Telefon: 01 48 28 915 i 48 28 917 mvi@tfmvi.hr

IZDANJA TEOLOŠKOG FAKULTETA "MATIJA VLAČIĆ ILIRIK"

BIBLIOTHECA FLACIANA

FOLIA PROTESTANTICA CROATICA

OSTALA IZDANJA

500 godina protestantizma

Katharina Kunter: 500 godina protestantizma Ova monografija prigodno je izdana uz 500. obljetnicu reformacije, a riječ je o knjizi Katharine Kunter, 500 godina protestantizma: putovanje od početaka do naših dana.   Petstota obljetnica reformacije, koja se ove...

read more

Spomen zbornik “Pošalji mene!”

Spomen zbornik "Pošalji mene!" - J. A. Williams 1980-2005O 25. godišnjici smrti  baptističkoga teologa dr. Jamesa A. Williamsa Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik izdao je u suradnji s teološkim fakultetom u Novom Sadu spomen zbornik "Pošalji mene!" Dr. Williams...

read more
Share This