Telefon: 01 48 28 915/917, Faks: 01 48 28 916 mvi@tfmvi.hr

Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik izvodi sljedeće studijske programe:

Naša lokacija

Od 1.9.2015. sve aktivnosti vezane uz izvođenje sveučilišnoga studija Protestantska teologija odvijaju se isključivo na novoj lokaciji.

Točna adresa sada glasi ulica Ivana Lučića 1a, a zgrada je smještena između sjeverne zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje, te Filozofskog fakulteta.

Pogledajte lokaciju:
Share This