Arhiva: Novosti

Naslovnica knjige Uvod u Novi zavjet 1: Evanđelja i Djela apostolska.

Ksenija Magda: Uvod u Novi zavjet 1

U nakladi Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik objavljen je XXII. svezak niza Bibliotheca FlacianaUvod u Novi zavjet 1: Evanđelja i Djela apostolska autorice Ksenije Magde.

Ovaj udžbenik nudi suvremen, koncizan, jasan i promišljen uvod u pozadinu, kontekst i sadržaj četiriju novozavjetnih Evanđelja i Djela apostolskih. Pružajući temeljna znanja o Novome zavjetu, njegovu nastanku i sadržaju, udžbenik ujedno promiče sposobnost razumijevanja literature iz tog područja, a povrh svega nastoji u studentima probuditi zanimanje za osobno proučavanje Novoga zavjeta i njegove relevantnosti za suvremeno (individualno i zajedničko) iskustvo. Zadacima i kritičkim pitanjima studente se kroz cijeli tekst potiče na aktivno učenje i vlastito promišljanje.

Sve informacije o knjizi i narudžbama možete pronaći ovdje.

Naslovnica knjige Balkan Contextual Theology: An Introduction

Balkan Contextual Theology: An Introduction

Profesor na našem Centru, doc. dr. sc. Zoran Grozdanov je s dr. sc. Stipom Odakom sa Sveučilišta Louvain u Belgiji suuredio knjigu Balkan Contextual Theology: An Introduction u prestižnoj akademskoj izdavačkoj kući Routledge iz Londona.

Recenzenti djela su Elizabeth Schuessler Fiorenza sa Sveučilišta Harvard, Aristotle Papanikolaou sa Sveučilišta Fordham te Juergen Moltmann sa Sveučilišta u Tübingenu, koji je u svojoj recenziji naveo: “Balkanska kontekstualna teologija je bogata knjiga, kao i Balkan u kojemu mnogo glasova ujedinjuju i dijele. Ona se bavi oslobođenim religijama i državama nakon raspada Jugoslavije. Ova knjiga predstavlja prvu kontekstualnu i političku kritičku teologiju. Njezina teologija je model za druga nemirna područja.”

O knjizi, recenzijama i sadržaju knjige, više možete vidjeti ovdje.

Naslovnica knjige Petsto godina kasnije autorice Lidije Matošević.

Lidija Matošević: Petsto godina kasnije

U nakladi katoličke izdavačke kuće i časopisa Služba Božja objavljena je knjiga izv. prof. dr. sc. Lidije Matošević pod naslovom: Petsto godina kasnije: Što nam je reformacija donijela, a što odnijela?

Ova knjiga, koja na svjetlo dana dolazi pet godina nakon velike obljetnice, predstavlja značajan doprinos sustavnijoj artikulaciji reformacijskih tema na hrvatskom jezičnom teološkom prostoru. Autorica u okviru ukupno dvanaest tekstova tematizira pitanja vezana uz problematiku geneze reformacije, njezinog tijeka i posljedica.

Sasvim u skladu sa zadatkom najavljenim već u samom naslovu knjige, autorica o reformaciji i njezinim dometima razmišlja kritički te govori ne samo o ‘blagodatima’ koje je protestantizam iznjedrio te njima obdario ekumensko kršćanstvo, već vrlo otvoreno i o onim dijelovima razvoja protestantizma koji predstavljaju djelomičan ili čak posvemašnji ‘gubitak’ ili barem neprimjereno zanemarivanje vrijednih sadržaja iz zajedničke riznice ekumenskog kršćanstva.

Zajedničko je obilježje svih dvanaest teoloških tekstova u knjizi da su im teme jasno artikulirane i iznesene preciznim, jednostavnim i čitljivim jezikom, koji s lakoćom mogu pratiti ne samo teolozi i studenti teologije, nego i znatno širi krug čitatelja. S obzirom da u teološkoj literaturi o reformacijskim temama na hrvatskom jeziku prevladavaju katolički tekstovi i pristupi, ova je knjiga zanimljiva već i zbog toga što u njoj reformaciju i njenu teologiju predstavlja i vrednuje teologinja koja dolazi iz reformacijske baštine. Primjetno je njeno nastojanje oko objektivnosti, konstruktivnih ekumenskih perspektiva, pomirenja i zajedničkih kršćanskih temelja vjere.

