Telefon: 01 48 28 915/917, Faks: 01 48 28 916 teoloski-fakultet@tfmvi.hr

Obavijest o radnom vremenu tijekom mjeseca kolovoza

Zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik (Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik) bit će zatvoren u razdoblju od 31.7. - 21.8.2017.  Referada i tajništvo s redovitim radom nastavljaju u...

read more

Međunarodni znanstveni skup – Ikonoklazam i ikonofilija

U Rijeci se od 1.-2. lipnja 2017. godine održava 11. međunarodni znanstveni skup ikonografskih studija pod nazivom Ikonoklazam i ikonofilija. Ovogodišnji skup organiziraju Centar za ikonografske studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišni centar...

read more

VAŽNE OBAVIJESTI

Od 1.9.2015. sve aktivnosti vezane uz izvođenje sveučilišnoga studija Protestantska teologija odvijaju se isključivo na novoj lokaciji.

Točna adresa sada glasi ulica Ivana Lučića 1a, a zgrada je smještena između sjeverne zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje, te Filozofskog fakulteta.

Pogledajte lokaciju: