Telefon: 01 48 28 915 i 48 28 917 mvi@tfmvi.hr

PROGRAM DIPLOMSKOGA STUDIJA PROTESTANTSKA TEOLOGIJA

PRVA GODINA

 PRVA GODINA STUDIJA: ZIMSKI SEMESTAR

Šifra NAZIV KOLEGIJA Predavanja (sati) Seminar (sati) Vježbe (sati) Opterećenje
TVT441 Egzegeza Staroga zavjeta – izbor iz povijesnih spisa 1 1 0 4
TNT441 Egzegeza Novog zavjeta – izbor iz Pavlovih spisa 1 1 0 4
TNT451 Biblijska teologija Novoga zavjeta 1 0 0 2
TS421 Trojedini Bog 1 1 0 4
TS431 Tijekovi suvremene teologije 2 0 0 5
TS471 Islam 1 0 0 2
TS481 Istočne religije 1 0 0 2
TP431 Pastoral zajednice 2 0 1 5
TP461 Praktikum I 0 0 2 2

Ukupno: 19 sati ~ 30 bodova

 

PRVA GODINA STUDIJA: LJETNI SEMESTAR

Šifra NAZIV KOLEGIJA Predavanja (sati) Seminar (sati) Vježbe (sati) Opterećenje
xxxspx Predmet specijalnijeg tipa I 1 0 0 5
xxxspx Predmet specijalnijeg tipa II 1 0 0 5
xxxspx Predmet specijalnijeg tipa III 1 0 0 5
xxxspx Predmet specijalnijeg tipa IV 1 0 0 5
xxxspx Predmet specijalnijeg tipa V 1 0 0 5
xxxspx Predmet specijalnijeg tipa VI 1 0 0 5

Ukupno: 19 sati ~ 30 bodova

POPIS PREDMETA SPECIJALNIJEG TIPA PREMA PODRUČJIMA

Šifra NAZIV KOLEGIJA Predavanja (sati) Seminar (sati) Vježbe (sati) Opterećenje
TVTsp1 Božje kraljevstvo kao novi svijet novoga čovjeka 1 0 0 5
TVTsp2 Utjecaj sedentarizacije na religiju i društvo u Izraelu 1 0 0 5
TVTsp3 Plemensko poglavarstvo i brak: David, Bat-šeba i Abišaga 1 0 0 5
           
TNTsp1 Sociopovijesni kontekst poslanice Filipljanima 1 0 0 5
TNTsp2 Petrovi govori u Djelima apostolskim 1 0 0 5
TNTsp3 Pristupi teologiji Novoga zavjeta u 20. stoljeću 1 0 0 5
           
TSsp1 Večera Gospodnja/Euharistija u ekumenskoj perspektivi 1 0 0 5
TSsp2 Duhovno iskustvo kao ekumensko, međureligijsko i svjetonazorsko susretište 1 0 0 5
TSsp3 Međuodnos teološke metodologije i znanstvenoga studija religije 1 0 0 5
TSsp4 Filozofija religije 1 0 0 5
TSsp5 Fenomenologija relgije 1 0 0 5
TSsp6 Znanost i religija 1 0 0 5
           
HETsp1 Anabaptisti i radikalana reformacija 1 0 0 5
HETsp2 Vlačićeve Centurije i počeci kritičke historiografije 1 0 0 5
HETsp3 Uloga žene u prvim stoljećima kršćanstva 1 0 0 5
HETsp4 Hrvatska protestantika u jezikoslovnom i prevoditeljskom obzorju 1 0 0 5
           
TPsp1 Homiletika Dietricha Bonhoeffera i Charlesa H. Spurgeona 1 0 0 5
TPsp2 Nasilje nad ženama u obitelji – pastoralno teološki izazov 1 0 0 5
TPsp3 Film i religija 1 0 0 5
TPsp4 Komunikacijski trening 1 0 0 5

 

DRUGA GODINA

DRUGA GODINA STUDIJA: ZIMSKI SEMESTAR

Šifra NAZIV KOLEGIJA Predavanja (sati) Seminar (sati) Vježbe (sati) Opterećenje
TVT541 Egzegeza Staroga zavjeta – izbor iz proročkih spisa 1 1 0 4
TVT551 Biblijska teologija Staroga zavjeta 1 0 0 2
TNT541 Egzegeza Novog zavjeta – izbor iz Ivanovih spisa 1 1 0 4
TS521 Soteriologija 1 1 0 4
TS561 Pravoslavlje 1 0 0 2
TS591 Misiologija 1 0 0 3
TP521 Homiletika 2 0 1 5
TP531 Dušobrižništvo 2 0 1 4
TP561 Praktikum II 0 0 2 2

Ukupno: 18 sati ~ 30 bodova

DRUGA GODINA STUDIJA: LJETNI SEMESTAR

Šifra NAZIV KOLEGIJA Predavanja (sati) Seminar (sati) Vježbe (sati) Opterećenje
xxxspx Predmet specijalnijeg tipa VII 1 0 0 5
TTM999 Diplomski rad samostalni rad 13
TTE999 Diplomski ispit samostalni rad 12

Ukupno: 19 sati ~ 30 bodova

POPIS PREDMETA SPECIJALNIJEG TIPA PREMA PODRUČJIMA

Šifra NAZIV KOLEGIJA Predavanja (sati) Seminar (sati) Vježbe (sati) Opterećenje
TVTsp1 Božje kraljevstvo kao novi svijet novoga čovjeka 1 0 0 5
TVTsp2 Utjecaj sedentarizacije na religiju i društvo u Izraelu 1 0 0 5
TVTsp3 Plemensko poglavarstvo i brak: David, Bat-šeba i Abišaga 1 0 0 5
           
TNTsp1 Sociopovijesni kontekst poslanice Filipljanima 1 0 0 5
TNTsp2 Petrovi govori u Djelima apostolskim 1 0 0 5
TNTsp3 Pristupi teologiji Novoga zavjeta u 20. stoljeću 1 0 0 5
           
TSsp1 Večera Gospodnja/Euharistija u ekumenskoj perspektivi 1 0 0 5
TSsp2 Duhovno iskustvo kao ekumensko, međureligijsko i svjetonazorsko susretište 1 0 0 5
TSsp3 Međuodnos teološke metodologije i znanstvenoga studija religije 1 0 0 5
TSsp4 Filozofija religije 1 0 0 5
TSsp5 Fenomenologija relgije 1 0 0 5
TSsp6 Znanost i religija 1 0 0 5
           
HETsp1 Anabaptisti i radikalana reformacija 1 0 0 5
HETsp2 Vlačićeve Centurije i počeci kritičke historiografije 1 0 0 5
HETsp3 Uloga žene u prvim stoljećima kršćanstva 1 0 0 5
HETsp4 Hrvatska protestantika u jezikoslovnom i prevoditeljskom obzorju 1 0 0 5
           
TPsp1 Homiletika Dietricha Bonhoeffera i Charlesa H. Spurgeona 1 0 0 5
TPsp2 Nasilje nad ženama u obitelji – pastoralno teološki izazov 1 0 0 5
TPsp3 Film i religija 1 0 0 5
TPsp4 Komunikacijski trening 1 0 0 5

 

Naša lokacija

Od 1.9.2015. sve aktivnosti vezane uz izvođenje sveučilišnoga studija Protestantska teologija odvijaju se isključivo na novoj lokaciji.

Točna adresa sada glasi ulica Ivana Lučića 1a, a zgrada je smještena između sjeverne zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje, te Filozofskog fakulteta.

Pogledajte lokaciju:
Share This