Nastavnici

Arhiva objava

Nastavnici

izv. prof. dr. sc. Lidija Matošević

Lidija Matošević E-mail: lidija.matosevic@tfmvi.hr

Google Scholar: Lidija Matošević
CROSBI: Lidija Matošević

Lidija Matošević rođena je u Rijeci, gdje je završila osnovnu i srednju školu.

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je filozofiju i povijest, a na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu teologiju. Magisterij iz teologije stekla je na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku, a doktorat iz teologije 2003. godine na Teološkom fakultetu Karls-Ruprecht (evangelička teologija) Sveučilišta u Heidelbergu.

Od 2003. do danas djeluje na Teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik (danas Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik) gdje drži predmete iz sustavne teologije. Predavala je na diplomskom filozofsko-teološkom sveučilišnom studiju te na  poslijediplomskom sveučilišnom znanstvenom teološkom studiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Održala je i više gostujućih predavanja na Sveučilištu u Leipzigu (jednosemestralni ciklus predavanja) i na Sveučilištu u Heidelbergu.

Za knjigu Lieber katholisch als neuprotestantisch: Karl Barths Rezeption der katholischen Theologie 1921-1930, kod izdavača Neukirchener Verlag, dobila je 2007. John Templeton Award for Theological Promise. Godine 2017. objavila je udžbenik Uvod u dogmatiku (Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Zagreb, 2017.) te 2020. godine udžbenik Pregled dogmatike I – Nauk o Bogu, nauk o stvaranju i providnosti, nauk o čovjeku i grijehu (Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Zagreb, 2020.). Također je objavila veći broj stručnih i znanstvenih članaka u domaćoj i inozemnoj znanstvenoj periodici te u međunarodnim publikacijama.

Sudjelovala je u procesu integracije Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik u Sveučilište u Zagrebu te u pokretanju izdavačke djelatnosti Fakulteta unutar koje uređuje nizove Bibliotheca Flaciana i Folia Protestantica Croatica.

Godine 2018. Udruga za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj dodijelila joj je Priznanje dr. Branko Lovrec za promicanje dijaloga između religije i društva.

Nastava:
Ekumenska teologija
Liturgika
Uvod u dogmatiku
Protestantski pentekostalizam u Hrvatskoj
Kristologija
Večera Gospodnja/Euharistija u ekumenskoj perspektivi

doc. dr. sc. Ksenija Magda

Ksenija MagdaE-mail: ksenija.magda@tfmvi.hr

Academia: Ksenija Magda
CROSBI: Ksenija Magda

Ksenija Magda na Sveučilišnom je centru rezidentni bibličar, s fokusom na Novi zavjet. Teologiju je studirala na Evanđeoskom teološkom fakultetu (danas Visoko evanđeosko teološko učilište) u Osijeku i na London School of Theology (Brunel University) u Londonu, gdje je doktorirala 2008. godine. Trenutno je predsjednica Svjetskog baptističkog saveza žena (BWA Women's Department 2015-2020). Urednica je na projektu Central Eastern European Contextual Commentary on the Bible za područje Pavlovih poslanica. Njen je istraživački interes globalna kršćanska crkva i kontekstualna primjenjivost Biblije. Angažirana je kao dušobrižnik i bibličar za potrebe humanitarne organizacije Ruke Nade, koja se bavi razvojem zajednice. U slobodno vrijeme čita beletristiku, napose Grishamove krimiće.

Nastava:
Novozavjetni grčki jezik
Uvod u Novi zavjet
Uvod u egzegetske metode
Egzegeza Novoga zavjeta
Biblijska teologija Novoga zavjeta
Sociopovijesni kontekst poslanice Filipljanima

doc. dr. sc. Zoran Grozdanov

Zoran GrozdanovE-mail: zoran.grozdanov@tfmvi.hr

Google Scholar: Zoran Grozdanov
CROSBI: Zoran Grozdanov

Zoran Grozdanov, rođen 1977. u Rijeci, studirao je teologiju, filozofiju i povijest u Rijeci, Zagrebu i Osijeku te je doktorirao na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2015. godine. 2010/2011 proveo je studijsku godinu na Sveučilištu u Tübingenu pod mentorstvom Jürgena Moltmanna. Uredio je i napisao nekoliko knjiga i članaka u domaćim i inozemnim izdavačkim kućama i časopisima, a za knijgu Vjera u dijalog: religijsko i sekularno u razgovoru je sa suurednikom Nebojšom Zeličem dobio nagradu za knjigu godine Centra za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka. 2019. godine bio je Fellow Sveučilišta u Münsteru. Također, bio je inicijator i koordinator inicijative “Oslobodimo doniranje hrane PDV-a” koja je 2015. godine ishodovala oslobođenje poreza na doniranu hranu humanitarnim organizacijama.

Nastava:
Društveni angažman Crkve
Etika
Kristologija
Povijest filozofije
Praktikum
Teologija reformacije
Nacionalizam i kršćanstvo
Filozofija religije
Tijekovi suvremene teologije
Trojedini Bog

doc. dr. sc. Enoh Šeba

Doc. dr. sc. Enoh Šeba

E-mail: enoh.seba@tfmvi.hr

Academia: Enoh Šeba
Google Scholar:
Enoh Šeba
CROSBI: Enoh Šeba
ResearchGate:
Enoh Šeba

Rođen je 1974. godine. Od 1997. do 2003. djeluje kao tajnik Studentskog evanđeoskog pokreta (STEP) gdje posebno nastoji promicati ekumensko zajedništvo i dijalog kršćana studenata različitih crkvenih tradicija. Od 2004. radi kao tajnik Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik i aktivno doprinosi njegovoj transformaciji u Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik. Teologiju je najprije diplomirao na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku, a potom magistrirao na International Baptist Theological Seminary u Pragu (današnji International Baptist Theological Study Centre u Amsterdamu). Godine 2019. stekao je doktorat na Spurgeon's College (University of Chester) u Velikoj Britaniji.

Primarno se zanima za područje praktične teologije – prije svega za homiletiku i liturgiku, s posebnim naglaskom na ulogu slušatelja i tzv. "običnih" vjernika. Proveo je prvo terensko, empirijsko istraživanje među vjernicima o njihovim očekivanjima od propovijedi. Objavio je dvije knjige i više članaka u domaćim i inozemnim časopisima. Redovito propovijeda u svojoj crkvenoj zajednici. Osmislio je niz radionica (PRO-radionica) namijenjenih mjesnim crkvama u kojima propovjednici i njihovi slušatelji/vjernici zajedno promišljaju i iskustveno rade na poboljšanju zajedničke prakse i službe propovijedanja. Priprema opsežno istraživanje svih protestantskih zajednica u Republici Hrvatskoj s namjerom pronalaženja odgovora na pitanje Što protestantske zajednice u Hrvatskoj nude po pitanju bogoštovlja, društvenih, političkih i kulturnih djelatnosti te što smatraju fokusom svojih djelatnosti i vitalnosti? Preveo je i nekoliko knjiga teološke tematike.

Nije siguran da ima hobije, ali još uvijek odbija prestati pratiti sport, čitati knjige i gledati filmove. U transportu se često služi biciklom, a mirovinu se nada provesti negdje u Gorskom Kotaru.

Nastava:
Metodologija znanstvenog rada
Homiletika
Liturgika
Praktikum I
Praktikum II

Arhiva objava