Telefon: 01 48 28 915 i 48 28 917 mvi@tfmvi.hr

Upisi u diplomski studij Protestantska teologija!

Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb i Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, Ivana Lučića 5-6, Zagreb

raspisuju natječaj za upis na 
diplomski studij Protestantska teologija (4 semestra), stječe se akademski naziv magistar teologije
10 redovitih i 5 izvanrednih studenata

1. Uvjeti upisa

Pravo prijave na natječaj za upis na diplomski studij imaju:
– osobe koje su završile preddiplomski sveučilišni studij.
– osobe koje su završile dodiplomski sveučilišni studij ustrojen sukladno zakonskim propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Kandidati koji su završili preddiplomski studij koji nije ustrojen u istom znanstvenom području, polju odnosno grani u kojoj je ustrojen i diplomski studij za koji su ostvarile pravo na upis, imaju obvezu polaganja razlikovnih ispita u opsegu i prema dinamici koju propiše Vijeće studija. Informacije o razlikovnim obvezama dostupne su ovdje.

2. Prijave za studij

Prijave se primaju od 14. rujna do 22. rujna 2016. od 9-13 sati u prostorijama Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik, na obrascu koji se može preuzeti na mjestu prijave.
Uz obrazac za prijavu treba priložiti:
– domovnicu
– rodni list
– svjedodžbu, odnosno potvrdu o završenom sveučilišnom preddiplomskom ili dodiplomskom studiju društvenih ili humanističkih znanosti
– dopunsku ispravu o studiju (ili prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena)
– pristupnici koji su preddiplomski sveučilišni studij završili u inozemstvu prilažu svjedodžbu i dopunsku ispravu o studiju i studijski program i izvedbeni plan studija,
– dokaz o uplati troškova razredbenog postupka (100 kn – uplaćuje se na žiro-račun TFMVI-a u
Zagrebu, broj računa HR2024840081103663564, s naznakom za troškove razredbenog postupka).

3. Razredbeni postupak

Izbor kandidata za upis na diplomski sveučilišni studij Protestantska teologija, vršit će se na temelju prosjeka ocjena stečenih tijekom preddiplomskog studija te bodova prikupljenih na motivacijskom razgovoru.
Temeljem navedenih kriterija utvrđuje se rang-lista kandidata za upis.

Motivacijski razgovori s kandidatima održavat će se 26. rujna 2016.
Rezultati razredbenog postupka bit će objavljeni 27. rujna 2016. do 12 sati.
Kandidati imaju pravo žalbe na rezultate razredbenog postupka. Žalbe se primaju u roku od
24 sata po objavi rezultata.

4. Upisi i participacija u troškovima studija

Upisi u diplomski sveučilišni studij Protestantska teologija obavljaju se od 29. do 30. rujna 2016.
Participacija u troškovima studija za izvanredne studente iznosi 7.200,00 Kn.

Share This