Knjiga obuhvaća 272 stranice u tvrdom uvezu, cijena je 160 kn, a recenzenti su prof. dr. sc. Jure Zečević i prof. dr. sc. Miroslav Volf. Sve informacije o narudžbama mogu se dobiti od izdavača: sluzbabozja@kbf-st.hr

Naslovnica knjige Prinos povijesti Evangeličke Crkve u Slavoniji Mattija Korpiaha.

Matti Korpiaho: Prinos povijesti Evangeličke Crkve u Slavoniji

U nakladi Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik objavljen je 6. svezak niza Folia Protestantica Croatica naslovljen Prinos povijesti Evangeličke Crkve u Slavoniji: Utjecaj protestantskih misijskih organizacija na razvoj Evangeličke Crkve u Slavoniji 1868. – 1918.

Rad istražuje utjecaj protestantskih misijskih organizacija – Pilgermission St. Chrischona, Das Rauhe Haus i Die Innere Mission te British and Foreign Bible Society – na razvoj Evangeličke Crkve u Slavoniji u razdoblju od 1868. do 1918. Prati se djelovanje kolportera i propovjednika povezanih s ovim misijskim organizacijama, koji započinu dolaziti od 1868., te istražuje njihovo djelovanje u kontekstu početaka i razvoja evangeličkih crkava u Slavoniji, a u ozračju novih društveno-crkvenih okolnosti nastalih nakon što je godine 1859. car Franjo Josip I proglasio Protestantski patent kojim je zajamčena sloboda osnivanja crkvenih općina i omogućeno naseljavanje evangelika.

Prvotna verzija ovog rada – priređena 1988. i obranjena kao magistarska radnja na Teološkom fakultetu “Matija Vlačić Ilirik” u Zagrebu – objavljuje se sada u revidiranoj i dopunjenoj verziji. Sačuvana je polazna sadržajna struktura, ali su neka poglavlja dopunjena, odnosno proširena podatcima iz relevantne građe i literature. Također je popis građe i literature upotpunjen nekim novim naslovima. Knjizi su priložene stare povijesne fotografije te preslike nekih važnijih povijesnih dokumenata, otisnutih u boji na posebnom papiru.

Sve informacije o knjizi i narudžbama možete pronaći ovdje.

Naslovnica knjige Bibliana - hrvatski prijevodi Biblije.

Bibliana – hrvatski prijevodi Biblije

U nakladi Hrvatskog filološkog društva i Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu izašla je knjiga pod naslovom Bibliana – hrvatski prijevodi Biblije, koju su uredili Tarasa Barševski, Zrinka Jelaska i Nada Babić.

Ona svojim temama i stručnim profilom suradnika pokazuje interdisciplinarnost područja proučavanja biblijskih prijevoda, a prema riječima recenzentice cijele knjige, raširila se u raznim i katkada neočekivanim smjerovima: od teologije i filologije do lingvistike, književnosti, kazališne umjetnosti, nacionalne povijesti i dječje pedagogije.

Knjiga ima 512. stranica, a uza zahvale, predgovor, objedinjenu literaturu i vrlo opsežan sadržaj (s naslovima potpoglavlja) sastoji se od 21 poglavlja koja je napisalo 29 autora. Poglavlja su podijeljena u pet dijelova:

  • I. Prijevodi Biblije na hrvatske idiome i srodne jezike
  • II. Usporedbe različitih prijevoda i izdanja
  • III. Od izvornika do hrvatskoga jezika
  • IV. Biblija, književnost i kultura
  • V. Dodatak.

Knjiga se može prelistati ovdje.

