Telefon: 01 48 28 915 i 48 28 917 mvi@tfmvi.hr

UPISNI KRITERIJI ZA UPIS U PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI PROGRAM PROTESTANTSKA TEOLOGIJA U AKAD. GOD. 2017./2018.

Protestantska teologija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na navedeni studijski program sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja.

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                                                                                                   do 300 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:

Hrvatski jezik (razina A) do 200 bodova
Matematika (razina B do 50 bodova
Strani (ili klasični) jezik (razina B) do 100 bodova
Izborni predmet* (Povijest ili Vjeronauk ili Etika ili Filozofija ili Logika
ili Psihologija ili Sociologija
do 50 bodova

 

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti

Motivacijski razgovor** do 250 bodova

 

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća

osvojeno jedno mjesto od prvih pet na državnim natjecanjima
u RH iz bilo kojeg predmeta
do 50 bodova
pristupnici, kandidati za različita zvanja u crkvama reformacije i reformacijske baštine, te s njima povezanim organizacijama, stječu prednost pri upisu na temelju pismene preporuke nadležne crkvene institucije, ako su uspješno položili državnu maturu izravan upis

 

* Pristupnik nije obvezan položiti niti jedan od sedam navedenih izbornih predmeta. Polaganjem jednog predmeta stječu se dodatni bodovi, a najviše 50.

** Svi prijavljeni kandidati moraju pristupiti provjeri posebnih sposobnosti (motivacijskom razgovoru) ukoliko se žele upisati na studij. Upute za pristupanje provjeri bit će objavljene na mrežnoj stranici www.tfmvi.hr i u NISpVU sustavu.

 

Pravo prijave za upis u posebnoj kvoti na navedeni studijski program imaju i kandidati koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili prije 2010. godine i koji su uključivo do 31. siječnja 2017. navršili 25 godina života, a nisu polagali državnu maturu. Oni se trebaju prijaviti na Teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik i to u razdoblju od 21.-30. lipnja 2017. U ovoj kvoti predviđen je upis 8 kandidata.

 

Share This