Telefon: 01 48 28 915 i 48 28 917 mvi@tfmvi.hr

PROGRAM PREDDIPLOMSKOGA STUDIJA PROTESTANTSKA TEOLOGIJA

PRVA GODINA

 PRVA GODINA STUDIJA: ZIMSKI SEMESTAR

Šifra NAZIV KOLEGIJA Predavanja (sati) Seminar (sati) Vježbe (sati) Opterećenje
TVT111 Hebrejski (biblijski) jezik I 2 0 1 4
TNT131 Uvod u Novi zavjet I 3 0 0 5
TS141 Povijest filozofije 4 0 0 6
TS151 Etika 2 0 0 4
SA111 Engleski jezik I 0 0 2 2
SA121 Latinski jezik I 1 0 1 3
SA131 Metodologija znanstvenoga rada 0 0 1 2
  Izborni kolegij 0 1 0 2
  Izborni kolegij 0 1 0 2

Ukupno: 19 sati ~ 30 bodova

 

PRVA GODINA STUDIJA: LJETNI SEMESTAR

Šifra NAZIV KOLEGIJA Predavanja (sati) Seminar (sati) Vježbe (sati) Opterećenje
TVT112 Hebrejski (biblijski) jezik II 0 0 3 4
TVT122 Povijesni kontekst Biblije 1 0 0 2
TS132 Uvod u Novi zavjet II 3 0 0 5
TS162 Ekumenska teologija 2 0 0 4
HET152 Patrologija 3 0 0 4
SA112 Engleski jezik II 0 0 2 2
SA122 Latinski jezik II 0 0 2 3
SA142 Psihologija religije 1 0 0 2
  Izborni kolegij 0 1 0 2
  Izborni kolegij 0 1 0 2

Ukupno: 19 sati ~ 30 bodova

DRUGA GODINA

 DRUGA GODINA STUDIJA: ZIMSKI SEMESTAR

Šifra NAZIV KOLEGIJA Predavanja (sati) Seminar (sati) Vježbe (sati) Opterećenje
TVT231 Uvod u Stari zavjet I 3 0 0 5
TNT211 Novozavjetni grčki jezik I 2 0 1 4
TS2121 Uvod u dogmatiku 4 0 0 8
HET261 Povijest kršćanske umjetnosti i arhitekture 2 0 0 3
SA211 Engleski jezik III 0 0 2 2
SA231 Kultura govorenja, čitanja i pisanja 0 0 1 2
SA251 Antropologija obreda 1 0 0 2
  Izborni kolegij 0 1 0 2
  Izborni kolegij 0 1 0 2

Ukupno: 18 sati ~ 30 bodova

DRUGA GODINA STUDIJA: LJETNI SEMESTAR

Šifra NAZIV KOLEGIJA Predavanja (sati) Seminar (sati) Vježbe (sati) Opterećenje
TVT232 Uvod u Stari zavjet II 3 0 0 5
TNT212 Novozavjetni grčki jezik II 0 0 3 4
HET212 Opća povijest Crkve 4 0 0 8
HET222 Povijest Crkve u Hrvata 1 0 0 2
TP212 Katehetika 1 0 1 3
SA212 Engleski jezik IV 0 0 2 2
SA242 Sociologija religije 1 0 0 2
  Izborni kolegij 0 1 0 2
  Izborni kolegij 0 1 0 2

Ukupno: 19 sati ~ 30 bodova

TREĆA GODINA

TREĆA GODINA STUDIJA: ZIMSKI SEMESTAR

Šifra NAZIV KOLEGIJA Predavanja (sati) Seminar (sati) Vježbe (sati) Opterećenje
TVT341 Egzegeza Staroga zavjeta – izbor iz Petoknjižja 1 1 0 4
TNT321 Uvod u egzegetske metode 1 0 0 2
TNT341 Egzegeza Novoga zavjeta – izbor iz sinoptika 1 1 0 4
TS321 Kristologija 1 1 0 4
TS361 Katoličanstvo 1 0 0 2
TS371 Judaizam 1 0 0 2
HET331 Povijest hrvatske protestantske baštine 1 0 0 2
HET341 Teologija reformacije 2 0 0 3
TP341 Društveni angažman Crkve 2 0 0 3
TP361 Praktikum 0 0 2 2
  Izborni kolegij 0 1 0 1
  Izborni kolegij 0 1 0 1

Ukupno: 18 sati ~ 30 bodova

TREĆA GODINA STUDIJA: LJETNI SEMESTAR

Šifra NAZIV KOLEGIJA Predavanja (sati) Seminar (sati) Vježbe (sati) Opterećenje
TVT342 Egzegeza Staroga zavjeta – izbor iz mudrosnih spisa 1 1 0 4
TNT342 Egzegeza Novoga zavjeta – izbor iz Otkrivenja 1 1 0 4
TNT362 Hermeneutika 1 0 0 2
TS322 Ekleziologija 1 1 0 4
HET332 Povijest protestantizma 1 1 0 4
TP312 Liturgika 2 0 1 5
TP352 Crkva i sredstva društvenog priopćavanja 2 0 0 3
TTB999 Bakalaurski rad samostalni rad 4

Ukupno: 16 sati ~ 30 bodova

Naša lokacija

Od 1.9.2015. sve aktivnosti vezane uz izvođenje sveučilišnoga studija Protestantska teologija odvijaju se isključivo na novoj lokaciji.

Točna adresa sada glasi ulica Ivana Lučića 1a, a zgrada je smještena između sjeverne zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje, te Filozofskog fakulteta.

Pogledajte lokaciju:
Share This