Telefon: 01 48 28 915 i 48 28 917 mvi@tfmvi.hr

UPISNI KRITERIJI ZA UPIS U PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI PROGRAM PROTESTANTSKA TEOLOGIJA U AKAD. GOD. 2015./2016.

1. Protestantska teologija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na navedeni studijski program sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja.

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi_________________________ do 300 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi

– Hrvatski jezik  (razina A)  ______________________________ do 200 bodova
– Matematika (razina B) ________________________________ do   50 bodova
– Strani (ili klasični) jezik (razina B) ________________________do 100 bodova
– Izborni predmet* (Povijest ili Vjeronauk ili Etika ili Filozofija ili Logika
ili Psihologija ili Sociologija) ______________________________do 50 bodova

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti
– Motivacijski razgovor** ________________________________ do 250 bodova

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
– osvojeno jedno mjesto od prvih pet na državnim natjecanjima
u RH iz bilo kojeg predmeta ______________________________ do    50 bodova
– pristupnici, kandidati za različita zvanja u crkvama reformacije
i reformacijske baštine, te s njima povezanim organizacijama,
stječu prednost pri upisu na temelju pismene preporuke nadležne
crkvene institucije, ako su uspješno položili državnu
maturu _______________________________________________ izravan upis

* Pristupnik nije obvezan položiti niti jedan od sedam navedenih izbornih predmeta. Polaganjem jednog predmeta stječu se dodatni bodovi, a najviše 50.

** Svi prijavljeni kandidati moraju pristupiti provjeri posebnih sposobnosti (motivacijskom razgovoru) ukoliko se žele upisati na studij. Upute za pristupanje provjeri bit će objavljene na mrežnoj stranici www.tfmvi.hr i u NISpVU sustavu.

Share This