500 godina reformacije i katolička teologija

Arhiva objava

500 godina reformacije i katolička teologija

U petak, 10. studenoga 2017 održat će se Ekumenski studijski dan pod nazivom 500 godina reformacije i katolička teologija.
Organizatori ovoga skupa su Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu i Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik Sveučilišta u Zagrebu.

Studijski dan održat će se u velikoj dvorani (1. kat) Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Zrinjsko-frankopanska 19, 21000 Split.

Program Studijskog dana:

8.00 – 8.15Uvodni pozdravi
8.20 – 8.35Ivan Macut – Martin Luther i 95 teza – početak reformacije
8.40 – 8.55Josip Vrandečić – Vjerske prilike u Njemačkom carstvu od Augsburškog mira do Tridesetogodišnjeg rata
9.00 – 9.15Marina Schumann – Latinski Kuran i turska Biblija. Reformatorska rješenja za osmansku prijetnju
9.20 – 9.35Taneli Ala-Opas – The Reformation as continuity? – A case of Finland
9.40 – 10.00Rasprava
10.00 – 10.25Pauza
10.30 – 10.45Domagoj Runje – Miljenka Grgić – Sola Scriptura danas
10.50 – 11.05Lidija Matošević – U škripcu između „švermera“ i „papista“. Ekumenska aktualnost reformatorskog poimanja Svetog pisma
11.10 – 11.25Niko Ikić – Suglasje i nesuglasje o euharistiji u dokumentu iz Lime 1982. godine
11.30 – 11.45Mladen Parlov – Marija u misli Martina Luthera
11.50 – 12.20Rasprava
13.00Ručak i završetak
Arhiva objava