Telefon: 01 48 28 915 i 48 28 917 mvi@tfmvi.hr

PROGRAM PREDDIPLOMSKOGA STUDIJA PROTESTANTSKA TEOLOGIJA

PRVA GODINA

 

 PRVA GODINA STUDIJA: ZIMSKI SEMESTAR

NAZIV KOLEGIJA Predavanja (sati) Seminar (sati) Vježbe (sati) Opterećenje
Hebrejski (biblijski) jezik I 2 0 1 4
Uvod u Novi zavjet I 3 0 0 5
Patrologija 3 0 0 4
Povijesni kontekst Biblije 1 0 0 2
Engleski jezik I 0 0 2 2
Latinski jezik I 1 0 1 3
Metodologija znanstvenoga rada 0 0 1 2
Etika 2 0 0 4
Tjelesna i zdravstvena kultura 0 0 1 /
Izborni kolegij I 0 1 0 2
Izborni kolegij II 0 1 0 2

Ukupno: 20 sati, 30 ECTS bodova

 

PRVA GODINA STUDIJA: LJETNI SEMESTAR

NAZIV KOLEGIJA Predavanja (sati) Seminar (sati) Vježbe (sati) Opterećenje
Hebrejski (biblijski) jezik II 0 0 3 4
Uvod u Novi zavjet II 3 0 0 5
Povijest filozofije 3 0 0 4
Engleski jezik II 0 0 2 2
Latinski jezik II 0 0 2 3
Psihologija religije 1 0 0 2
Ekumenska teologija 2 0 0 4
Tjelesna i zdravstvena kultura 0 0 1 /
Izborni kolegij I 0 1 0 2
Izborni kolegij II 0 1 0 2

Ukupno: 19 sati, 30 ECTS bodova

 

DRUGA GODINA

 

 DRUGA GODINA STUDIJA: ZIMSKI SEMESTAR

NAZIV KOLEGIJA Predavanja (sati) Seminar (sati) Vježbe (sati) Opterećenje
Uvod u Stari zavjet I 3 0 0 5
Novozavjetni grčki jezik I 2 0 1 4
Uvod u dogmatiku 4 0 0 8
Povijest kršćanske umjetnosti i arhitekture 2 0 0 3
Engleski jezik III 0 0 2 2
Kultura govorenja, čitanja i pisanja 0 0 1 2
Antropologija obreda 1 0 0 2
Tjelesna i izdravstvena kultura 0 0 1 /
Izborni kolegij I 0 1 0 2
Izborni kolegij II 0 1 0 2

Ukupno: 19 sati, 30 ECTS bodova

DRUGA GODINA STUDIJA: LJETNI SEMESTAR

NAZIV KOLEGIJA Predavanja (sati) Seminar (sati) Vježbe (sati) Opterećenje
Uvod u Stari zavjet II 3 0 0 5
Novozavjetni grčki jezik II 0 0 3 4
Opća povijest Crkve 4 0 0 8
Povijest Crkve u Hrvata 1 0 0 2
Katehetika 1 0 1 3
Engleski jezik IV 0 0 2 2
Sociologija religije 1 0 0 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 0 0 1 /
Izborni kolegij I 0 1 0 2
Izborni kolegij II 0 1 0 2

Ukupno: 19 sati, 30 ECTS bodova

 

TREĆA GODINA

 

TREĆA GODINA STUDIJA: ZIMSKI SEMESTAR

NAZIV KOLEGIJA Predavanja (sati) Seminar (sati) Vježbe (sati) Opterećenje
Egzegeza Staroga zavjeta – izbor iz Petoknjižja 1 1 0 4
Uvod u egzegetske metode 1 0 0 2
Egzegeza Novoga zavjeta – izbor iz sinoptika 1 1 0 4
Katoličanstvo 1 0 0 2
Crkva i sredstva društvenog priopćavanja 2 0 0 3
Povijest hrvatske protestantske baštine 1 0 0 2
Društveni angažman Crkve 2 0 0 3
Praktikum 0 0 2 2
Kristologija 1 1 0 4
Judaizam 1 0 0 2
Izborni kolegij 0 1 0 1

Ukupno: 17 sati, 30 ECTS bodova

TREĆA GODINA STUDIJA: LJETNI SEMESTAR

NAZIV KOLEGIJA Predavanja (sati) Seminar (sati) Vježbe (sati) Opterećenje
Egzegeza Staroga zavjeta – izbor iz mudrosnih spisa 1 1 0 4
Egzegeza Novoga zavjeta – izbor iz Otkrivenja 1 1 0 4
Hermeneutika 1 0 0 2
Ekleziologija 1 1 0 4
Povijest protestantizma 1 1 0 4
Liturgika 2 0 1 5
Teologija reformacije 2 0 0 3
Bakalaurski rad samostalni rad 4

Ukupno: 14 sati, ECTS 30 bodova

 

Share This