrinka Jelaska i Nada Babić.

Ona svojim temama i stručnim profilom suradnika pokazuje interdisciplinarnost područja proučavanja biblijskih prijevoda, a prema riječima recenzentice cijele knjige, raširila se u raznim i katkada neočekivanim smjerovima: od teologije i filologije do lingvistike, književnosti, kazališne umjetnosti, nacionalne povijesti i dječje pedagogije.

Knjiga ima 512. stranica, a uza zahvale, predgovor, objedinjenu literaturu i vrlo opsežan sadržaj (s naslovima potpoglavlja) sastoji se od 21 poglavlja koja je napisalo 29 autora. Poglavlja su podijeljena u pet dijelova:

  • I. Prijevodi Biblije na hrvatske idiome i srodne jezike
  • II. Usporedbe različitih prijevoda i izdanja
  • III. Od izvornika do hrvatskoga jezika
  • IV. Biblija, književnost i kultura
  • V. Dodatak.

Knjiga se može prelistati ovdje.

Naslovnica knjige "Teološka biografija Matije Vlačića Ilirika" autora Luke Ilića

Luka Ilić: Teološka biografija Matije Vlačića Ilirika

U nakladi Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik objavljen je 5. svezak niza Folia Protestantica Croatica: Teološka biografija Matije Vlačića Ilirika: Proces radikalizacije u Flaciusovoj misli autora Luke Ilića.

Kako sam naslov knjige navodi, radi se o »teološkoj biografiji« usredotočenoj na glavne prijelomne točke poput brojnih selidbi i progonstva iz različitih gradova, pri čemu se uočavaju tri osnovne faze u Vlačićevoj radikalizaciji kao rezultat izvanjskih čimbenika i turbulencija u njegovu osobnom akademskom životu i teološkoj karijeri. No na sreću tu se nipošto ne radi o hagiografiji. Iako je Ilić s pravom ponosan na važna dostignuća svoga zemljaka, ne ustručava se kritizirati njegovu nepopustljivost. Rezultat je kvalitetna teološka biografija koja će znatno pridonijeti poznavanju ovog briljantnog i kontroverznog reformatora.

Dotičnu knjigu autor Luka Ilić predstavio je u subotu, 13.3.2021. godine u HRT-ovoj emisiji Zajedno u duhu. Emisiju u cijelosti možete pogledati na stranici HRT-a.

Sve informacije o knjizi i narudžbama možete pronaći ovdje.

Naslovnica knjige Pregled dogmatike I.

Lidija Matošević: Pregled dogmatike I

U nakladi Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik objavljen je XXII. svezak niza Bibliotheca FlacianaPregled dogmatike I: Nauk o Bogu, nauk o stvaranju i providnosti, nauk o čovjeku i grijehu autorice Lidije Matoševič.

U knjizi se predstavljaju tri velike tematske cjeline, pri čemu je svaka od njih izložena u dva dijela. Prva cjelina donosi nauk o Bogu, gdje se u prvom dijelu razmatra pitanje o Božjim vlastitostima, odnosno atributima, dok se u drugom pažnja posvećuje tematici povezanoj s pitanjem o značenju nauka o Trojedinom Bogu kao krucijalnom sadržaju kršćanske vjere. Druga cjelina posvećena je nauku o stvaranju i providnosti te razmatra odgovore koje kršćanska teologija nudi na pitanje o podrijetlu i naravi cjelokupne stvarnosti, kao i pitanje o Božjem odnosu prema stvorenome nakon stvaranja, pri čemu je posebna pažnja posvećena tzv. pitanju o teodiceji. Treća je cjelina posvećena tematici teološke antropologije. U njezinom se prvom dijelu razmatraju odgovori  koje kršćanska teologija nudi na pitanje o naravi čovjeka kao Božjeg stvorenja, dok se u drugom dijelu pažnja usmjerava na čovjeka kao takvoga čije je konkretno stanje obilježeno grijehom.

Sve informacije o knjizi i narudžbama možete pronaći ovdje.

Naslovnica zbornika Reformacija: globalni događaj u lokalnoj perspektivi

Reformacija: globalni događaj u lokalnoj perspektivi

Uz značajno zakašnjenje, u nakladi Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik objavljen je zbornik radova sa znanstvenog simpozija posvećenog 500. obljetnici reformacije.

Simpozij je održan 24. studenoga 2017. godine u svečanoj dvorani Sveučilišta u Zagrebu, a organizirao ga je naš Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik.

U uvodnoj riječi urednici Zoran Grozdanov i Marina Schumann pišu:
Iako sa značajnim zakašnjenjem, ovaj zbornik progovara o temi koja ima trajnu vrijednost i stoga smatramo da za objavljivanje ovakvog izbora tekstova interes ne jenjava. Reformacijski pokret u Hrvatskoj do dana današnjega je ostao na marginama znanstvenog istraživanja, kao i prisutnosti u široj kulturnoj zajednici. Stoga se nadamo da će i ovaj naš obimom skroman, ali sadržajem, kako vjerujemo, značajan doprinos dijelom ispuniti praznine koje su prisutne u vrednovanju reformacijske misli u Hrvatskoj, kao i šire.

Sve informacije o zborniku i narudžbama možete pronaći ovdje.

Naslovnica knjige Uvod u kršćansku etiku

SAMUEL WELLS I BEN QUASH S REBEKOM EKLUND: UVOD U KRŠĆANSKU ETIKU

U nakladi Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik objavljen je XXI. svezak niza Bibliotheca Flaciana: Uvod u kršćansku etiku autora Samuela Wellsa, Bena Quasha i Rebeke Eklund.

Ovo djelo obrađuje povijest kršćanske etike, istražuje dominantne etičke pravce u kršćanskoj etici, te izlaže glavna pitanja koja postavlja i s kojima se susreće kršćanska etika.

Knjigu je prevela doc. dr. sc. Marina Schumann, a recenzenti su izv. prof. dr. sc. Danijel Tolvajčić i doc. dr. sc. Zoran Grozdanov.

Sve informacije o knjizi i narudžbama možete pronaći ovdje.

Objavljene preporuke za početak održavanja nastave u ak. god. 2020./2021.

Vijeće Centra donijelo je na sjednici održanoj 21.9.2020. Preporuke za održavanje nastave u akademskoj godini 2020./2021. koje se temelje na Preporukama za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti covid-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu (od 31. kolovoza 2020.) i rektorova Dopisa sastavnicama