Telefon: 01 48 28 915/917, Faks: 01 48 28 916 teoloski-fakultet@tfmvi.hr

IZDANJA TEOLOŠKOG FAKULTETA "MATIJA VLAČIĆ ILIRIK"

BIBLIOTHECA FLACIANA

FOLIA PROTESTANTICA CROATICA

OSTALA IZDANJA

Spomen zbornik “Pošalji mene!”

Spomen zbornik "Pošalji mene!" - J. A. Williams 1980-2005O 25. godišnjici smrti  baptističkoga teologa dr. Jamesa A. Williamsa Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik izdao je u suradnji s teološkim fakultetom u Novom Sadu spomen zbornik "Pošalji mene!" Dr. Williams...

read more
Share This