Arhiva: Novosti

Naslovnica knjige Filozofija za razumijevanje teologije

Diogenes Allen i Eric O. Springsted: Filozofija za razumijevanje teologije

Knjiga Filozofija za razumijevanje teologije izlazi kao XXVI. svezak Bibliothece Flaciane, objavljena u suizdavaštvu sa Fakultetom filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Radi se od udžbeniku koji na razumljiv i jednostavan način nudi pregled glavnih dodirnih točaka teologije i filozofije. Prolazeći kroz povijest filozofije od predsokratovaca do danas, ova knjiga iscrpno objašnjava nastanak i razvoj pojedinih filozofskih koncepata, pitanja i usmjerenja koja su kasnije izvršila važan utjecaj na nastanak i razvoj pojedinih kršćanskih nauka i smjerova u teologiji, kao i na pojedine važne teologe. U fokusu knjige, dakle, nije povijest filozofije kao takve, već povijest onih elemenata filozofije koji će čitatelju omogućiti dublje i temeljitije razumijevanje teologije. S obzirom da se studenti teologije često susreću s problemom da poveznice između teologije i filozofije u literaturi nisu eksplicitno izražene, ova knjiga nastoji popuniti tu prazninu.

Djelo je propedeutičko udžbeničke naravi, pisano jednostavnim jezikom, no uz poštivanje filozofske terminologije. Autori kroz 13 poglavlja iznose pregled zapadne filozofije, polazeći od predsokratovskih filozofa i Platona, preko Platonističke tradicije, Aristotela, srednjovjekovne i novovjekovne filozofije, sve do suvremenih pokreta poput egzistencijalizma i dekonstruktivizma. Građa je dobro strukturirana te prvenstveno prati razvoj teologije, odnosno elemente filozofije koji su izvršili ključan utjecaj na teologiju.

Sve informacije o knjizi i narudžbama možete pronaći ovdje.

Naslovnica knjige Svjedočasntvo propovijedanja Thomasa G. Longa.

Thomas G. Long: Svjedočanstvo propovijedanja

U nakladi Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik i Biblijskog instituta u Zagrebu objavljen je XXV. svezak niza Bibliotheca Flaciana pod naslovom Svjedočanstvo propovijedanja.

Riječ je o prijevodu trećeg izdanja knjige The Witness of Preaching koja je već nekoliko desetljeća u svijetu jedan od najčešće korištenih udžbenika za homiletiku i propovijedanje na različitim razinama obuke. Njezin autor je čuveni homiletičar i propovjednik Thomas G. Long, a važno je naznačiti po čemu se ovaj naslov izdvaja od sličnih knjiga:

  • ne “propisuje” neki oblik ili model propovijedanja kao najbolji, već ukazuje na važnost razvoja vlastitog stila i pristupa službi propovijedanja koji izrazito ozbiljno uzima u obzir potrebe, pitanja i doprinose slušateljstva

  • ne promovira “šablonizaciju” propovijedanja, već inzistira na cjelovitom pristupu i teološkoj širini što znači da je korisna za propovjednike različitih teoloških opredjeljenja

  • omogućuje kvalitetno poboljšavanje propovjedničke prakse, bez obzira radi li se o iskusnom propovjedniku ili laiku-početniku
  • iznosi vrlo jasne i slikovite primjere za svaki pojedini korak u tumačenju biblijskog teksta, pripremi i izvedbi propovijedi
  • posebno izravno progovara o temama koje su aktualne za one kršćanske sredine gdje se propovijedanje smatra središnjim dijelom bogoslužja, ali i značajnim obilježjem svojega identiteta
  • cjelovitim pristupom problematici propovijedanja doprinosi pronalaženju odgovora na pitanja koja su se relativno naglo pokazala kao presudna u ovo (post)pandemijsko vrijeme

Sve informacije o knjizi i narudžbama možete pronaći ovdje.

Logotip sveučilišta u Zagrebu

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu za ak. g. 2022./23.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2022./2023.

Prijave na Natječaj počinju 15. veljače i traju do 10. ožujka 2023. Obavljaju se isključivo elektroničkim putem, ispunjavanjem podataka na internetskoj stranici Sveučilišta, na poveznici ovdje.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti e-mailom ili telefonski:
E-mail: stipendije@unizg.hr
Tel.: 01/4564 271 i 01/4698 112

Cjeloviti tekst natječaja možete pronaći ovdje.

Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva možete pronaći ovdje.

Denis Mihoković i Laura Soče u Jutarnjem listu.

Novi zakon o osobnoj asistenciji

Jučer je u Jutarnjem listu izašla priča o našim kolegama Denisu Mihokoviću i Lauri Soče te njihovim asistentima Lovri Šuste i Iskri Lukačić.

Prema novom prijedlogu Zakona o osobnoj asistenciji, koji treba stupiti na snagu 1. srpnja 2023. godine, roditelji njegovatelji izgubit će pravo na osobnog asistenta za svoju djecu.

Ovaj zakon, u ovom obliku, doveo bi u pitanje daljnju mogućnost studiranja naših kolega kojima je potrebna neprekidna asistencija u obavljanju najjednostavnijih svakodnevnih aktivnosti, uključujući praćenje nastave i učenje za ispite.

Članak na stranicama Jutarnjeg lista možete pronaći ovdje.

Naslovnica knjige Scriptura sacra sui ipsius interpres: Uvod u biblijsku hermeneutiku autorice Jadranke Brnčić.

Jadranka Brnčić: Scriptura sacra sui ipsius interpres

U nakladi Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik objavljen je XXIV svezak niza Bibliotheca Flaciana pod naslovom Scriptura sacra sui ipsius interpres: Uvod u biblijsku hermeneutiku autorice Jadranke Brnčić.