Naslovnica knjige "Teološka biografija Matije Vlačića Ilirika" autora Luke Ilića

Luka Ilić: Teološka biografija Matije Vlačića Ilirika

U nakladi Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik objavljen je 5. svezak niza Folia Protestantica Croatica: Teološka biografija Matije Vlačića Ilirika: Proces radikalizacije u Flaciusovoj misli autora Luke Ilića.

Kako sam naslov knjige navodi, radi se o »teološkoj biografiji« usredotočenoj na glavne prijelomne točke poput brojnih selidbi i progonstva iz različitih gradova, pri čemu se uočavaju tri osnovne faze u Vlačićevoj radikalizaciji kao rezultat izvanjskih čimbenika i turbulencija u njegovu osobnom akademskom životu i teološkoj karijeri. No na sreću tu se nipošto ne radi o hagiografiji. Iako je Ilić s pravom ponosan na važna dostignuća svoga zemljaka, ne ustručava se kritizirati njegovu nepopustljivost. Rezultat je kvalitetna teološka biografija koja će znatno pridonijeti poznavanju ovog briljantnog i kontroverznog reformatora.

Dotičnu knjigu autor Luka Ilić predstavio je u subotu, 13.3.2021. godine u HRT-ovoj emisiji Zajedno u duhu. Emisiju u cijelosti možete pogledati na stranici HRT-a.

Sve informacije o knjizi i narudžbama možete pronaći ovdje.

Naslovnica knjige Pregled dogmatike I.

Lidija Matošević: Pregled dogmatike I

U nakladi Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik objavljen je XXII. svezak niza Bibliotheca FlacianaPregled dogmatike I: Nauk o Bogu, nauk o stvaranju i providnosti, nauk o čovjeku i grijehu autorice Lidije Matoševič.

U knjizi se predstavljaju tri velike tematske cjeline, pri čemu je svaka od njih izložena u dva dijela. Prva cjelina donosi nauk o Bogu, gdje se u prvom dijelu razmatra pitanje o Božjim vlastitostima, odnosno atributima, dok se u drugom pažnja posvećuje tematici povezanoj s pitanjem o značenju nauka o Trojedinom Bogu kao krucijalnom sadržaju kršćanske vjere. Druga cjelina posvećena je nauku o stvaranju i providnosti te razmatra odgovore koje kršćanska teologija nudi na pitanje o podrijetlu i naravi cjelokupne stvarnosti, kao i pitanje o Božjem odnosu prema stvorenome nakon stvaranja, pri čemu je posebna pažnja posvećena tzv. pitanju o teodiceji. Treća je cjelina posvećena tematici teološke antropologije. U njezinom se prvom dijelu razmatraju odgovori  koje kršćanska teologija nudi na pitanje o naravi čovjeka kao Božjeg stvorenja, dok se u drugom dijelu pažnja usmjerava na čovjeka kao takvoga čije je konkretno stanje obilježeno grijehom.

Sve informacije o knjizi i narudžbama možete pronaći ovdje.

Naslovnica zbornika Reformacija: globalni događaj u lokalnoj perspektivi

Reformacija: globalni događaj u lokalnoj perspektivi

Uz značajno zakašnjenje, u nakladi Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik objavljen je zbornik radova sa znanstvenog simpozija posvećenog 500. obljetnici reformacije.

Simpozij je održan 24. studenoga 2017. godine u svečanoj dvorani Sveučilišta u Zagrebu, a organizirao ga je naš Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik.

U uvodnoj riječi urednici Zoran Grozdanov i Marina Schumann pišu:
Iako sa značajnim zakašnjenjem, ovaj zbornik progovara o temi koja ima trajnu vrijednost i stoga smatramo da za objavljivanje ovakvog izbora tekstova interes ne jenjava. Reformacijski pokret u Hrvatskoj do dana današnjega je ostao na marginama znanstvenog istraživanja, kao i prisutnosti u široj kulturnoj zajednici. Stoga se nadamo da će i ovaj naš obimom skroman, ali sadržajem, kako vjerujemo, značajan doprinos dijelom ispuniti praznine koje su prisutne u vrednovanju reformacijske misli u Hrvatskoj, kao i šire.

Sve informacije o zborniku i narudžbama možete pronaći ovdje.