Telefon: 01 48 28 915/917, Faks: 01 48 28 916 mvi@tfmvi.hr

500 godina protestantizma

Katharina Kunter: 500 godina protestantizma Ova monografija prigodno je izdana uz 500. obljetnicu reformacije, a riječ je o knjizi Katharine Kunter, 500 godina protestantizma: putovanje od početaka do naših dana.   Petstota obljetnica reformacije, koja se ove...

Spomen zbornik “Pošalji mene!”

Spomen zbornik “Pošalji mene!” – J. A. Williams 1980-2005 O 25. godišnjici smrti  baptističkoga teologa dr. Jamesa A. Williamsa Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik izdao je u suradnji s teološkim fakultetom u Novom Sadu spomen zbornik...