Telefon: 01 48 28 915 i 48 28 917 mvi@tfmvi.hr

Wesley Carr: Uvod u studij pastorala

Wesley Carr: Uvod u studij pastorala   U nakladi Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik izdan je četrnaesti svezak Bibliothece Flaciane. Riječ je o knjizi Wesleya Carra Uvod u studij pastorala. To je knjiga koja se u cijelosti bavi disciplinom pastoralnih...