Telefon: 01 48 28 915 i 48 28 917 mvi@tfmvi.hr

PROGRAM DIPLOMSKOGA STUDIJA PROTESTANTSKA TEOLOGIJA

PRVA GODINA

 

 

 

 PRVA GODINA STUDIJA: ZIMSKI SEMESTAR

NAZIV KOLEGIJA Predavanja (sati) Seminar (sati) Vježbe (sati) Opterećenje
Egzegeza Staroga zavjeta – izbor iz povijesnih spisa 1 1 0 4
Egzegeza Novog zavjeta – izbor iz Pavlovih spisa 1 1 0 4
Biblijska teologija Novoga zavjeta 1 0 0 2
Trojedini Bog 1 1 0 4
Tijekovi suvremene teologije 2 0 0 5
Islam 1 0 0 2
Istočne religije 1 0 0 2
Pastoral zajednice 2 0 1 5
Praktikum I 0 0 2 2

Ukupno: 16 sati, 30 ECTS bodova

 

PRVA GODINA STUDIJA: LJETNI SEMESTAR

NAZIV KOLEGIJA Predavanja (sati) Seminar (sati) Vježbe (sati) Opterećenje
Predmet specijalnijeg tipa I 1 0 0 5
Predmet specijalnijeg tipa II 1 0 0 5
Predmet specijalnijeg tipa III 1 0 0 5
Predmet specijalnijeg tipa IV 1 0 0 5
Predmet specijalnijeg tipa V 1 0 0 5
Predmet specijalnijeg tipa VI 1 0 0 5

Ukupno: 5 sati, 30 ECTS bodova

 

POPIS PREDMETA SPECIJALNIJEG TIPA

Božje kraljevstvo kao novi svijet novoga čovjeka
Utjecaj sedentarizacije na religiju i društvo u Izraelu
Plemensko poglavarstvo i brak: David, Bat-šeba i Abišaga
Sociopovijesni kontekst poslanice Filipljanima
Petrovi govori u Djelima apostolskim
Pristupi teologiji Novoga zavjeta u 20. stoljeću
Večera Gospodnja/Euharistija u ekumenskoj perspektivi
Duhovno iskustvo kao ekumensko, međureligijsko i svjetonazorsko susretište
Međuodnos teološke metodologije i znanstvenoga studija religije
Filozofija religije
Fenomenologija religije
Znanost i religija
Anabaptisti i radikalna reformacija
Vlačićeve Centurije i počeci kritičke historiografije
Uloga žene u prvim stoljećima kršćanstva
Hrvatska protestantika u jezikoslovnom i prevoditeljskom obzorju
Homiletika Dietricha Bonhoeffera i Charlesa H. Spurgeona
Nasilje nad ženama u obitelji – pastoralno-teološki izazov
Film i religija
Komunikacijski trening

 

DRUGA GODINA

 

 

 

DRUGA GODINA STUDIJA: ZIMSKI SEMESTAR

NAZIV KOLEGIJA Predavanja (sati) Seminar (sati) Vježbe (sati) Opterećenje
Egzegeza Staroga zavjeta – izbor iz proročkih spisa 1 1 0 4
Egzegeza Novog zavjeta – izbor iz Ivanovih spisa 1 1 0 4
Biblijska teologija Staroga zavjeta 1 0 0 2
Pravoslavlje 1 0 0 2
Misiologija 1 0 0 3
Homiletika 2 0 1 5
Dušobrižništvo 2 0 1 4
Soteriologija 1 1 0 4
Praktikum II 0 0 2 2

Ukupno: 17 sati, 30 ECTS bodova

DRUGA GODINA STUDIJA: LJETNI SEMESTAR

NAZIV KOLEGIJA Predavanja (sati) Seminar (sati) Vježbe (sati) Opterećenje
Predmet specijalnijeg tipa I 1 0 0 5
Diplomski ispit samostalni rad 12
Diplomski rad samostalni rad 13

Ukupno: 1 sat, 30 ECTS bodova

POPIS PREDMETA SPECIJALNIJEG TIPA PREMA PODRUČJIMA

Božje kraljevstvo kao novi svijet novoga čovjeka
Utjecaj sedentarizacije na religiju i društvo u Izraelu
Plemensko poglavarstvo i brak: David, Bat-šeba i Abišaga
Sociopovijesni kontekst poslanice Filipljanima
Petrovi govori u Djelima apostolskim
Pristupi teologiji Novoga zavjeta u 20. stoljeću
Večera Gospodnja/Euharistija u ekumenskoj perspektivi
Duhovno iskustvo kao ekumensko, međureligijsko i svjetonazorsko susretište
Međuodnos teološke metodologije i znanstvenoga studija religije
Filozofija religije
Fenomenologija religije
Znanost i religija
Anabaptisti i radikalna reformacija
Vlačićeve Centurije i počeci kritičke historiografije
Uloga žene u prvim stoljećima kršćanstva
Hrvatska protestantika u jezikoslovnom i prevoditeljskom obzorju
Homiletika Dietricha Bonhoeffera i Charlesa H. Spurgeona
Nasilje nad ženama u obitelji – pastoralno-teološki izazov
Film i religija
Komunikacijski trening

 

Share This