Telefon: 01 48 28 915 i 48 28 917 mvi@tfmvi.hr

Spomen zbornik “Pošalji mene!”

Spomen zbornik “Pošalji mene!” – J. A. Williams 1980-2005 O 25. godišnjici smrti  baptističkoga teologa dr. Jamesa A. Williamsa Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik izdao je u suradnji s teološkim fakultetom u Novom Sadu spomen zbornik...