Jadranka Brnčić u ovoj knjizi jasno i dosljedno iznosi svu složenost tematike biblijske hermeneutike.

Njena precizna argumentacija i jasan pristup svakako predstavljaju značajan doprinos izučavanju hermeneutičke teorije i biblijskog teksta. K tome, ova knjiga prvi je sustavni pregled biblijske hermeneutike na hrvatskom jeziku, stoga će zasigurno pobuditi interes akademske zajednice, kao i zainteresirane javnosti.

Složenom problemu biblijske egzegeze autorica prilazi se iz očišta filozofijske i teološke hermeneutike te metoda interpretacije književnih tekstova. Čitateljima će omogućiti da budu uvedeni u biblijsku hermeneutiku na jednostavan i jasan način, no koji ne zanemaruje svu složenost hermeneutičkih pitanja.

Sve informacije o knjizi i narudžbama možete pronaći ovdje.

Naslovnica knjige Uvod u Novi zavjet 1: Evanđelja i Djela apostolska.

Ksenija Magda: Uvod u Novi zavjet 1

U nakladi Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik objavljen je XXII. svezak niza Bibliotheca FlacianaUvod u Novi zavjet 1: Evanđelja i Djela apostolska autorice Ksenije Magde.

Ovaj udžbenik nudi suvremen, koncizan, jasan i promišljen uvod u pozadinu, kontekst i sadržaj četiriju novozavjetnih Evanđelja i Djela apostolskih. Pružajući temeljna znanja o Novome zavjetu, njegovu nastanku i sadržaju, udžbenik ujedno promiče sposobnost razumijevanja literature iz tog područja, a povrh svega nastoji u studentima probuditi zanimanje za osobno proučavanje Novoga zavjeta i njegove relevantnosti za suvremeno (individualno i zajedničko) iskustvo. Zadacima i kritičkim pitanjima studente se kroz cijeli tekst potiče na aktivno učenje i vlastito promišljanje.

Sve informacije o knjizi i narudžbama možete pronaći ovdje.

Naslovnica knjige Balkan Contextual Theology: An Introduction

Balkan Contextual Theology: An Introduction

Profesor na našem Centru, doc. dr. sc. Zoran Grozdanov je s dr. sc. Stipom Odakom sa Sveučilišta Louvain u Belgiji suuredio knjigu Balkan Contextual Theology: An Introduction u prestižnoj akademskoj izdavačkoj kući Routledge iz Londona.

Recenzenti djela su Elizabeth Schuessler Fiorenza sa Sveučilišta Harvard, Aristotle Papanikolaou sa Sveučilišta Fordham te Juergen Moltmann sa Sveučilišta u Tübingenu, koji je u svojoj recenziji naveo: “Balkanska kontekstualna teologija je bogata knjiga, kao i Balkan u kojemu mnogo glasova ujedinjuju i dijele. Ona se bavi oslobođenim religijama i državama nakon raspada Jugoslavije. Ova knjiga predstavlja prvu kontekstualnu i političku kritičku teologiju. Njezina teologija je model za druga nemirna područja.”

O knjizi, recenzijama i sadržaju knjige, više možete vidjeti ovdje.

Naslovnica knjige Petsto godina kasnije autorice Lidije Matošević.

Lidija Matošević: Petsto godina kasnije

U nakladi katoličke izdavačke kuće i časopisa Služba Božja objavljena je knjiga izv. prof. dr. sc. Lidije Matošević pod naslovom: Petsto godina kasnije: Što nam je reformacija donijela, a što odnijela?

Ova knjiga, koja na svjetlo dana dolazi pet godina nakon velike obljetnice, predstavlja značajan doprinos sustavnijoj artikulaciji reformacijskih tema na hrvatskom jezičnom teološkom prostoru. Autorica u okviru ukupno dvanaest tekstova tematizira pitanja vezana uz problematiku geneze reformacije, njezinog tijeka i posljedica.

Sasvim u skladu sa zadatkom najavljenim već u samom naslovu knjige, autorica o reformaciji i njezinim dometima razmišlja kritički te govori ne samo o ‘blagodatima’ koje je protestantizam iznjedrio te njima obdario ekumensko kršćanstvo, već vrlo otvoreno i o onim dijelovima razvoja protestantizma koji predstavljaju djelomičan ili čak posvemašnji ‘gubitak’ ili barem neprimjereno zanemarivanje vrijednih sadržaja iz zajedničke riznice ekumenskog kršćanstva.

Zajedničko je obilježje svih dvanaest teoloških tekstova u knjizi da su im teme jasno artikulirane i iznesene preciznim, jednostavnim i čitljivim jezikom, koji s lakoćom mogu pratiti ne samo teolozi i studenti teologije, nego i znatno širi krug čitatelja. S obzirom da u teološkoj literaturi o reformacijskim temama na hrvatskom jeziku prevladavaju katolički tekstovi i pristupi, ova je knjiga zanimljiva već i zbog toga što u njoj reformaciju i njenu teologiju predstavlja i vrednuje teologinja koja dolazi iz reformacijske baštine. Primjetno je njeno nastojanje oko objektivnosti, konstruktivnih ekumenskih perspektiva, pomirenja i zajedničkih kršćanskih temelja vjere.

Knjiga obuhvaća 272 stranice u tvrdom uvezu, cijena je 160 kn, a recenzenti su prof. dr. sc. Jure Zečević i prof. dr. sc. Miroslav Volf. Sve informacije o narudžbama mogu se dobiti od izdavača: sluzbabozja@kbf-st.hr