Telefon: 01 48 28 915/917, Faks: 01 48 28 916 teoloski-fakultet@tfmvi.hr

KONTAKT

Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik

Ivana Lučića 1a
10000 ZAGREB

Tel: 01 48 28 915; 01 48 28 917
Fax: 01 48 28 916
E-mail: teoloski-fakultet@tfmvi.hr
URL: www.tfmvi.hr

(u prijelaznom razdoblju Centar preuzima dosadašnje djelatnosti Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik s pravom javnosti)

Sjedište Fakulteta:

Radićeva 34
10000 ZAGREB

IBAN: HR2024840081103663564
OIB: 5826875955

Voditeljica Centra:
doc. dr. sc. Lidija Matošević
lidija.matosevic@tfmvi.hr

Zamjenik voditeljice Centra:
prof. dr. sc. Siniša Zrinščak
sinisa.zrinscak@pravo.hr

Referada:
Dušanka Profeta, prof.
dusanka.profeta@tfmvi.hr
referada@tfmvi.hr

 Ako nas želite kontaktirati, možete to učiniti i pomoću priloženog obrasca.

Share This